Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: F:\www.TPZD\img\Logo1.gif

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: F:\www.TPZD\img\logo_top_0.gif

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: F:\www.TPZD\img\widok.jpg

 

 

ul. Akademicka 10      39-200 Dębica        tel. 0-605-278-273        e-mail: debica@tpzd.pl
NIP 872-21-66-234      REGON 000808736       BS Dębica, 90 9475 0003 2001 0000 0097 0001       KRS 0000285444

 

 

  Aktualności

 

         Aktualności

 

  Aktualności

 

           Aktualności

 

  Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

             Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

   Aktualności

 

      Aktualności

 

      Aktualności

 

  Aktualności

 

  Aktualności

 

           Aktualności

 

  Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

             Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

   Aktualności

 

      Aktualności

 

      Aktualności

 

.Aktualności.

 

         Aktualności

 

  Aktualności

 

           Aktualności

 

  Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

             Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

   Aktualności

 

      Aktualności

 

      Aktualności

 

  Aktualności

 

  Aktualności

 

           Aktualności

 

  Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

             Aktualności

 

       Aktualności

 

  Aktualności

 

   Aktualności

 

      Aktualności

 

      Aktualności

 

 


WAŻNY KOMUNIKAT WS XVI EDYCJI KONKURSU O AK!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o zdrowie: dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów tegoroczna, XVI edycja konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" organizowanego corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej zostaje odwołana w bieżącym roku szkolnym i przeniesiona na następny rok szkolny 2020/2021

Lektury i tematy pozostają bez zmian. Czas na bardzo dobre przygotowanie został zatem wydłużony. Można to wykorzystać z myślą o przyszłym roku i znakomitych wynikach.

Powodzenia!


WAŻNY KOMUNIKAT WS WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO TPZD 2020 R!!!

W związku ze stanem epidemicznym panującym obecnie w Polsce Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, po konsultacjach, podjął decyzję o bezterminowym odłożeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZD, które miało się odbyć 28 marca br.

Sprawozdania Zarządu i finansowe zostały przedstawione do oceny Komisji Rewizyjnej i to jej ustalenie oraz sprawozdanie będzie podstawą do rocznego rozliczenia się Towarzystwa w Urzędzie Skarbowym w Dębicy, które musi być złożone najpóźniej 31 marca 2020 roku. Sytuacja w Polsce i Europie jest poważna i my, jako odpowiedzialne osoby musimy zadbać o zdrowie nas wszystkich.

Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia w lepszych i bezpieczniejszych czasach. Zdrowia i przede wszystkim zdrowia!

Proszę wszystkich członków TPZD o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród naszych działaczy, także za pomocą Facebooka i innych portali społecznościowych.


16 MARCA 2020 ROKU ZMARŁ PAN JERZY DYMITROWSKI

16 marca 2020 roku zmarł pan Jerzy Dymitrowski, najstarszy z aktywnych członków TPZD.

Cześć Jego pamięci

0


53 ROCZNICA ROZSTRZELANIA POLSKICH ZAKŁADNIKÓW

Upamiętniając rozstrzelanych 53 polskich zakładników przez niemieckich okupantów 2 lutego 1944 roku w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej prezes Jacek Dymitrowski złożył wiązankę kwiatów na Ich grobie na Starym Cmentarzu w Dębicy. Niech spoczywają w pokoju

0

0


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD 2020

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, na zebraniu w dniu 15 stycznia 2020 roku, na podstawie paragrafu 18 pkt. 1 Statutu TPZD, podjął decyzję o zwołaniu na dzień 28 marca 2020 r. [sobota], Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZD, które (I termin) odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, przy ul. Ratuszowej 2, o godz. 10.00 (ew. II termin godz. 10.15

Podczas zebrania planowana jest krótka uroczystość związana z 60-leciem powstania TPZD. Serdecznie zapraszamy wszystkich działaczy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie legitymacji nowym członkom.

3. Wybór przewodniczącego Zebrania.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

6. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2019.

7. Sprawozdanie finansowe TPZD za rok 2019.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

9. Zadania TPZD na rok 2020.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Podjęcie uchwał i wniosków.

12. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie oraz przyniesienie z sobą legitymacji TPZD, w celu jej uaktualnienia. Przypominamy o uregulowaniu zaległych składek i zakupie numerowanych odznak TPZD (jednorazowa opłata w wysokości 20 zł). Zaznaczamy, że w głosowaniach i dyskusjach mogą brać udział tylko pełnoprawni członkowie TPZD (z opłaconymi składkami i ważnymi legitymacjami). Zachęcamy również do nabywania pamiątkowych cegiełek TPZD w wysokości 2 zł za sztukę. W przypadku niemożności przybycia z przyczyn naturalnych, prosimy o wiadomość telefoniczną pod numer: 606 722 538, ewentualnie na e-mail: dariusz.panek.eu@gmail.com


 

XV Powiatowy Konkurs Historyczny

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

"ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół ponadpodstawowych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Szesnasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Piotra Chęćka.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 29 lutego 2020 r.

I etap - szkolny: 26 marca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 05 maja 2020 r. (wtorek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2020 r. (piątek) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2020 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

 

Literatura:

1) Władysław Strumski - "Dziesiątka w akcji" wyd. 2 , Dębica 2004

2) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

3) Zbigniew Lazarowicz - "Klamra - mój ojciec", Wrocław 2009 [str. od 24 do 175].

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


XVI Powiatowy Konkurs Historyczny

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Szesnasty konkurs odbędzie się pod patronatem Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 29 lutego 2020 r.

I etap - szkolny: 26 marca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 05 maja 2020 r. (wtorek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2020 r. (piątek) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2020 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

 

Literatura:

1) Władysław Strumski - "Wojenne losy uczniów" wyd. 1 , Dębica 1990

3) Jadwiga Lazarowicz - "Stracony dom" Wydawnictwo: Fundacja "Historia-Pamięć- Edukacja". 2014 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177

Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


XI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I

20 września 2019 roku w Tapas & Wine Bar w Dębicy odbył się, już po raz jedenasty, Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Do turnieju w regulaminowym czasie zostało zgłoszonych 87 nalewek. Ze względu na zdrowie i kondycję przyszłych jurorów została dokonana wstępna preselekcja po której do turnieju głównego zostało zakwalifikowanych 46 nalewek.

Turniej, jak zwykle rozpoczął "Marsz Radetzky'ego", który jest jego nieformalnym hymnem. Imprezę poprowadzili reprezentujący Zarząd TPZD : Marzena Socha i Jacek Dymitrowski. Tegorocznymi jurorami byli: Anna Mikrut, Ewa Smoleń [TPZD], Gabriela Śniegowska [TPZD], Bogdan Kaczmar, Wojciech Królikowski [TPZD] i Józef Pluta [TPZD].

Gościem specjalnym Turnieju był pan Robert Sowa, słynny polski kucharz i restaurator. Piękną oprawę wokalno-muzyczną zapewnili: pani Agata Chciuk i pan Krzysztof Prucnal.

Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce zwycięzcami tegorocznego turnieju okazali się:

I miejsce - pan Andrzej Reguła - dereniówka

II miejsce - pan Stanisław Przetacznik - dereniówka

III miejsce - pan Roman Gulis - pigwowiec japoński

Wyróżnienie - pan Andrzej Nowocień - Mały książę [kwiat dzikiej róży]

Wyróżnienie - pan Leszek Aleksander Reguła - pigwówka

Dziękujemy za gościnę panu Piotrowi Bassarze oraz za piękne zdjęcia panu Dariuszowi Tyrpinowi [obaj są działaczami TPZD] Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim osobom, które swoim hobby zechciały podzielić się z innymi!!! Do zobaczenia na następnym turnieju.

 

Opis: Opis:
   

Opis:

Opis:

   

Opis:

Opis

   

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

   

XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NALEWEK GALICYJSKICH - NABÓR NALEWEK

W bieżącym roku XI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I dorocznie organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej odbędzie się dnia 20 września [piątek] b.r.

Nalewki należy dostarczyć w ilości minimum 0,3 litra [najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem], najpóźniej do 30 sierpnia 2019 roku, do godziny 15.00.

Ponieważ siedziba TPZD jest czasowo nieczynna, nalewki będą przyjmowane w dniach roboczych w Muzeum Regionalnym w Dębicy przy ul. Ratuszowej 4, w godzinach pracy instytucji od wtorku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 do 30 sierpnia [piątek] b.r.

Wszystkich nalewkowiczów zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej dorocznej zabawie.

Humory, miłe towarzystwo i nagrody zapewnione !!!


75. rocznica bitwy na polanie Kałużówka

18 sierpnia 2019 roku po raz kolejny mieszkańcy powiatu dębickiego spotkali się na polanie Kałużówka, by uczcić żołnierzy II Zgrupowania AK, którzy w sierpniu 1944 roku podczas akcji BURZA stoczyli w tym miejscu bitwę z niemieckim okupantem..

Mszę św. odprawił ksiądz biskup Andrzej Jeż. Wśród zebranych nie brakowało licznych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. W ich imieniu wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła delegacja w składzie: Jacek Dymitrowski, Marian Gajos i Józef Pluta.

 

Opis: Opis:
   

Opis:

Opis:


CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

7 sierpnia 2019 r. zmarła wybitna dębiczanka - prof. dr hab. Eugenia Łoch - była wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, była posłanka na Sejm, Rzeczywista i Honorowa Członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Cześć Jej pamięci!


Wycieczka dla laureatów konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" do Kazimierza Dolnego

W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego dla laureatów konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" i ich opiekunów.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili ruiny zamku w Janowcu, następnie pieszo udali się na przeprawę promową przez Wisłę. Następnie zwiedzano Kazimierz Dolny czyli rynek, Mały rynek z zachowanymi pożydowskimi jatkami, liczne spichlerze umiejscowione wzdłuż brzegu Wisły. Po obiedzie nastąpił wyjazd do Dębicy. Koszty wycieczki, jak zwykle, pokryli organizatorzy.

 

Opis: Opis:
   

Opis:

Opis:


Ważny komunikat dla laureatów i ich opiekunów biorących udział w XV konkursie historycznym "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

Dla laureatów konkursu i ich opiekunów odbędzie się wycieczka, jako jedna z nagród, do Kazimierza Dolnego nad Wisłą w dniu 11 czerwca 2019 r. Zbiórka przed odjazdem na parkingu przy Szkole Muzycznej lub koło plebanii przy kościele pw. św. Jadwigi o godz. 6.15, odjazd o godz. 6.30. Prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu autokarem, wejść do muzeów i innych obiektów płatnych oraz obiadu dla wszystkich uczestników.


XV Powiatowy konkurs historyczny "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

W drugim, finałowym etapie konkursu wzięło udział 64 uczestników z 22 szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

28 maja 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Zebranych powitał prezes TPZD Jacek Dymitrowski. Laureaci oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody ufundowane przez samorządy lokalne i sponsorów. Nagrody wręczali panowie: Piotr Chęciek - Starosta Powiatu Dębickiego, Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta Dębica i Marcin Ciszek - Dyrektor CKiB Gminy Dębica. Następnie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 2, ukazująca heroiczną walkę i martyrologię narodu polskiego w czasie II wojny światowej.

Wyniki XV konkursu historycznego

"Armia Krajowa w powiecie dębickim"

28 maja 2019 r.

Szkoły podstawowe:

Indywidualnie:

I miejsce: Kinga Wójcik SP nr 9 w Dębicy

op. Katarzyna Wójcik

II miejsce: Cezary Chłościński SP nr 2 w Dębicy

op. Lucyna Skwarło

III miejsce: Klaudiusz Duszlak SP w Pustyni

op. Barbara Pociask-Nowak

Drużynowo:

I miejsce: SP nr 9 w Dębicy

Kinga Wójcik

Julia Baran

Adrian Maziarz

op. Katarzyna Wójcik

Stanisława Wrona

II miejsce: SP nr 2 w Dębicy

Hubert Konieczko

Cezary Chłościński

Adam Kędzior

op. Lucyna Skwarło

III miejsce: SP w Pustyni

Dominik Dykas

Klaudiusz Duszlak

Krystian Kusibab

op. Barbara Pociask-Nowak

Szkoły ponadgimnazjalne:

Indywidualnie:

I miejsce: Angelika Ciszczoń I LO w Dębicy

op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

II miejsce: Piotr Krzyżak ZS nr 2 w Dębicy

op. Agnieszka Dudziak

III miejsce: Natalia Halota ZS nr 2 w Dębicy

op. Agnieszka Dudziak

Drużynowo:

I miejsce: ZS nr 2 w Dębicy

Piotr Krzyżak

Szymon Ciebień

Natalia Halota

op. Agnieszka Dudziak

II miejsce: I LO w Dębicy

Angelika Ciszczoń

Aleksandra Miazga

Grzegorz Olechowski

op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

op. Rafał Dudziak

op. Agnieszka Mastaj

III miejsce: II LO w Dębicy

Kacper Fudali

Gabriela Pietruszewska

Katarzyna Szlachetka

op. Marcin Wiech

 

Opis: Opis:
   

Opis:

Opis:

   

Opis:

Opis

   

Opis

Opis

   

Protokół z I etapu XV kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" 23.04.2019 r.

 

Protokół z I etapu XV kuratoryjnego konkursu historycznego


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD 2019

W sobotnie przedpołudnie 23 marca 2019 r. działacze TPZD zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Po otwarciu obrad prezes Jacek Dymitrowski wręczył legitymacje nowym członkom: paniom Jadwidze Bieniasz i Ewie Smoleń oraz panu: Krzysztofowi Nalepce.

Zebranie poprowadził pan Andrzej Trzeciak. Sprawozdanie z działalności TPZD za rok 2018 przedstawił Jacek Dymitrowski, sprawozdanie finansowe pani Gabriela Śniegowska, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof Glijer. Zadania na rok 2019 zaprezentował prezes Dymitrowski.

Sprawozdania i absolutorium dla Zarządu zostały przyjęte jednomyślnie.

 

Opis:oplatek 2018 Opis:Oplatek_2018
   

Opis:oplatek_2018

Opis:oplatek_2018

   

Opis:oplatek_2018

Opis:oplatek_2018

   

Opis:oplatek_2018

 

   

 


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, na zebraniu w dniu 21 lutego 2019 roku, na podstawie paragrafu 18 pkt. 1 Statutu TPZD, podjął decyzję o zwołaniu na dzień 23 marca 2019 r., [sobota], Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZD, które (I termin) odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, przy ul. Ratuszowej 2, o godz. 10.00 (ew. II termin godz. 10.15).


Opłatek integracyjny TPZD

Podsumowując rok 2018 działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej spotkali się 4 stycznia na dorocznym opłatku integracyjnym TPZD.

4 stycznia 2018 roku działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej spotkali się na dorocznym opłatku integracyjnym TPZD. Podczas spotkania złożono sobie życzenia dalszej współpracy dla dobra ziemi dębickiej oraz wszelkiej pomyślności zarówno dla naszej Małej Ojczyzny, jak i nas samych i naszych rodzin. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowy kalendarz trójdzielny TPZD na rok 2019. Dziękujemy również autorowi zdjęć i naszemu działaczowi, panu Dariuszowi Tyrpinowi za pomoc i zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie oraz właścicielom restauracji Steakhouse, którzy przygotowali wspaniałe potrawy

 

Opis:oplatek 2018 Opis:Oplatek_2018
   

Opis:oplatek_2018

Opis:oplatek_2018

   

Opis:oplatek_2018

Opis:oplatek_2018

   

Opis:oplatek_2018

Opis:oplatek_2018

   

 


XV Powiatowy Konkurs Historyczny

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

"ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół ponadpodstawowych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Piętnasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego. Piotra Chęćka, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2019 r.

I etap - szkolny: 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 07 maja 2019 r. (wtorek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Władysław Strumski - "Wojenne losy uczniów" wyd. 2 , Dębica 2004

2) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

3) Zbigniew Lazarowicz - "Klamra - mój ojciec", Wrocław 2009 [str. od 24 do 175].

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


XV Powiatowy Konkurs Historyczny

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Piętnasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego. Piotra Chęćka, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2019 r.

I etap - szkolny: 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 07 maja 2019 r. (wtorek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2019 r. (środa) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Władysław Strumski - "Wojenne losy uczniów" wyd. 2 , Dębica 2004

3) Jadwiga Lazarowicz - "Stracony dom" Wydawnictwo: Fundacja "Historia-Pamięć- Edukacja". 2014 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


100. rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada Polacy obchodzą Dzień Niepodległości. Z tej okazji podczas miejskich uroczystości w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej delegacja w składzie: Marian Gajos, Józef Pluta i Piotr Żaba złożyła wiązankę kwiatów pod figurą Matki Bożej na Starym Rynku w Dębicy.

Zdjęcia pochodzą z zasobów UM Dębica

11 listopada 2018

11 listopada 2018


WAŻNY KOMUNIKAT

4 stycznia 2019 roku (piątek) odbędzie się doroczny opłatek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej na który serdecznie zapraszamy działaczy TPZD oraz członków ich rodzin.

Opłatek ma charakter składkowy /50 PLN - osoba/.

Miejsce: restauracja Steak House w Dębicy, ul. Krakowska 7A.

Godzina rozpoczęcia: 16.30

Chętnych prosimy o dokonywanie wpłat w sekretariacie Muzeum Regionalnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 4 [z zaznaczeniem: opłatek TPZD].

oplatek2019


Święto Patronki Miasta 16 -10 - 2018

16 października br. miały miejsce uroczystości związane z patronką naszego miasta, świętą Jadwigą Śląską. Po uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Dębicy pochód mieszkańców udał się pod figurę świętej postawioną przy południowej części ratusza. Tam też złożono okolicznościowe wiązanki. W imieniu TPZD wiązankę złożyła delegacja w składzie: Marzena Socha i Dariusz Panek

Św. Jadwiga Św. Jadwiga


74. rocznica bitwy na Kałużówce

26 sierpnia 2018 roku po raz kolejny mieszkańcy powiatu dębickiego spotkali się na polanie Kałużówka, by uczcić żołnierzy II Zgrupowania AK, którzy w sierpniu 1944 roku podczas akcji BURZA stoczyli w tym miejscu bitwę z niemieckim okupantem.

Wśród zebranych nie brakowało licznych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Kałużówka 2018

Kałużówka 2018


Wycieczka laureatów konkursu historycznego do Zamościa.

12 czerwca 2018 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej zorganizowało wycieczkę do zamojskich muzeów dla laureatów oraz ich opiekunów XIV edycji konkursu "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

Podczas wycieczki dębicka młodzież zwiedziła Muzeum Zamojskie wraz z jego oddziałami: Prochownią, gdzie mogła zapoznać się z dziejami Twierdzy Zamość oraz Arsenałem. Następnie młodzież spożyła obiad, po którym zwiedziła jedyną w Polsce synagogę sefardyjską. Wszelkie koszty związane z wycieczką pokrył Organizator. Dziękujemy sponsorom za wsparcie naszej idei krzewienia wiedzy patriotycznej wśród młodego pokolenia.

 

Opis:AK 2018 Opis:AK_2018
   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

 


PISALI O NAS

KONKURS AK


Podsumowanie XIV Powiatowego Konkursu Historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM

5 czerwca 2018 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy zorganizowało podsumowanie Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Ponownie jak w latach poprzednich konkurs odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem corocznego konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny". Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Zebranych w imieniu TPZD przywitał prezes - pan Jacek Dymitrowski. Młodzież z ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprezentowała zgromadzonym przepełniony głębokim przesłaniem patriotycznym program artystyczny. Następnie wręczono nagrody książkowe ufundowane przez instytucje patronujące konkursowi. Nagrody wręczali: pan mjr Jerzy Krupa ps."Burza", pani Adrianna Miazga - sekretarz Gminy Dębica [reprezentująca wójta Stanisława Rokosza], pan Mariusz Szewczyk - burmistrz Miasta Dębica i pan Andrzej Reguła - Starosta Powiatu Dębickiego.

Lista laureatów: Wyniki XIV edycji powiatowego konkursu historycznego

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy ich jednoczenie na wycieczkę do zamojskich muzeów. Zbiórka wycieczkowiczów w Dębicy - 12 czerwca o godz. 6.30 na Placu Solidarności obok marketu Lidl. Prosimy o punktualne przybycie. Wyjazd o godz. 6.45 Wszystkich finalistów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Dębicy. Dziękujemy bardzo!

Opis:AK 2018 Opis:AK_2018
   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

Opis:AK_2018

Opis:AK_2018

   

 


Finał XIV konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

II finałowy etap konkursu "Armia Krajowa w powiecie dębickim" miał miejsce 5 maja.

Oficjalne wyniki konkursu ogłoszone będą 5 czerwca 2018 r. (wtorek) podczas uroczystego podsumowania, które odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy o godzinie 10 00 . Wszystkich uczestników wraz z opiekunami zapraszamy.

Dla laureatów konkursu i ich opiekunów odbędzie się wycieczka, w całości finansowana przez TPZD, do muzeów w Zamościu, w planie jest również obiad. Wycieczka w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek), wyjazd z Dębicy, z parkingu obok pomnika Jana Pawła II o godz. 8.45, zbiórka uczestników wycieczki o godz. 6.30 .

Komkurs AK Komkurs AK

 

Komkurs AK Komkurs AK

 


Obchody Święta Narodowego 3 MAJA

Dorocznym zwyczajem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli udział w obchodach tego narodowego święta.

Uroczystość, która miała miejsce na dębickim rynku była zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Po Mszy świętej polowej zgromadzeni przeszli na Plac Gryfitów, gdzie liczne delegacje, w tym delegacja TPZD w składzie: Józef Pluta i Marian Gajos złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Najświętszej Marii Panny.

oplatek2016


GÓRA ŚMIERCI 2018

25 kwietnia 2018 roku podczas corocznych uroczystości patriotycznych na Górze Śmierci w Paszczynie poświęconych ofiarom obozu pracy przymusowej w czasie II wojny światowej w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej okolicznościową wiązankę złożył pan Jerzy Rozmysłowski.

Góra Śmierci 2016


Protokół z I etapu XIV kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" 17.04.2018 r.

Protokół znajduje się pod tym linkiem:

Protokół z I etapu XIV kuratoryjnego konkursu historycznego


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD 2018

W sobotnie przedpołudnie 24 marca 2018 r. działacze TPZD zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Po otwarciu obrad prezes Jacek Dymitrowski wręczył legitymacje nowym członkom: pani Urszuli Nowickiej oraz panom: Januszowi Bielowi i Dariuszowi Sidorowi.

Zebranie poprowadził pan Andrzej Trzeciak. Sprawozdanie z działalności TPZD za rok 2017 przedstawił Jacek Dymitrowski, sprawozdanie finansowe pani Gabriela Śniegowska, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof Glijer. Zadania na rok 2018 zaprezentował prezes Dymitrowski.

Sprawozdania i absolutorium dla Zarządu zostały przyjęte jednogłośnie. Miłym akcentem były dyplomy uznania za aktywną działalność społeczną od Komisji Rewizyjnej dla Pani Gabrieli Śniegowskiej oraz panów: Jacka Dymitrowskiego i Józefa Pluty.

Opis:walne_2018 Opis:Walne_2018
   

Opis:Walne_2018

Opis:oplatek_2018

   

 


XIV Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Czternasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2018 r.

I etap - szkolny: 26 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 07 maja 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes Związku Inwalidów wojennych oddz. w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Władysław Strumski - "Wojenne losy uczniów" wyd. 1 , Dębica 1990

2) Jadwiga Lazarowicz - "Stracony dom" , Wydawnictwo: Fundacja "Historia-Pamięć-Edukacja", 2014 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


XIV Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Czternasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2018 r.

I etap - szkolny: 26 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 07 maja 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes Związku Inwalidów wojennych oddz. w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Konstanty Łubieński - "Kartki z wojny" wyd.1, Warszawa 1976 [str.54-124]

2) Władysław Strumski - "Dziesiątka w akcji" wyd. 2 , Dębica 2004

3) Jadwiga Lazarowicz - "Stracony dom" , Wydawnictwo: Fundacja "Historia-Pamięć-Edukacja", 2014 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


XIV Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Czternasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2018 r.

I etap - szkolny: 26 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 07 maja 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes Związku Inwalidów wojennych oddz. w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Władysław Strumski - "Dziesiątka w akcji" wyd. 2 , Dębica 2004

2) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

3) Zbigniew Lazarowicz - "Klamra - mój ojciec", Wrocław 2009 [str. od 24 do 175].

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD 24 marca 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej na zebraniu dnia 16 lutego 2018 roku na podstawie paragrafu 18 pkt. 1 Statutu TPZD podjął decyzję o zwołaniu na dzień 24 marca 2018 r. [sobota] Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZD, którego I termin odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 o godz. 10.00 [ew. II termin godz. 10.15]

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wręczenie legitymacji nowym członkom

3. Wybór przewodniczącego Zebrania

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad

6. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2017

7. Sprawozdanie finansowe TPZD za rok 2017

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

10. Zadania TPZD na rok 2018

11. Dyskusja i wolne wnioski

12. Podjęcie uchwał i wniosków

13. Zamknięcie obrad

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie oraz przyniesienie z sobą legitymacji TPZD w celu jej uaktualnienia. Przypominamy o uregulowaniu zaległych składek i zakup numerowanych odznak TPZD [jednorazowa opłata w wysokości 20 PLN]. Zaznaczamy, że w głosowaniach i dyskusjach mogą brać tylko pełnoprawni członkowie TPZD [z opłaconymi składkami i ważnymi legitymacjami]. Zachęcamy również do nabywania pamiątkowych cegiełek TPZD w wysokości 2 PLN za sztukę.

W przypadku niemożności przybycia z przyczyn naturalnych prosimy o odesłanie zawiadomienia na adres: TPZD, 39-200 Dębica, ul. Akademicka 10 lub wiadomość telefoniczną pod numer: 0 606 722 538, ewentualnie na e-mail: debica@tpzd.pl

Zachęcamy do sprawdzania wiadomości o działalności TPZD na portalu Facebook oraz na stronie www.tpzd.pl.

Dziękujemy za współpracę.


Opłatek integracyjny TPZD

Podsumowując rok 2017 działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej spotkali się 4 stycznia na dorocznym opłatku integracyjnym TPZD.

4 stycznia 2018 roku działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej spotkali się na dorocznym opłatku integracyjnym TPZD. Podczas spotkania złożono sobie życzenia dalszej współpracy dla dobra ziemi dębickiej oraz wszelkiej pomyślności zarówno dla naszej Małej Ojczyzny, jak i nas samych i naszych rodzin.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie oraz właścicielom restauracji Steakhouse, którzy przygotowali wspaniałe potrawy.

Opis:oplatek_2018 Opis:oplatek_2018
   

Opis:oplatek_2018

Opis:oplatek_2018

   

 


WAŻNY KOMUNIKAT

4 stycznia 2018 roku (czwartek) odbędzie się doroczny opłatek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej na który serdecznie zapraszamy działaczy TPZD oraz członków ich rodzin.

Opłatek ma charakter składkowy /60 PLN - osoba/.

Miejsce: restauracja Steak House w Dębicy, ul. Krakowska 7A.

Godzina rozpoczęcia: 16.30

Chętnych prosimy o dokonywanie wpłat w sekretariacie Muzeum Regionalnego w Dębicy, ul. Ratuszowa 4

oplatek2016


99. rocznica odzyskania niepodległości

 

11 listopada Polacy obchodzą Dzień Niepodległości. Z tej okazji podczas miejskich uroczystości w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej delegacja w składzie: Marian Gajos, Agnieszka Kania i Piotr Żaba złożyła wiązankę kwiatów pod figurą Matki Bożej na Starym Rynku w Dębicy.

Zdjęcia pochodzą z zasobów ziemiadebicka.pl.

11 listopada

11 listopada


Święto Patronki Miasta

16 -10 - 2017

W ubiegłym roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej podjął uchwałę o doprowadzeniu do uznania roku 2017 za Rok Jadwiżański w Dębicy. Było to w związku z 750-rocznicą kanonizacji świętej Jadwigi Śląskiej, która od 2008 roku jest uznana za Patronkę Dębicy. Rada Miejska miasta Dębica przychyliła się do tej prośby. 16 października br. miały miejsce uroczystości związane z Jadwigą Śląską. Po uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Dębicy pochód mieszkańców udał się pod figurę świętej postawioną przy południowej części ratusza. Tam też złożono okolicznościowe wiązanki.

W imieniu TPZD wiązankę złożyła delegacja w składzie: Marzena Socha i Dariusz Panek.

Konkurs AK


X Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I i III Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety

15 - 09 - 2017

Już po raz dziesiąty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej było organizatorem Turnieju Nalewek Galicyjskich imienia Cesarza Franciszka Józefa I. Podobnie jak w roku poprzednim miejscem turnieju była dębicka restauracja Steak House. Równolegle po raz trzeci TPZD zorganizowało bliźniaczy turniej z winami galicyjskimi w roli głównej pod honorowym patronatem Jej Wysokości Cesarzowej Elżbiety.

Dorocznym zwyczajem zebranych powitał "Marsz Radetzky'ego" Johanna Strausa, będący nieoficjalnym hymnem obydwu turniejów w wykonaniu zespołu Klezband, który już po raz kolejny umilił muzyką oczekiwanie na werdykty jury.

W imieniu TPZD zebranych powitali Marzena Socha i Jacek Dymitrowski. Turnieje mają nie tylko promować wytwórczość regionalnych hobbystów, lecz także propagować zdrowy tryb życia i kulturę spożywania alkoholi. Dlatego też, w oczekiwaniu na ocenę trunków biorących udział w turniejowych szrankach zebrani, oprócz muzyki, wysłuchali dwóch gawęd. Pierwszą z nich, zatytułowaną " Wpływ wina na zdrowie" zaprezentowała dębiczanka, pani dr farmacji Lucyna Samborska. Wywołała ona żywe zainteresowanie słuchaczy. Drugim z prelegentów był znany krakowski znawca i importer win, pan Wojciech Lutomski, który mówił o dopasowywaniu win podczas posiłków. W przerwach zespół Klezband czarował muzyką kameralną i filmową.

Międzyczasie dwa składy jurorów pracowały nad winami i nalewkami, które przeszły sito w eliminacjach. W skład jury Turnieju Win Galicyjskich wchodziły dwie panie: Urszula Zybura i Agnieszka Żurek [obydwie TPZD] oraz pan Wiesław Lada [niezrzeszony]. Jurorami Turnieju Nalewek Galicyjskich byli panowie: Bogdan Kaczmar [niezrzeszony] oraz Wiesław Kania i Józef Pluta [obydwaj TPZD]. Turniejowe trunki objaśniali i podawali panowie: Dariusz panek i Jacek Dymitrowski.

Po emocjonującej walce i kilku dogrywkach jurorzy podali wniki.

Turniej Nalewek Galicyjskich:

1. Tarninówa - p. Roman Gulis

2. Malinówka - p. Leszek Reguła

3. Wiśniówka - p. Monika Dziedzic

Wyróżnienie - Cytrynówka - p. Monika Wielgos

Turniej Win Galicyjskich:

1. Gronowe Malaga - p. Henryk Flis

2. Wiśniowe Porto - p. Teresa i Leszek Mateja

3. Białe - p. Agata Legutko Wyróżnienie - Gronowe - p. Barbara Chuda

Nagrody wraz z organizatorami wręczyli współorganizatorzy: panowie Mariusz Szewczyk i Andrzej Reguła [obydwaj TPZD].

Stół z zakąskami do degustacji nalewek i win przygotowali państwo Elżbieta i Piotr Bassara [obydwoje TPZD] - właściciele restauracji Steak House.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do ponownego udziału. Turnieje są doskonałymi propagatorami naszych lokalnych kulinariów.

Zapraszamy za rok!

 

Fot. Zebranych powitał "Marsz Radetzky'ego" Johanna Strausa Fot. W imieniu TPZD zebranych powitali Marzena Socha i Jacek Dymitrowski

Młodzież ZS nr 1

Fot. Pogawędka Lucyny Samborskiej Fot. Fragment prezentacji Lucyny Samborskiej

Fot ."Marsz Radetzky'ego" w wykonaniu zespołu Klezband Fot. Jury w pełnym składzie

0

Fot. Jury Turnieju Win Galicyjskich: Urszula Zybura, Agnieszka Żurek i Wiesław Lada Fot. Jury Turnieju Nalewek Galicyjskich: Bogdan Kaczmar, Wiesław Kania i Józef Pluta

Opis: 0

Opis:0

Fot. Dariusz Panek serwuje wina Fot.Wojciech Lutomski mówił o dopasowywaniu win podczas posiłków.

0

0

Fot.Występ zespołu Klezband Fot. Zaproszeni goście

0

0

Fot. Zwycięzca Turniej Nalewek - Roman Gulis - "Tarninówa" Fot. Zwycięzca Turnieju Win - Henryk Flis - "Gronowe Malaga"


ZAPROSZENIE

na X Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich i III Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich

 

znaczek

 

znaczek


R E G U L A M I N

"X Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I" i "III Ogólnopolskiego Turnieju Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety" organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej pod patronatem Urzędu Gminy Miasto Dębica w dniu 15 września 2017 roku"

 

&1

X Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich i III Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich są imprezami o charakterze popularyzatorsko - promocyjnym, organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej pod patronatem Urzędu Gminy Miasto Dębica.

&2

W turniejach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu".

&3

Turnieje odbywają się w lokalu prywatnym. Uczestnikami są nalewkowicze, winiarze, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej i zaproszeni goście. Wstęp wyłącznie za zaproszeniami i aktualnymi legitymacjami członkowskimi.

&4

Turnieje przeprowadzają powołane Komisje Turniejowe, których skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem turniejów.

&5

Uczestnicy turniejów przyjmują w sposób dorozumiany postanowienia niniejszego Regulaminu, który podlega ustnemu ogłoszeniu przez Komisje Turniejowe w chwili rozpoczęcia jej pracy.

&6

Ocenom Komisji Turniejowych podlegają próbki nalewek i win, dostarczonych nieodpłatnie (w ramach zwyczajowego poczęstunku) przez uczestników turniejów, wytworzone z wyrobów alkoholowych nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów. Nalewki i wina należy dostarczyć w ilości - nalewki: min. 0,5 l ( najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem); wina: min. 1 l (najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem) najpóźniej do 8 września 2017 r. do godz. 15:00. Nalewki i wina będą przyjmowanie w siedzibie TPZD przy ul. Akademickiej 10 do dnia 8 września. W tym samym okresie można je składać w Muzeum Regionalnym przy ul. Ratuszowej 4 w dniach od wtorku do piątku w godzinach pracy instytucji.

&7

Każdy z członków obydwu Komisji Turniejowych dokonuje degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu. Warunki, o których mowa powyżej organizuje TPZD i Restauracja Steakhouse.

&8

Przedstawione do oceny Komisji Turniejowych nalewki i wina są podawane członkom Komisji Konkursowej w jednakowych ilościach, nie przekraczających każdorazowo 50 ml. O tym, jaka część przedstawionej do oceny próbki nalewki, zostaje przeznaczona do bezpośredniej degustacji, decyduje osobiście każdy z członków Komisji Turniejowej, we własnym sumieniu, mając na uwadze cel Konkursu, zasady współżycia społecznego oraz stan własnego zdrowia.

&9

W wypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli byłoby to niezbędne dla zagwarantowania właściwego poziomu pracy Komisji Turniejowych, jak również w razie zakwalifikowania do Konkursu uczestników, w liczbie większej niż 10, ilości, o których mowa w ustępie poprzedzającym mogą ulec, na wniosek przewodniczącego poszczególnej Komisji, odpowiedniemu zmniejszeniu, jednakże nie więcej niż o połowę.

&10

Komisje Turniejowe dokonują wyboru nalewek w głosowaniu tajnym, po czym przewodniczący poszczególnej komisji ogłasza wyniki turnieju.

&11

Identyfikacji laureatów turnieju dokonuje Przewodniczący właściwej Komisji.

&12

Za ewentualne szkody osobowe lub materialne, powstałe w związku z turniejami odpowiedzialność osobistą ponoszą ich Wysokości: Jego Majestat Cesarz Franciszek Józef I, patron turnieju nalewek i Jej Majestat Cesarzowa Elżbieta, patronka turnieju win.

&13

Z odpowiedzialności, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wyłącza się skutki zatrucia alkoholowego, w rozmiarze zwyczajowo przyjętym, czyli tzw. zwykłego kaca. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


X Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich i III Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich

W bieżącym roku X Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I dorocznie organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej odbędzie się pod patronatem Gminy Miasto Dębica

Równocześnie III Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety odbędzie się wspólnie z turniejem nalewek.

Nalewki należy dostarczyć w ilości minimum 0,5 litra [najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem], najpóźniej do 08 września 2017 roku, do godziny 15.00.

Wina należy dostarczyć w ilości minimum 1 litra także w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem, również w nieprzekraczalnym terminie 08 września 2017 roku, także do godziny 15.00.

Ponieważ siedziba TPZD jest w tymczasowym remoncie, nalewki i wina będą przyjmowane w dniach roboczych w Muzeum Regionalnym w Dębicy przy ul. Ratuszowej 4, w godzinach pracy instytucji od wtorku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 od 22 sierpnia do 08 września b.r.

Wszystkich nalewkowiczów i winiarzy zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej dorocznej zabawie.

Humory, miłe towarzystwo i nagrody zapewnione !!!

znaczekznaczek


73. rocznica bitwy na Kałużówce.

27 sierpnia 2017 roku po raz kolejny mieszkańcy powiatu dębickiego spotkali się na polanie Kałużówka, by uczcić żołnierzy II Zgrupowania AK, którzy w sierpniu 1944 roku podczas akcji BURZA stoczyli w tym miejscu bitwę z niemieckim okupantem.

Wśród zebranych nie brakowało licznych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. W ich imieniu pamiątkową wiązankę złożyli: Jacek Dymitrowski i Jerzy Rozmysłowski.

73. rocznica bitwy na Kałużówce 73. rocznica bitwy na Kałużówce

 


75 rocznica likwidacji dębickiego getta.

21 lipca 1942 roku w wyniku zbrodniczych działań niemieckiego okupanta doszło do pierwszej likwidacji żydowskiego getta w Dębicy. W jej wyniku łącznie życie straciło około trzy tysiące mieszkańców Dębicy i okolic wyznania mojżeszowego.

Po 75 latach Miasto Dębica, Muzeum Regionalne w Dębicy, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej i pan Ireneusz Socha - niezależny badacz, przygotowali z tej okazji uroczystości upamiętniające. Wraz z Dębiczanami w uroczystości udział wzięli członkowie delegacji Towarzystwa Dębiczan w Izraelu i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Podczas spotkania na terenie byłego getta gdzie 75 lat temu dokonała się zbrodnia przeciwko ludzkości głos zabrali przedstawiciele organizatorów i gości. Dzieje miejsca przypomniał pan Jacek Dymitrowski, prezes TPZD, zaś wiązankę w imieniu Zarządu TPZD złożył pan Marcin Grabowy, członek Zarządu.

75 rocznica likwidacji dębickiego getta 75 rocznica likwidacji dębickiego getta
   

Opis:75 rocznica likwidacji dębickiego getta

75 rocznica likwidacji dębickiego getta

   

 


Wycieczka laureatów konkursu historycznego do Krakowa.

9 czerwca 2017 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej zorganizowało wycieczkę do krakowskich muzeów dla laureatów oraz ich opiekunów XIII edycji konkursu "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

Podczas wycieczki dębicka młodzież zwiedziła dwa muzea: Fabrykę Emalii Schindlera ukazującą losy Krakowa i jego mieszkańców podczas II wojny światowej oraz Muzeum Lotnictwa. Następnie młodzież spożyła obiad. Wszelkie koszty związane z wycieczką pokrył Organizator. Dziękujemy sponsorom za wsparcie naszej idei krzewienia wiedzy patriotycznej wśród młodego pokolenia.

wycieczka laureatów Opis:wycieczka laureatów
   

Opis:wycieczka laureatów

Młodzież ZS nr 1

   

 


Podsumowanie XIII edycji kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

6 czerwca 2017 roku w gościnnych progach ZS im. Jana Pawła II w Brzeźnicy nastąpiło podsumowanie XIII edycji kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" dorocznie organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Konkurs toczył się pod patronatami: Starosty Powiatu Dębickiego - pana Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica - pana Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica - pana Stanisława Rokosza oraz przy wsparciu Posła na Sejm RP - pana Kazimierza Moskala i Prezesa Związku Inwalidów wojennych - pana mjr Jerzego Krupy.

Konkurs miał charakter wiedzowy w oparciu o książki ukazujące dzieje AK w na terenach powiatu dębickiego. Składał się z dwóch etapów. Zebranych w imieniu TPZD przywitał prezes - pan Jacek Dymitrowski. Brzeźnicka młodzież szkolna zaprezentowała zgromadzonym krótki, ale z głębokim przesłaniem patriotycznym program artystyczny. Następnie wręczono nagrody książkowe ufundowane przez instytucje patronujące konkursowi.

Lista laureatów

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy ich jednoczenie na wycieczkę do krakowskich muzeów. Zbiórka wycieczkowiczów w Dębicy - 9 czerwca o godz. 8.15 na Placu Solidarności. Prosimy o punktualne przybycie.

Wszystkich finalistów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy!

 


Zaproszenie na podsumowanie XIII Konkursu Historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

6 czerwca [wtorek] 2017 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy nastąpi podsumowanie XIII Konkursu Historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

Wszystkich finalistów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy!

Konkurs AK


Obchody Święta Narodowego 3 MAJA

W tym roku mija 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dorocznym zwyczajem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli udział w obchodach tego narodowego święta.

Uroczystość, która miała miejsce na dębickim rynku była zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Po Mszy świętej polowej zgromadzeni przeszli na Plac Gryfitów, gdzie liczne delegacje, w tym delegacja TPZD w składzie: Marzena Socha, Józef Pluta i Piotr Żaba złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Najświętszej Marii Panny.

3 MAJA

3 MAJA

3 MAJA


Protokół z I etapu XIII kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" 14.04.2017 r.

Protokół z I etapu XIII kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" znajduje się pod tym linkiem: protokół z I etapu


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZD 18-03-2017

W sobotę 18 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Po otwarciu obrad zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim roku zasłużonych działaczy naszego Towarzystwa: Czesława Berki , Mariana Morawczyńskiego, i Zenobii Śniegowskiej. Następnie wręczono legitymacje nowym członkom TPZD.

Przewodniczącym obrad został wybrana pan Andrzej Trzeciak i on to poprowadził dalej zebranie.

Po wyborze dwóch komisji: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej i zatwierdzeniu regulaminu obrad prezes Jacek Dymitrowski przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności TPZD za okres 2012-2017. Sprawozdanie finansowe przedłożyła skarbnik Gabriela Śniegowska, zaś działalność Komisji Rewizyjnej w tym okresie zaprezentował jej przewodniczący Józef Pluta. Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu, które jednogłośnie zostało udzielone. Następnie prezes Jacek Dymitrowski podziękował dotychczasowym członkom Zarządu za trud i pracę w poprzedniej kadencji.

Kolejnym punktem były wybory do władz Towarzystwa. W rezultacie wyborów nowy Zarząd na lata 2017-2022 stanowią:

Jacek Dymitrowski - prezes

Józef Pluta - z-ca prezesa

Piotr Żaba - z-ca prezesa

Gabriela Śniegowska - skarbnik

Dariusz Panek - sekretarz

Marcin Grabowy - członek Zarządu

Wojciech Królikowski - członek Zarządu

Dorota Pięta - członek Zarządu

Stanisław Rokosz - członek Zarządu

Marzena Socha - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie:

Krzysztof Glijer - przewodniczący

Marian Gajos - z-ca przewodniczącego

Agnieszka Kania - sekretarz

Ponieważ delegacja oddziału TPZD w Rudkach nie przybyła na Walne Zebranie i nie złożyła sprawozdania, dlatego też postanowiono zawiesić działalność tego oddziału do czasu spełnienia wymogów statutowych.

Następnie prezes Jacek Dymitrowski przedstawił nowe zadania i priorytety, jakie czekają Towarzystwo w okresie nowej kadencji: Zadania TPZD na lata 2017 - 2022

1) Kontynuacja programu wychowywania patriotycznego młodzieży z regionu dębickiego poprzez konkurs historyczny "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

2) Kontynuacja promocji kulturalnych i kulinarnych tradycji Ziemi Dębickiej poprzez Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I i Turnieju Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety.

3) Rozwijanie świadomości i otwieranie się na świat naszych członków poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-poznawczych, zarówno po świecie, jak i po Polsce.

4) Upamiętnianie osób szczególnie zasłużonych dla naszego miasta i powiatu poprzez tablice pamiątkowe bądź nazwy ulic, rond, placów itp.

5) Działanie na rzecz promocji naszych terenów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami poprzez współpracę z innymi stowarzyszeniami.

6) Kontynuowanie pomocy dla naszego oddziału w Rudkach na Ukrainie poprzez zacieśnianie współpracy, szczególnie na niwie kontaktów młodzieżowych, jak i poprzez dążenie do rozwoju promocji postaci Aleksandra hr. Fredro, którego grobu nasze Towarzystwo jest prawnym opiekunem.

7) Kontynuowanie cyklu gawęd historycznych i wykładów popularnonaukowych, które jak dotąd cieszą się dużym zainteresowaniem.

8) Dalsze wspomaganie stowarzyszeń, których zadaniem jest dbałość o zachowanie naszego lokalnego dziedzictwa - vide Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy

9) Czynny dział naszych działaczy w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez samorządy naszego powiatu

10) Rozwijanie prac wewnątrz sekcji - szczególnie tych, które praktycznie nie wykazują śladu działania.

11) Zintensyfikowanie i upowszechnienie działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na statutowe cele naszego Towarzystwa.

12) Wprowadzenie większej dyscypliny w opłacaniu składek członkowskich, jak i czynnego udziału w pracach Towarzystwa. Następnie przedstawiono wnioski na temat których miała miejsce dyskusja. Potem nastąpiło zamknięcie obrad.

Finał prowadzili - Jacek Dymitrowski, Dorota Pięta i Piotr Żaba Opis:Kilka słów od posła Jana Warzechy
Fot. Wpłacanie składek to bardzo istotna sprawa dla organizacji pozarządowej Fot. Jedni działacze siedzieli z przodu...

Opis: Krótkie wspomnienie prezes Izabeli Podhalańskiej

Młodzież ZS nr 1

Fot. ... inni wolieli tyły. Fot. Legitymacje dla nowych członków - Mateusza Krasonia...

Pamiatkowe zdjęcie laureatów

Opis: Wystawa o Żołnierzach Wyklętych

Fot. ...Andrzeja Trzeciaka... Fot....Jana Marcińca...

Opis: Wszyscy słuchali z zainteresowaniem

0

Fot. ...Waldemara Pająka... Fot. i Andrzeja Wołoszyna

Opis: 0

Opis:0

Fot.Komisja Skrutacyjna Fot. Gabriela Śniegowska prezentuje sprawozdanie finansowe

0

Opis: Zdobywczyni I miejsca - Patrycja Łączak z I LO

Fot. Jacek Dymitrowski przedstawia sprawozdanie Zarządu. Andrzej Trzeciak prowadzi obrady Fot. Józef Pluta odczytuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Opis: Zwycięzcy turnieju - drużyna rudeckiego Gimnazjum

0

Fot. Nowa Komisja Rewizyjna TPZD Fot. Nowy Zarząd TPZD

 


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TPZD

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, na zebraniu w dniu 15 lutego 2017 roku, na podstawie paragrafu 18 pkt. 1 Statutu TPZD, podjął decyzję o zwołaniu na dzień 18 marca 2016 r., [sobota], Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego TPZD, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, przy ul. Ratuszowej 2, o godz. 10.00 - I termin (ew. II termin godz. 10.15).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie legitymacji nowym członkom

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Zatwierdzenie regulaminu obrad

8. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za lata 2012- 2017

9. Sprawozdanie finansowe TPZD za lata 2012- 2017

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2012- 2017

11. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

12. Wybór Zarządu TPZD

13. Wybór Komisji Rewizyjnej TPZD

14. Wybór Zarządu oddziału TPZD w Rudkach na Ukrainie

15. Zadania priorytetowe TPZD na lata 2017 - 2022

16. Dyskusja i wolne wnioski

17. Podjęcie uchwał i wniosków

18. Zamknięcie obrad

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie oraz przyniesienie z sobą legitymacji TPZD, w celu jej uaktualnienia. Przypominamy o uregulowaniu zaległych składek i zakupie numerowanych odznak TPZD (jednorazowa opłata w wysokości 20 zł). Zaznaczamy, że w głosowaniach i dyskusjach mogą brać udział tylko pełnoprawni członkowie TPZD (z opłaconymi składkami i ważnymi legitymacjami). Zachęcamy również do nabywania pamiątkowych cegiełek TPZD w wysokości 2 zł za sztukę.

W przypadku niemożności przybycia z przyczyn naturalnych, prosimy o odesłanie zawiadomienia na adres: TPZD, 39-200 Dębica, ul. Akademicka 10 lub wiadomość telefoniczną pod numer: 504 095 177 ewentualnie na e-mail: debica@tpzd.pl.

oplatek2016


WAŻNY KOMUNIKAT

11 stycznia 2017 roku odbędzie się doroczny opłatek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej na który serdecznie zapraszamy działaczy TPZD oraz członków ich rodzin.

Opłatek ma charakter składkowy /40 PLN - osoba/.

Miejsce: restauracja Steak House w Dębicy, ul. Krakowska 7A.

Chętnych prosimy o zapisywanie się u pani Marzeny Sochy i pana Jacka Dymitrowskiego.

Ostateczny termin zapisów: 5 stycznia 2017

oplatek2016


XIII Kuratoryjny Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Trzynasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Pilzno p. Ewy Gołębiowskiej i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2017 r.

I etap - szkolny: 20 marca 2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 05 maja 2017 r. (piątek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 12 kwietnia 2017 r. (środa) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Burmistrz Miasta i Gminy Pilzno, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes ŚŻŻAK Koło Terenowe w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Janusz Krężel - "Szare Szeregi na terenie Dębicy" wyd. 2 , Dębica 2009

2) Wojciech Wójcik - "Zapach dymu. Wspomnienia "Dworzana" z Dębicy" wyd.1, Dębica 1992

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


XIII Kuratoryjny Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Trzynasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Pilzno p. Ewy Gołębiowskiej i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjów powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2017 r.

I etap - szkolny: 20 marca 2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 05 maja 2017 r. (piątek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 12 kwietnia 2017 r. (środa) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Burmistrz Miasta i Gminy Pilzno, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes Związku Inwalidów Wojennych w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Janusz Krężel - "Szare Szeregi na terenie Dębicy" wyd. 2 , Dębica 2009

2) Wojciech Wójcik - "Zapach dymu. Wspomnienia "Dworzana" z Dębicy" wyd.1, Dębica 1992

3) Aleksander Kabara - "Zapalnik" wyd. 1, Warszawa 1997 [str.35-135]

4) Praca zbiorowa - "III Zgrupowanie Armii Krajowej na Ziemi Pilzneńskiej" Pilzno - Warszawa 1996 [str.17-123]

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


XIII Kuratoryjny Konkurs Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Trzynasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Pilzno p. Ewy Gołębiowskiej i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjaknych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut w pierwszym etapie i 60 minut w drugim etapie.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 28 lutego 2017 r.

I etap - szkolny: 20 marca 2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00

II etap - finałowy: 05 maja 2017 r. (piątek) godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 12 kwietnia 2017 r. (środa) do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Burmistrz Miasta i Gminy Pilzno, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes ŚŻŻAK Koło Terenowe w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Janusz Krężel - "Szare Szeregi na terenie Dębicy" wyd. 2 , Dębica 2009 2) Aleksander Kabara - "Zapalnik" wyd. 1, Warszawa 1997 [str.35-135]

3) Praca zbiorowa - "III Zgrupowanie Armii Krajowej na Ziemi Pilzneńskiej" Pilzno - Warszawa 1996 [str.17-123]

4) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

5) Zbigniew Lazarowicz - "Klamra - mój ojciec", Wrocław 2009 [str. od 24 do 175].

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


Wycieczka TPZD do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i do Wrocławia - RELACJA

DĘBICZANIE U SWEJ PATRONKI

19 listopada grupa członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej podczas swej wyprawy na Dolny Śląsk udała się do Trzebnicy, gdzie w Bazylice pw. Św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej wzięła udział w Mszy św. w intencji Dębiczan oraz zmarłego księdza prałata Stanisława Fiołka, którą przy grobie Patronki odprawili: ksiądz prałat Ryszard Piasecki - proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Dębicy oraz ksiądz Rafał Słomba - wikariusz tejże parafii. Lektorem był pan Mariusz Szewczyk - burmistrz Miasta Dębica i członek TPZD. Uczestnicy mszy w skupieniu wysłuchali homilii ukazującej wartości moralne św. Jadwigi Śląskiej oraz ich odniesienie do czasów współczesnych i potrzeb zarówno duchowych, jak i doczesnych mieszkańców zarówno Dębicy, jak i naszej Ojczyzny. Po Mszy św. uczestnicy mieli możliwość wyrażenia szczególnego szacunku dla Świętej poprzez ucałowanie Jej relikwii.

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

ZWIEDZANIE KLASZTORU W TRZEBNICY

Dawny klasztor cystersek założony przez św. Jadwigę Śląską to obecna siedziba Sióstr Boromeuszek. Byliśmy, jako Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, tymi szczęśliwcami, którzy nie tylko zwiedzili klasztor i muzeum poświęcone obydwu trzebnickim zakonom żeńskim, lecz także wysłuchaliśmy bardzo ciekawej opowieści autorstwa siostry Olimpii dotyczącej historii tejże budowli oraz dziejom sióstr, które tam zamieszkiwały i prowadziły działalność zarówno kontemplacyjną, jak i posługi wobec chorych i ubogich.

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

TRZEBNICA - KLASZTOR I BAZYLIKA

Dawny klasztor cystersek założony przez św. Jadwigę Śląską to obecna siedziba Sióstr Boromeuszek. Byliśmy, jako Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, tymi szczęśliwcami, którzy nie tylko zwiedzili klasztor i muzeum poświęcone obydwu trzebnickim zakonom żeńskim, lecz także wysłuchaliśmy bardzo ciekawej opowieści autorstwa siostry Olimpii dotyczącej historii tejże budowli oraz dziejom sióstr, które tam zamieszkiwały i prowadziły działalność zarówno kontemplacyjną, jak i posługi wobec chorych i ubogich.

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

WROCŁAW - MUZEUM NARODOWE - WYSTAWA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Z Trzebnicy działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej udali się do Wrocławia. Cztery osoby z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem na czele udały się do pana Zbigniewa Lazarowicza ps. "Bratek", któremu wręczyli pamiątkowy dyplom i medal Honorowego Obywatela Dębicy, zaś pozostali uczestnicy udali się do Pawilonu Czterech Kopuł gdzie znajduje się wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tam też wsłuchując się w przekaz młodej, ale bardzo zaangażowanej przewodniczki mogliśmy się zapoznać z twórczością wybitnych polskich artystów XX wieku. Następnie udaliśmy się do katedry na Ostrów Tumski, by stamtąd przejść na wrocławski Rynek. Po wzmocnieniu sił wróciliśmy szczęśliwie do Dębicy. Kto nie pojechał, niech żałuje, bo naprawdę WARTO było!!!

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016


Wycieczka TPZD do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i do Wrocławia - KOMUNIKAT

UWAGA - PILNE !!!

Do uczestników wyjazdu Trzebnica - Wrocław w dniu 19 listopada 2016 r.

2:20 - zbiórka obok plebanii kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Dębicy

2:30 - odjazd do Trzebnicy [po drodze postoje - przerwa kawowa]

8:00 - Msza św. przy grobie św. Jadwigi Śląskiej w Bazylice pw. Św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

9;00-11:00 - zwiedzanie sanktuarium oraz klasztoru cystersek wraz z muzeum klasztornym wraz z przewodnikiem

11:00 - wyjazd do Wrocławia

12:00-13:00 - zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej [oddział Muzeum Narodowego] w Pawilonie] Czterech Kopuł we Wrocławiu wraz z przewodnikiem

13:00 - wyjazd do centrum miasta - czas wolny - zwiedzanie Starówki i Ostrowa Tumskiego

18:00 - wyjazd powrotny do Dębicy

22:30 - powrót w miejsce wyjazdu - parking przy plebanii

Trzebnica 2016

Trzebnica 2016


11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada Polacy obchodzą Dzień Niepodległości.

Z tej okazji podczas trwania miejskich uroczystości w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej panami: Krzysztof Glijer, Jacek Dymitrowski i Marian Gajos złożyli wiązankę kwiatów pod figurą Matki Bożej na Starym Rynku w Dębicy.

11 LISTOPADA 2016

zloto 2016


II Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I i II Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety

16 września 2016 roku w dębickiej restauracji Steak House odbyły się dwa konkursy promujące nalewki i wina podkarpackie i małopolskie czyli z dawnej Galicji. Organizatorem obu turniejów jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Turnieje rozpoczął tradycyjnie "Marsz Radetzky'ego" będący ich nieoficjalnym hymnem. Prowadzący turnieje: pan Jacek Dymitrowski reprezentujący TPZD i pani Monika Rojek-Kałek reprezentująca Urząd Miejski w Dębicy [współorganizatora turniejów] powitali przybyłych i dokonali wyboru jurorów. Jury turnieju win im. Cesarzowej Elżbiety to: Urszula Zybura (Drukarnia Zet), Wojciech Staniszewski (burmistrz Brzostku), Marek Mikrut (wicewójt gminy Dębica), zaś jury turnieju nalewek: Małgorzata Kędzior (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy), Agnieszka Żurek (wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie), Mariusz Szewczyk (burmistrz Dębicy).

W trakcie turnieju o rodzącym się polskim winiarstwie opowiadali Piotr Bassara - właściciel restauracji Steakhouse oraz Jan Kula - prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy, właściciel winnicy w gminie Pilzno. Wykonawcami koncertu muzyki filmowej, nastrojowej i klezmerskiej był dębicki zespół KLEZBAND, który brawurowo wykonywał znane i popularne melodie.

Wyniki II Turnieju Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety:

1 nagroda: Elżbieta Bielańska (wino białe półwytrawne),

2 nagroda: Jerzy Zieliński (wytrawne różowe),

3 nagroda: Jerzy Zieliński (wytrawne czerwone), wyróżnienie: Henryk Flis (Madera).

Wyniki IX Turnieju Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I:

1 nagroda: Monika Dziedzic (nalewka z aronii),

2 nagroda: Aleksander Reguła (wiśniówka),

3 nagroda: Klaudia Reguła (nalewka z żurawiny), wyróżnienie: Andrzej Zieliński (nalewka z pigwy).

Zabawa była przednia. Zapraszamy wszystkich nalewkowiczów i winiarzy za rok!

TPZD wyraża podziękowania dla Urzędu Miejskiego w Dębicy, restauracji Steak House oraz sklepu Al. Capone w Dębicy za pomoc i wsparcie.

zloto 2016

nalewki 2016

zloto 2016

zloto 2016


OSTATNIE POŻEGNANIE

Dnia 19 września b.r. z głębokim żalem pożegnaliśmy na zawsze naszego Kolegę i Przyjaciela, pana doktora Mariana Morawczyńskiego - Honorowego Prezesa TPZD. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej w Dębicy.

Kolega Marian spoczął na zawsze w swej rodzinnej miejscowości. Ostatnie pożegnanie wygłosił syn Zmarłego. W pogrzebie udział wzięła liczna grupa członków naszego Towarzystwa, zaś wieniec złożyła delegacja w składzie: Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch i Edward Wodzień. Ś.p. Marian Morawczyński był zasłużonym działaczem społecznym, w sercu którego szczególne miejsce zajmowała nasza dębicka "Mała Ojczyzna", której niestrudzonym propagatorem był do samego końca. Jako jeden z Ojców Założycieli naszego Towarzystwa pełnił przez 30 lat funkcję Sekretarza Zarządu, następne 13 lat jego Prezesa, zaś ostatnie 13 lat był jego Honorowym Prezesem. Był jednym z inicjatorów powołania w Dębicy Muzeum Regionalnego. Jego odejście to niepowetowana strata dla tych, którym dobro ziemi dębickiej leży na sercach.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

ostatnie pożegnanie


Pielgrzymka - wycieczka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i do Wrocławia

19 listopada [sobota] 2016 roku

Realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZD z dnia 19 marca 2016 roku zapraszamy wszystkich chętnych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, sympatyków Stowarzyszenia oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy do wzięcia w niej udziału.

Od połowy XVII wieku święta Jadwiga Śląska jest patronką dębickiej fary, zaś od 2009 roku jest patronką Dębicy. Dlatego też, w roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, godnym jest udać się do grobu świętej z podziękowaniami za dotychczasową opiekę oraz z prośbami o przyszłą. Po pobycie w Trzebnicy uczestnicy udadzą się do pobliskiego Wrocławia, by zapoznać się z Europejską Stolicą Kultury 2016.

Wszystkich chętnych prosimy o zapisy pod e-mail: jdymitrowski@muzeumwdebicy.pl

Prosimy o szybką decyzję. Ilość miejsc ograniczona. Koszty transportu zależne od ilości chętnych.

znaczek


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD WS. WYCIECZKI DO SZWAJCARII

W dniach od 8-13.09.2016, sekcja turystyczno- rekreacyjna TPZD organizuje wycieczkę autokarową: "WYCIECZKA JAK W SZWAJCARSKIM ZEGARKU..." SZWAJCARIA .

Koszt wycieczki: 2.200,00 zł

Zaliczkę w wys. 30% ( tj. 2200x30%), czyli kwotę 660,00 zł należy uiścić u Pani Joanny Żurek - Krupki do dnia 9 września 2016 roku

Wyjazd jest z Rzeszowa przez Dębicę i Kraków. Z tych miast zabierani będą chętni.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kancelaria.jzurek@gmail.com lub telefoniczny: 698 644 014.

Tutaj zapoznasz się z programem wycieczki.


IX Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich i II Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich

W bieżącym roku IX Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I dorocznie organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej odbędzie się pod patronatem Gminy Miasto Dębica

Równocześnie II Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety odbędzie się wspólnie z turniejem nalewek.

Nalewki należy dostarczyć w ilości minimum 0,5 litra [najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem], najpóźniej do 09 września 2016 roku, do godziny 15.00.

Wina należy dostarczyć w ilości minimum 1 litra także w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem, również w nieprzekraczalnym terminie 09 września 2015 roku, także do godziny 15.00.

Nalewki i wina będą przyjmowane w dniach roboczych w siedzibie TPZD przy ul. Akademickiej 10 lub w Muzeum Regionalnym w Dębicy, ul. Ratuszowa 4 w godzinach pracy instytucji od wtorku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 od 25 sierpnia do 04 września b.r.

Ponieważ siedziba TPZD jest w czasowym remoncie, dlatego nalewki i wina będą przyjmowane w dniach roboczych w Muzeum Regionalnym w Dębicy, ul. Ratuszowa 4 w godzinach pracy instytucji od wtorku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 do 09 września b.r.

Wszystkich nalewkowiczów i winiarzy zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej dorocznej zabawie.

Humory, miłe towarzystwo i nagrody zapewnione !!!

znaczekznaczek


KAŁUŻÓWKA - 28 sierpnia 2016 roku

W 72. rocznicę bitwy na Kałużówce na historycznej polanie spotkali się kombatanci oraz mieszkańcy powiatu dębickiego, by oddać hołd bohaterom tamtych czasów.

Wśród nich nie zabrakło licznych działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, w imieniu których delegacja TPZD w składzie [od lewej: Krzysztof Glijer, Jacek Dymitrowski i Marian Gajos] złożyła pamiątkową wiązankę pod pomnikiem poległych żołnierzy II Zgrupowania Armii Krajowej.

zloto 2016

zloto 2016


X Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota

10 lipca 2015 roku w miejscowości Gumniska po raz dziesiąty odbył się Festyn Kulturalno ­ Rekreacyjny pod nazwą "Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota".

Drużyna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięła w nim udział po raz czwraty. Wystartowaliśmy w kategorii pod nazwą "Samorządowcy kontra Organizacje Pozarządowe" w składzie: Małgorzata i Jan Kędziorowie, Marzena i Andrzej Socha, Jarosław Zybura. Wszyscy bawili się znakomicie.

zloto 2016

zloto 2016


Wycieczka dla laureatów i opiekunów konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

10 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka dla laureatów kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

Uczestnicy wycieczki zwiedzili grodzisko w Trzcinicy koło Jasła, gdzie zapoznali się z historią tego miejsca od epoki brązu do średniowiecza, warunkami życia i pracy ludzi. Następnie udaliśmy się do Krosna, aby obejrzeć ekspozycję w Prywatnym Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych. Bardzo ciekawe zbiory militariów z lat 1914 - 1945 oraz wspaniały wykład oprowadzającego przewodnika zaciekawiły wszystkich uczestników wycieczki. Po smacznym obiedzie wróciliśmy do Dębicy.


Finał XII edycji konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Dnia 7 czerwca 2016r. w murach Szkoły Podstawowej nr 11 im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

Na spotkanie stawili się finaliści konkursu wraz z opiekunami, przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji oświatowych i kulturalnych, kombatanci oraz organizatorzy - przedstawiciele TPZD.

Na początek młodzież SP nr 11 zaprezentowała piękny program artystyczny inspirowany wartościami patriotycznymi. Gratulujemy tak uzdolnionej młodzieży!

Po programie działacze TPZD wręczyli podziękowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że mogła odbyć się kolejna edycja konkursu. Następnie prowadzący finał członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej: Beata Cebula, Jacek Dymitrowski i Piotr Żaba rozpoczęli ceremonię wręczania nagród.

Nagrody indywidualne były ufundowane przez firmy wspierające ideę naszego konkursu. W imieniu fundatorów nagrody wręczyli: prezes TPZD pan Jacek Dymitrowski, prezes Środowiska 5. psk AK pani por. Izabela Podhalańska, prezes Związku Inwalidów wojennych mjr Jerzy Krupa, dyrektor SP nr 11 pani Alicja Prus i prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej pan Jacek Podlasek.

Następnie rozpoczęto wręczanie nagród drużynowych. W imieniu patrona konkursu dla szkół podstawowych wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza nagrody wręczyła pani Adrianna Miazga, sekretarz Gminy Dębica i prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej Jacek Dymitrowski.

Zwycięzcą okazała się SP nr 12 im. Armii Krajowej z Dębicy, której gratulujemy tak wspaniałego wyniku!

W imieniu patrona konkursu dla szkół gimnazjalnych burmistrza Mariusza Szewczyka nagrody wręczała pani Wioletta Hadowska - sekretarz miasta. Tutaj bezapelacyjnymi zwycięzcami zostały zawodniczki z Gimnazjum w Brzeźnicy, które zasłużenie zdobyły pierwsze miejsce, zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych dla których patronem był starota dębicki Andrzej Reguła zwyciężyli uczniowie II LO im. ks. Jana Twardowskiego. Nagrody wręczali sekretarz powiatu pan Michał Prażak i prezes Jacek Dymitrowski. Wszystkie nagrody drużynowe były ufundowane przez Urząd Gminy Dębica, Urząd Miejski w Dębicy oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Podsumowując działacze TPZD wypowiedzieli się o konieczności utrwalania wiedzy historycznej i patriotycznej wśród młodego pokolenia, a szczególnie tych jej fragmentów, które są związane z dziejami własnego regionu i historią ich własnych rodzin.

Szczere podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Alicji Prus, Grona Pedagogicznego i Młodzieży z PSP nr 11 za pomoc oraz serce wykazane podczas wtorkowej uroczystości. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki których zaangażowaniu konkurs mógł się odbyć. Gratulujemy młodzieży oraz ich opiekunom. Do zobaczenia za rok!

Wyniki konkursu: http://tpzd.pl/foto/2016/AK2016/protokol2.pdf

AK 2016 AK 2016

AK 2016 Walne 2016

Walne 2016 Walne 2016

Walne 2016 Walne 2016

Walne 2016 Walne 2016

 


Finał XII kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

W II finałowym etapie konkursu "Armia Krajowa w powiecie dębickim" który miał miejsce 5 maja wzięło udział ogółem 113 uczestników z 41 szkół, w tym 51 z 18 szkół podstawowych, 50 z 19 szkół gimnazjalnych i 12 z 4 szkół ponadgimnazjalnych.

Oficjalne wyniki konkursu ogłoszone będą 7 czerwca 2016 r. (wtorek) podczas uroczystego podsumowania, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11 imienia 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy o godzinie 10 00 . Wszystkich uczestników wraz z opiekunami zapraszamy

Dla laureatów konkursu i ich opiekunów odbędzie się wycieczka, w całości finansowana przez TPZD, do muzeum "Karpacka Troja" w Trzcinicy koło Jasła oraz Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, w planie jest również obiad. Wycieczka w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek), wyjazd z Dębicy, z parkingu obok pomnika Jana Pawła II o godz. 8 00, zbiórka uczestników wycieczki o godz. 7 45 .

AK 2016 AK 2016

AK 2016 Walne 2016


Obchody Święta Narodowego 3 MAJA

W tym roku mija 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dorocznym zwyczajem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli udział w obchodach tego narodowego święta.

Uroczystość, która miała miejsce na dębickim rynku była zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Następnie po Mszy świętej polowej zgromadzeni przeszli na Plac Gryfitów, gdzie liczne delegacje, w tym delegacja TPZD w składzie: [od lewej] Marian Gajos, Marzena Socha i Jacek Dymitrowski złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Najświętszej Marii Panny.

 3 MAJA


Protokół z I etapu kuratoryjnego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

Do dnia 15 kwietnia 2016 roku [zgodnie z warunkami konkursu] wpłynęły wyniki z I etapu konkursu z 39 szkół z terenu powiatu dębickiego. W wyniku eliminacji do II etapu zakwalifikowało się 109 uczestników. Lista szkół oraz uczestników zamieszczona poniżej.

II etap będzie miał miejsce w hali sportowej ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Ignacego Lisa w Dębicy w dniu 5 maja 2016 roku o godz. 10.00 Rejestracja uczestników od godz. 9.30 w tym samym miejscu.

Uczestników II etapu konkursu wraz z opiekunami prosimy o niezawodne przybycie.

Protokół z I etapu kuratoryjnego konkursu historycznego z dnia 19.04.2016 r.


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD

W sobotnie przedpołudnie 19 marca 2016 r. działacze TPZD zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Po otwarciu obrad prezes Jacek Dymitrowski wręczył legitymacje nowym członkom: pani Agnieszce Kania [w Jej imieniu odebrał mąż Wiesław] oraz panom: Januszowi Sidorowiczowi i Bartłomiejowi Ziembli.

Zebranie poprowadziła pani Joanna Żurek-Krupka. Sprawozdanie z działalności TPZD za rok 2015 przedstawił Jacek Dymitrowski, sprawozdanie finansowe pani Gabriela Śniegowska, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pan Józef Pluta. Zadania na rok 2016 zaprezentował prezes Dymitrowski. Sprawozdania i absolutorium dla Zarządu zostały przyjęte jednogłośnie.

Cieszyła obecność na zebraniu licznej grupy naszych działaczy z ukraińskich Rudek z merem miasta na czele.

Walne 2016 Walne 2016

Walne 2016 Walne 2016

Walne 2016 Walne 2016

Walne 2016


ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej na zebraniu dnia 28 stycznia 2016 roku na podstawie paragrafu 18 pkt. 1 Statutu TPZD podjął decyzję o zwołaniu na dzień 19 marca 2016 r. [sobota] Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZD, którego I termin odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 o godz. 10.00 [ew. II termin godz. 10.15]

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,

2. Wręczenie legitymacji nowym członkom,

3. Wybór przewodniczącego Zebrania,

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad,

6. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2015,

7. Sprawozdanie finansowe TPZD za rok 2015,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015,

9. Zadania TPZD na rok 2016,

10. Dyskusja i wolne wnioski,

11. Podjęcie uchwał i wniosków,

12. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie raz przyniesienie z sobą legitymacji TPZD w celu jej uaktualnienia. Przypominamy o uregulowaniu zaległych składek i zakup numerowanych odznak TPZD [jednorazowa opłata w wysokości 20 PLN].

Zaznaczamy, że w głosowaniach i dyskusjach mogą brać tylko pełnoprawni członkowie TPZD [z opłaconymi składkami i ważnymi legitymacjami].

Zachęcamy również do nabywania pamiątkowych cegiełek TPZD w wysokości 2 PLN za sztukę.

W przypadku niemożności przybycia z przyczyn naturalnych prosimy o odesłanie zawiadomienia na adres: TPZD, 39-200 Dębica, ul. Akademicka 10 lub wiadomość telefoniczną pod numer: 0 606 722 538, ewentualnie na e-mail: debica@tpzd.pl Dziękujemy za współpracę.

 


Opłatek integracyjny TPZD

Na zakończenie 2015 roku działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej spotkali się 29 grudnia na dorocznym opłatku integracyjnym TPZD.

Na zakończenie 2015 roku działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej spotkali się 29 grudnia na dorocznym opłatku integracyjnym TPZD. Podczas spotkania złożono sobie życzenia dalszej współpracy dla dobra ziemi dębickiej oraz wszelkiej pomyślności zarówno dla naszej Małej Ojczyzny, jak i nas samych i naszych rodzin. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie oraz gospodarzom, państwu Elżbiecie i Piotrowi, właścicielom restauracji Steakhouse, którzy przygotowali wspaniałe potrawy.

Oplatek 2015

Oplatek 2015

Oplatek 2015

Oplatek 2015


Integracyjne Spotkanie Opłatkowe TPZD - WAŻNY KOMUNIKAT

W dniu 29.12 2015 roku w restauracji Steak House w Dębicy przy ulicy Krakowskiej 7 a odbędzie się Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa.

Prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w spotkaniu Prezesowi TPZD, Panu Jackowi Dymitrowskiemu, do dnia 23.12.2015 roku.


Setna rocznica śmierci Jerzego Żuławskiego

W tym roku minęła setna rocznica śmierci Jerzego Żuławskiego - wybitnego poety i prozaika, twórcy polskiej literatury science fiction, oficera Legionów Polskich, który spoczywa na dębickim cmentarzu wojskowym.

Z tej okazji delegacja Zarządu TPZD złożyła na Jego mogile symboliczną wiązankę kwiatów.

 Zulawski 2015

 Zulawski 2015


XII Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy organizuje Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM".

Dwunasty konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 29 lutego 2016 r.

I etap - szkolny: 22 marca 2016 r. godz. 9.00

II etap - finałowy: 05 maja 2016 r. godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 15 kwietnia 2016 r. [piątek] do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes ŚŻŻAK Koło Terenowe w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Janusz Krężel - "Szare Szeregi na terenie Dębicy" wyd. 2 , Dębica 2009

2) Wojciech Wójcik - "Zapach dymu. Wspomnienia "Dworzana" z Dębicy" wyd.1, Dębica 1992

3) Aleksander Kabara - "Zapalnik" wyd. 1, Warszawa 1997

4) Konstanty Łubieński - "Kartki z wojny" wyd.1, Warszawa 1976 [str.54-124]

5) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

6) Zbigniew Lazarowicz - "Klamra - mój ojciec", Wrocław 2009 [str. od 24 do 175].

UWAGA !

Dla uczniów szkół podstawowych obowiązują lektury: 1) i 2) .

Dla uczniów gimnazjów obowiązują lektury: 1), 2), 3) i 4).

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują lektury: 1), 3), 4), 5) i 6).

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopada 2015 r.

Dorocznym zwyczajem liczni działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli czynny udział w dębickich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości

W imieniu ich wszystkich delegacja w składzie: Dorota Pięta, Gabriela Śniegowska, Marzena Socha i Piotr Żaba złożyła okolicznościową wiązankę pod figurą Najświętszej Marii Panny na Starym Rynku [obecny Plac Gryfitów] oraz oddała hołd bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny.

 Narodowe Święto Niepodległości 2015


III Biesiada Integracyjna TPZD - ważny komunikat

W dniu 9 października b.r. w leśniczówce "Liszczówka" odbędzie się III Biesiada Integracyjna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc [40] decydującą jest kolejność wpłat. Całkowity koszt udziału na jedną osobę wynosi 50 PLN. Wpłaty należy dokonywać u pani Ludmiły Pilch [tel. Kontaktowy - 691 196 097]. Wpłata pokrywa wszelkie koszty udziału w imprezie. Zbiórka 9 października [piątek] 2015 r. o godz. 16.00 na Placu Solidarności [pod Papieżem]. Zapraszamy do szybkiej reakcji na nasz komunikat !! Przypominamy, że uczestnikami biesiady mogą być wyłącznie członkowie Towarzystwa opłacający składki.

Dziękujemy za zrozumienie i kooperację w tym zakresie.


VIII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I

i I Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety

18 września w gościnnych progach Dworu na Wolicy odbył się po raz kolejny Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I oraz po raz pierwszy Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety.

Głównym organizatorem, jak co roku, było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, tym razem przy wsparciu Gospodarzy oraz sponsorów imprezy. W turniejowe szranki stanęli nalewkowicze, a także po raz pierwszy winiarze.

By ułatwić zadanie jurorom konkursów wprowadzono nie tylko preselekcję, wzorem poprzedniego roku, zgłoszonych wcześniej trunków , ale również podzielono jury na dwa niezależne od siebie: nalewkowe oraz winiarskie. W skład pierwszego weszli panowie: Piotr Bassara, Wojciech Gleń i Mariusz Szewczyk [wszyscy członkowie TPZD], zaś w drugim przeważały panie: Urszula Zybura i Agnieszka Żurek [członkinie TPZD] wspierane przez pana Witolda Grobelnego [właściciela dworu].

Ogółem do finału dopuszczono 30 nalewek i 17 win. Wszystkie finałowe produkty pochodziły z terenów Małopolski i Podkarpacia. Turniej poprowadzili członkowie Zarządu TPZD: pani Joanna Żurek - Krupka i pan Jacek Dymitrowski. Zebranych tradycyjnie powitał Marsz Radetzkiego, nieoficjalnego hymny turnieju, w znakomitym wykonaniu młodego tria muzycznego absolwentów dębickiej Szkoły Muzycznej.

Po przywitaniu gości zaprezentowano prelegenta wieczoru. Był nim Pan Jan Kula, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Podczas ciekawego wykładu przybliżył zebranym zarówno rozwój, jak i związane z nim problemy polskiego winiarstwa ostatnich lat. Temat, bardzo rzadko prezentowany na łamach mediów okazał się bardzo ciekawym i wciągającym.

Po wystąpieniu pana Jana Kuli utalentowana muzycznie dębicka młodzież zaprezentowała recital , którego głównym leitmotivem była muzyka nawiązująca do galicyjskich czasów, oparta na walcach oraz muzyce klezmerskieji filmowej. Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez zebrana publiczność. Równocześnie, kiedy w zamkniętym pomieszczeniu obradowały komisje konkursowe, do gości przyłączyli się Przemyskie Szwejki, którzy na zaproszenie Towarzystwa integrowali się z zebranymi, opowiadając równocześnie historyjki i dykteryjki z epoki Franciszka Józefa. Czas mijał nadspodziewanie szybko zarówno na salach, jak i w gabinecie, gdzie bardzo sprawnie obradowały komisje.

W kategorii nalewek 1 miejsce zajął pan Jan Kula za Dereniówkę, 2 miejsce pani Klaudia Reguła za Jagodówkę, 3 miejsce pan Leszek Aleksander Reguła za Truskawkówkę, zaś wyróżnienie przyznano panu Leszkowi Teodorowi Mateji za Wiśniówkę Świntej Teresy.

W kategorii win 1 miejsce zajęli państwo Weronika i Wiktor Zagórscy za białe wytrawne wino Demeter, 2 miejsce państwo Joanna I Piotr Zagórscy za białe wytrawne wino Johanniter, 3 miejsce pan Adam Gałat za białe wytrawne wino Sibera, zaś wyróżnienie przyznano pani Renacie Kurcz za wino różowe Wieloowocowe.

Laureatom i uczestnikom gratulujemy!

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dostały się w godne ręce. Po ogłoszeniu wyników wina i nalewki poddano ogólnej degustacji i wszyscy zebrani mogli zapoznać się z prezentowanymi specjałami. Fachowym dyskusjom nie było końca.

Turniej mógł się odbyć dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, których obecnie nazywa się sponsorami. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej składa głębokie podziękowania za pomoc oraz wsparcie następującym osobom i firmom: państwu Elżbiecie i Piotrowi Bassara - Restauracja Steakhouse, państwu Marcie i Witoldowi Grobelny - Dwór na Wolicy, państwu Danuta i Marcin Michalscy - Market Lewiatan i Siłownia Herkules, państwu Renacie i Markowi Ziembla - Hotel i Restauracja LORD, państwu Urszuli i Jarosławowi Zybura - Drukarnia Zet, panu Andrzejowi Regule - staroście dębickiemu i panu Mariuszowi Szewczykowi - burmistrzowi Dębicy [jako prywatnym sponsorom].

Zabawa była przednia. Organizatorzy podziękowali wszystkim za zaangażowanie i zaprosili na przyszły rok. Zatem warto już szykować nowe nalewki i tłoczyć nowe wina.

Nalewki_2015

Nalewki 2015

Nalewki 2015

Nalewki 2015

Nalewki 2015

Nalewki 2015

Nalewki 2015


KAŁUŻÓWKA - 30 sierpnia 2015 roku

W 71. rocznicę bitwy na Kałużówce na historycznej polanie spotkali się kombatanci oraz mieszkańcy ziemi dębickiej i pilzneńskiej, by oddać hołd bohaterom tamtych czasów.

Wśród nich nie zabrakło działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, w imieniu których prezes Jacek Dymitrowski złożył pamiątkową wiązankę pod pomnikiem poległych żołnierzy II Zgrupowania Armii Krajowej.

znaczek


VIII Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I i I Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny VIII Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I i I Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety odbędzie się 18 września [piątek] 2015 roku w Dworze na Wolicy.

Organizatorami są: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, Dwór na Wolicy i Miasto Dębica. Honorowym Patronem imprezy jest pan Mariusz Szewczyk, Burmistrz Miasta Dębica.

Początek zmagań o godzinie 18.00.

Wszystkich zainteresowanych nalewkowiczów i winiarzy serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że nalewki i wina do konkursu i degustacji zostawiamy do dnia 4 września do godziny 15.00 w siedzibie TPZD przy ul. Akademickiej 10 lub sekretariacie muzeum przy ul. Ratuszowej 4.

znaczek


VIII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich i I Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich - WAŻNY KOMUNIKAT

W bieżącym roku VIII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I dorocznie organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej odbędzie się pod patronatem Gminy Miasto Dębica.

Nowością jest I Turniej Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety, który odbędzie się wspólnie z turniejem nalewek.

Nalewki należy dostarczyć w ilości minimum 0,5 litra [najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem], najpóźniej do 04 września 2015 roku, do godziny 15.00.

Wina należy dostarczyć w ilości minimum 1 litra także w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem, również w nieprzekraczalnym terminie 04 września 2015 roku, także do godziny 15.00.

Nalewki i wina będą przyjmowane w dniach roboczych w siedzibie TPZD przy ul. Akademickiej 10 lub w Muzeum Regionalnym w Dębicy, ul. Ratuszowa 4 w godzinach pracy instytucji od wtorku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 od 25 sierpnia do 04 września b.r.

Wszystkich nalewkowiczów i winiarzy zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej dorocznej zabawie.

Humory, miłe towarzystwo i nagrody zapewnione !!!

znaczekznaczek


Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota

W niedzielne popołudnie 12 lipca 2015 roku w miejscowości Gumniska po raz dziewiąty odbył się Festyn Kulturalno ­ Rekreacyjny pod nazwą "Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota".

Drużyna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięła w nim udział po raz trzeci. Wystartowaliśmy w kategorii pod nazwą "Samorządowcy kontra Organizacje Pozarządowe" w składzie: Dariusz Panek, Ludmiła Pilch, Urszula i Jarosław Zyburowie. Bardzo duża konkurencja sprawiła, iż nasi dzielni zawodnicy nie znaleźli się w tym roku na podium. Wszyscy bawiliśmy się jednak znakomicie i zapraszamy już na przyszły rok członków TPZD do wspólnej zabawy.

znaczek


PILNY KOMUNIKAT !!!

Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej z dnia 8 lipca 2015 roku dotyczącą zaległych składek członkowskich zawiadamiamy, że zgodnie z punktem 2 paragrafu 8 Statutu TPZD, osoby które zalegają ze składkami więcej niż bieżący rok zostaną skreślone z listy członków.

Ostateczny termin uregulowania zaległości to dzień 21 sierpnia br.


WYCIECZKA DLA LAUREATÓW KONKURSU O AK

Laureaci konkursu historycznego i ich opiekunowie wzięli udział w wycieczce, będącej dla nich nagrodą, którą dzięki hojności sponsorów oraz wsparciu Starostwa Powiatowego ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

12 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka do Warszawy dla laureatów powiatowego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim". Wzięło w niej udział 27 laureatów wraz ze swoimi opiekunami. W Warszawie zwiedzano Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Starówkę. Po obiedzie grupa wróciła autokarem do Dębicy. Wycieczka przyczyniła się do jeszcze większego zainteresowania tematem udziału Armii Krajowej w walce z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej..

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny


PILNY KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że zbiórka uczestników wycieczki do Warszawy dla laureatów i opiekunów jest dnia 12 czerwca [piątek] o godzinie 4.45 na Placu Solidarności [pod pomnikiem św. Jana Pawła II].

Odjazd o godzinie 5.00

Kierownik wycieczki - p. Piotr Żaba


Finał XI edycji konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Dnia 9 czerwca 2015r. w murach Zespołu Szkół w Gumniskach odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

Na spotkanie stawili się finaliści konkursu wraz z opiekunami, przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji oświatowych i kulturalnych oraz organizatorzy - przedstawiciele TPZD.

Na początek młodzież z ZS w Gumniskach zaprezentowała piękny program artystyczny inspirowany regionalnymi wartościami patriotycznymi. Gratulujemy tak uzdolnionej młodzieży!

Po programie działacze TPZD wręczyli podziękowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że mogła odbyć się kolejna edycja konkursu. Następnie prowadzący finał członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej: Beata Cebula, Jacek Dymitrowski, Marzena Socha i Piotr Żaba rozpoczęli ceremonię wręczania nagród.

Nagrody indywidualne były ufundowane przez firmy wspierające ideę naszego konkursu. Główne nagrody w postaci bonów na rower swoich marzeń ufundowała firma Arkus & Romet Group, strategiczny sponsor naszego konkursu, której to firmie składamy serdeczne podziękowania! W imieniu fundatorów nagrody wręczył prezes TPZD pan Jacek Dymitrowski.

Następnie rozpoczęto wręczanie nagród drużynowych. W imieniu patrona konkursu dla szkół podstawowych wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza nagrody wręczyli członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej: Jacek Dymitrowski i Marzena Socha.

Bezapelacyjnym zwycięzcą okazała się SP nr 11 im. 5. psk AK z Dębicy, której gratulujemy tak wspaniałego wyniku! W imieniu patrona konkursu dla szkół gimnazjalnych burmistrza Mariusza Szewczyka nagrody wręczał pan Jarosław Śliwa - zastępca burmistrza miasta. Tutaj rewelacyjną formą błysnęli zawodnicy z MG nr 1 im. Adama Mickiewicza, którzy zasłużenie zdobyli pierwsze miejsce.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych dla których patronem był starota dębicki Andrzej Reguła zwyciężyli uczniowie ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nagrody wręczał sam starosta. Wszystkie nagrody drużynowe były ufundowane przez Urząd Gminy Dębica, Urząd Miejski w Dębicy oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Podsumowując działacze TPZD wypowiedzieli się o konieczności utrwalania wiedzy historycznej i patriotycznej wśród młodego pokolenia, a szczególnie tych jej fragmentów, które są związane z dziejami własnego regionu i historią ich własnych rodzin.

Szczere podziękowania kierujemy do Grona Pedagogicznego i Młodzieży z ZS w Gumniskach za pomoc oraz serce wykazane podczas wtorkowej uroczystości. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki których zaangażowaniu konkurs mógł się odbyć. Gratulujemy młodzieży oraz ich opiekunom. Do zobaczenia za rok!

 

Konkurs historyczny

Fot. Piotr Żaba i Jacek Dymitrowski witają zebranych

Konkurs historyczny

Fot. Publiczność

Konkurs historyczny

Fot. Zwycięska drużyna z ZS nr2 im. E. Kwiatkowskiego

Konkurs historyczny

Fot. Młodzież ZS w Gumniskach

Konkurs historyczny

Fot. Podziękowania dla starosty Andrzeja Reguły


Wyniki XI edycji powiatowego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

Szkoły podstawowe:

Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce Kacper Fudali SP nr 11 w Dębicy op. Anna Zielińska-Kloc

II miejsce Katarzyna Kądzielawa SP nr 12 w Dębicy op. Dorota Majka

III miejsce Magdalena Krupa SP w Brzeźnicy op. Monika Kusibab

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce Kacper Fudali Jakub Strózik Bartosz Węgrzyn SP nr 11 w Dębicy op. Anna Zielińska-Kloc

II miejsce Michał Kruczek Witold Rumin Szymon Rymut SP nr 9 w Dębicy op. Katarzyna Wójcik

III miejsce Julia Nowak Natalia Halota Zuzanna Karwan SP w Pustyni op. Barbara Pociask-Nowak

Szkoły gimnazjalne:

Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce Andrzej Dudziak Gimnazjum nr 3 w Dębicy op. Ewa Bokota

II miejsce Anna Knych Gimnazjum nr 1 w Dębicy op. Stanisława Wrona

III miejsce Jan Stępień Gimnazjum nr 1 w Dębicy op. Stanisława Wrona

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce Anna Knych Jan Stępień Jakub Ceglarz Gimnazjum nr 1 w Dębicy op. Stanisława Wrona

II miejsce Aleksander Giza Weronika Kusibab Mateusz Marć Gimnazjum w Pustyni op. Barbara Pociask-Nowak

III miejsce Maria Drozd Wiktoria Wójcik Łukasz Jamróz Gimnazjum w Brzeźnicy op. Monika Kusibab

Szkoły ponadgimnazjalne:

Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce Piotr Cebula I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

II miejsce Krzysztof Sulisz Zespół Szkół nr 2 w Dębicy op. Agnieszka Dudziak

III miejsce Magdalena Białas I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce Krzysztof Sulisz Ewa Prokop Jakub Gaweł Zespół Szkół nr 2 w Dębicy op. Agnieszka Dudziak

II miejsce Magdalena Białas Piotr Cebula Izabella Kalina I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

III miejsce Ewelina Staroń Maksymilian Czaja Katarzyna Firmanty II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy op. Bogumił Skrętkowski


PILNY KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatorów termin uroczystego podsumowania XI edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" został przeniesiony na dzień 9 czerwca 2015[wtorek] na godzinę 10.00 - miejsce spotkania bez zmian - Zespół Szkół w Guminskach.


Obchody Święta Narodowego 3 MAJA

W tym, 2015 roku, minęła 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dorocznym zwyczajem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli udział w obchodach tego narodowego święta. Uroczystość, która miała miejsce na dębickim rynku była zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Następnie po Mszy świętej w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej zgromadzeni przeszli na Plac Gryfitów, gdzie liczne delegacje, w tym delegacja TPZD w składzie: Ludmiła Pilch i Krzysztof Glijer złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Najświętszej Marii Panny.

znaczek


Konkurs historyczny "Armia Krajowa w powiecie dębickim" - etap finałowy

5 maja 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy odbył się II etap finałowy, powiatowego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim".

W wyniku wcześniejszych eliminacji wewnątrzszkolnych wzięło w nim udział 95 uczestników z 33 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego podsumowania konkursu w dniu 3 czerwca 2014 r. (środa) na polanie Kałużówka lub w razie deszczu, w Zespole Szkół w Gumniskach, o godz. 10.00.

12 czerwca 2015 roku dla laureatów konkursu i ich opiekunów odbędzie się wycieczka do Warszawy.

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny


Protokół z I etapu powiatowego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

Szkoły podstawowe:

1. SP nr 10 w Dębicy

Oliwia Barwińska

Kinga Krystek

Oliwia Woźny

op. Rafał Kołtun

 

2. SP w Głobikowej

Aleksandra Zima

Paulina Czech

op. Elżbieta Stanoch

 

3. SP nr 12 w Dębicy

Katarzyna Kądzielawa

Jakub Wiśniowski

Aleksandra Hochołowska

op. Dorota Majka

 

4. SP nr 2 w Dębicy

Michał Szukała

Gabriela Sak

Maciej Ławniczak

op. Lucyna Skwarło

 

5. SP w Brzeźnicy

Daria Kozak

Magdalena Krupa

Izabela Kania

op. Monika Kusibab

 

6. SP w Gumniskach

Karolina Michoń

Julia Pietrucha

Maksymilian Ciurkot

 

7. SP w Górze Motycznej

Patrycja Wolska

 

8. SP w Mokrem

Iwona Mazur

Patryk Kulas

Monika Węgrzyn

op. Bożena Madej

 

9. SP w Stobiernej

Dagmara Sikora

Dawid Laska

Agnieszka Hodur

 

10. SP nr 3 w Dębicy

Weronika Wójcik

Sabina Mróz

Jakub Buch

op. Katarzyna Szukała

 

11. SP w Pustyni

Julia Nowak

Natalia Halota

Zuzanna Karwan

op. Barbara Pociask-Nowak

 

12. SP nr 9 w Dębicy

Michał Kruczek

Witold Rumin

Szymon Rymut

op. Katarzyna Wójcik

 

13. SP w Stasiówce

Oliwia Kliś

Michał Pociask

Magdalena Zarychta

 

14. SP w Nagawczynie

Karolina Szczudło

Julia Cebulska

Maria Wielgus

op. Grażyna Kamińska

 

15. SP nr 11 w Dębicy

Kacper Fudali

Jakub Struzik

Bartosz Węgrzyn

op. Anna Zielińska-Kloc

 

16. SP w Podgrodziu

Karolina Stanek

Michał Kalita

Martyna Nalepa

 

Szkoły gimnazjalne:

 

1. Gimnazjum w Podgrodziu

Justyna Nehrebecka

Paulina Chmielewska

Wiktoria Pasek

 

2. Gimnazjum nr 1 w Dębicy

Anna Knych

Jan Stępień

Jakub Ceglarz

op. Stanisława Wrona

 

3. Gimnazjum w Głobikowej

Angelika Dykas

Paulina Smoła

Karolina Nylec

op. Małgorzata Kutrzeba

 

4. Gimnazjum nr 2 w Dębicy

Kamila Zięba

Jan Wicek

Wojciech Kotyłowski

op. Jacek Zorek

 

5. Gimnazjum w Brzeźnicy

Maria Drozd

Wiktoria Wójcik

Łukasz Jamróz

op. Monika Kusibab

 

6. Gimnazjum w Gumniskach

Anna Skóra

Aleksandra Szerszeń

Paulina Maduzia

 

7. Gimnazjum w Pustkowie-Osiedlu

Miłosz Cukla

Patryk Malinowski

Jakub Ciurkot

op. Dorota Stańczyk

 

8. Gimnazjum w Żyrakowie

Natalia Tokarz

Angelika Wiktor

Dominik Wrona

op. Irena Pisarz

 

9. Gimnazjum w Stasiówce

Anna Wodzisz

Karolina Żółkiewska

Marta Iskrowicz

 

10. Gimnazjum nr 3 w Dębicy

Andrzej Dudziak

Kacper Czaja

Jakub Doniec

 

11. Gimnazjum w Nagawczynie

Wiktoria Michoń

Natalia Augustyn

Dawid Wiśniowski

op. Grażyna Kamińska

 

12. Gimnazjum w Pustyni

Aleksander Giza

Weronika Kusibab

Mateusz Marć

op. Barbara Pociask-Nowak

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

 

1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

Kamil Gleń

Dominik Mroczek

Damian Gleń

 

2. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Magdalena Białas

Piotr Cebula

Izabella Kalina

op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

 

3. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy

Marek Borkowski

Gabriela Krzyżak

Mateusz Mazur

op. Renata Zięba

 

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy

Paweł Szymbor

Natalia Zaręba

Jakub Zbarachewicz

 

5. II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Ewelina Staroń

Maksymilian Czaja

Katarzyna Firmanty

op. Bogumił Skrętkowski

 

6. Zespół Szkół nr 2 w Dębicy

Krzysztof Sulisz

Ewa Prokop

Jakub Gaweł

op. Agnieszka Dudziak

 

Przypominamy, że termin II etapu XI edycji konkursu "Armia Krajowa w powiecie dębickim" będzie miał miejsce 5 maja [wtorek] o godz. 10.00 w Hali Sportowej ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Ignacego Lisa [obok stadionu KS "Wisłoka"]. Zbiórka uczestników wraz z opiekunami o godz. 9.45 w hali.


TPZD ma już 55 lat

Z okazji 55. rocznicy powołania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wydano pamiątkową kartę pocztową, znaczek pocztowy oraz stempel.

Nakład bardzo ograniczony.

Walory w cenie:

znaczek - 4 PLN,

karta - 2 PLN,

stempel - bezpłatny,

są formą cegiełek na rzecz społecznej działalności TPZD. Do nabycia w siedzibie TPZD lub w Muzeum Regionalnym w Dębicy

znaczek


Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD

21 marca 2015 rok

W ciepłą sobotę 22 marca w gościnnych progach dębickiego ratusza w Sali Sesyjnej odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

W Sali Sesyjnej dębickiego Ratusza miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, na którym podsumowano działania TPZD w roku 2014. Przybyłych powitał prezes Jacek Dymitrowski, który też wręczył legitymacje dwóm nowym członkom, panom Dariuszowi Tyrpinowi i Henrykowi Grinke oraz panu Jarosławowi Zyburze medal Za zasługi dla TPZD. Następnie dokonano wyboru prowadzącego zebranie, którym została pani Ludmiła Pilch. Kolejno sprawozdania prezentowali: z działalności Zarządu - Jacek Dymitrowski; finansowe - pani Gabriela Śniegowska, skarbnik TPZD; Komisji Rewizyjnej, pan Józef Pluta, jej przewodniczący. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte. Zadania na rok 2015 przedstawił prezes, pan Jacek Dymitrowski. Następnie składano wnioski oraz dyskutowano o przyszłej działalności. Ważnym postulatem przyjętym jednogłośnie przez TPZD było wspieranie idei reaktywacji uzdrowiska Latoszyn Zdrój. Nie dość, że przyczyniłoby się to do lepszej kondycji lokalnej gospodarki, to także do poprawy zdrowotności mieszkańców. Dobrym zwyczajem jest wzajemna współpraca między naszą organizacją a lokalnymi samorządami. Świadczy o tym fakt, że zarówno burmistrz Mariusz Szewczyk, wójt Stanisław Rokosz oraz starosta Andrzej Reguła są długoletnimi członkami naszego Stowarzyszenia.

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Wpłaty składek to obowiązek każdego członka TPZD

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Jacek Dymitrowski przedstawia sprawozdanie Zarządu

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Gabriela Śniegowska zreferowała sprawozdanie finansowe

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Józef Pluta przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Działacze słuchali w skupienu

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Jarosław Zybura odebrał medal Za zasługi dla TPZD

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Przy okazji spotkania można było swobodnie porozmawiać

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Nowi członkowie - Dariusz Tyrpin ...

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. ... i Henryk Grinke

Walne zebranie sprawozdawcze TPZD 2015

Fot. Działania TPZD wspierają także samorządowcy, także jego działacze - burmistrz Mariusz Szewczyk i wójt Stanisław Rokosz


Z LUDU - DLA LUDU - Ropczyce, 18 marca 2015 r.

18 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach miała miejsce wieczór autorski naszego działacza, pana Józefa Pluty, który licznie zebranej publiczności zaprezentował swoja książkę "Z ludu - dla ludu" będącą biografiami dwóch posłów rodem z Paszczyny: Michała Jedynaka i Jana Henryka Jedynaka. Autora powitali: pani Maria Kozińska - dyrektor MiPBP i pan Adam Sypel - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Wśród publiczności byli także działacze TPZD. Po omówieniu książki miała miejsce ciekawa dyskusja.

Z ludu dla ludu - wieczór autorski Józefa Pluty

Z ludu dla ludu - wieczór autorski Józefa Pluty

Z ludu dla ludu - wieczór autorski Józefa Pluty

Z ludu dla ludu - wieczór autorski Józefa Pluty


ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej uprzejmie informuje, że w dniu 21 marca 2015 roku [sobota] o godzinie 10.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ulicy Ratuszowej 2, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD.

Zostanie na nim przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności TPZD za 2014 rok.

Prosimy o aktywny udział w zebraniu, a także o uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich. Przypominamy, że w głosowaniach i dyskusjach mogą brać udział wyłącznie pełnoprawni członkowie TPZD, a więc ci, którzy mają uregulowane składki.


XI Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Konkurs organizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Andrzeja Reguły, Burmistrza Miasta Dębica p. Mariusza Szewczyka i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 27 lutego 2015r.

I etap - szkolny : 20 marca 2015 r. [wtorek] godz. 9.00

II etap - finałowy : 05 maja 2015 r. [środa] godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 17 kwietnia 2015 r. [piątek] do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2015 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes ŚŻŻAK Koło Terenowe w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Janusz Krężel - "Szare Szeregi na terenie Dębicy" wyd. 2 , Dębica 2009

2) Wojciech Wójcik - "Zapach dymu. Wspomnienia "Dworzana" z Dębicy" wyd.1, Dębica 1992

3) Aleksander Kabara - "Zapalnik" wyd. 1, Warszawa 1997

4) Konstanty Łubieński - "Kartki z wojny" wyd.1, Warszawa 1976 [str.54-124]

5) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

6) Zbigniew Lazarowicz - "Klamra - mój ojciec", Wrocław 2009 [str. od 24 do 175].

UWAGA !

Dla uczniów szkół podstawowych obowiązują lektury: 1) i 2) .

Dla uczniów gimnazjów obowiązują lektury: 1), 2), 3) i 4).

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują lektury: 1), 3), 4), 5) i 6).

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopada 2014 r.

Dorocznym zwyczajem liczni działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli czynny udział w dębickich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. W imieniu ich wszystkich delegacja w składzie: Małgorzata Burdzy, Jacek Dymitrowski i Marian Gajos złożyła okolicznościową wiązankę pod figurą Najświętszej Marii Panny na Starym Rynku [obecny Plac Gryfitów] oraz oddała hołd bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny.

11 LISTOPADA 2014

11 LISTOPADA 2014

 


VII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich -

 

Po raz kolejny nalewka Aleksandra Leszka Reguły zwyciężyła w VII Ogólnopolskim Turnieju Nalewek Galicyjskich. Autor trunku dostarczył na konkurs także sześć innych. Drugie miejsce zajęła nalewka "Czarna porzeczka" Ireny Pietrzyk, zaś trzecie "Wiśniówka na miodzie" równie utytułowanej w poprzednich latach Heleny Wątróbskiej.

Tegoroczny turniej rozegrany został w "Dworze na Wolicy". Chcąc nawiązać do bardzo długiej polskiej tradycji sięgającej jeszcze czasów I Rzeczypospolitej były także pokazy przemarszu ułanów oraz recital orkiestry pod batutą Stanisława Świerka. Konkursowy wieczór poprowadzili Marzena Socha i Jacek Dymitrowski.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji Andrzeja Hosaji, przedsiębiorcy, na temat uprawy wina na Podkarpaciu oraz posmakować trunków z jego winnicy. W jury, które smakowało nalewki z głogu, czarnej porzeczki, wiśni, malin, truskawek, agrestu i orzecha znaleźli się Joanna Dymitrowska, Joanna Żurek - Krupka, Małgorzata Kędzior, Wiesław Grzyb, Witold Grobelny, właściciel "Dworu na Wolicy", Mateusz Smoła oraz Mariusz Trojan. Jurorzy w bieżącym roku smakowali 27 nalewek, które po części oficjalnej można było degustować. Wówczas była okazja by wymienić się doświadczeniami na temat produkcji trunków z domowej produkcji i podkreślać walory zdrowotne i smakowe kompozycji z kwiatów, ziół, owoców oraz korzeni


VII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich -

KOMUNIKAT WS. TERMINU KONKURSU

Informujemy, że VII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej pod patronatem Burmistrza Miasta Dębicy, odbędzie się w dniu: 20 września 2014 roku (sobota) w Dworze na Wolicy (ul. Leśna 183).

Początek imprezy: godz. 17.00.

Wszystkich miłośników nalewek serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej dorocznej zabawie.


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD WS. IMPREZY INTEGRACYJNEJ

Ogłoszenie o imprezie integracyjnej Informujemy, że w dniach 4-5 października 2014 r. w miejscowości Zawóz nad Soliną odbędzie się impreza integracyjna dla członków TPZD.

Program imprezy:

4 października

9.00 - wyjazd autokarem spod pomnika Jana Pawła II w Dębicy. Podróż do miejscowości Zawóz nad Soliną.

14.00 - obiad w pensjonacie Nowy Dwór

19.00 - grill i zabawa przy muzyce

5 października

10.00 - śniadanie, ewentualnie rejs statkiem wycieczkowym po Solinie Po śniadaniu powrót do Dębicy.

Cena - 100 zł od osoby obejmuje: przejazd autokarem, nocleg, pobyt w pensjonacie Nopy Dwór, posiłki.

Wpłat należy dokonać bezpośrednio u pana Jacka Dymitrowskiegow, terminie do 19 września 2014 r. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kancelaria-krupka@o2.pl lub telefoniczny: 698 644 014 , 668 382 488


70-ta rocznica bitwy na Kałużówce

24 sierpnia po uroczystej Mszy św. upamiętniającej 70-ą rocznicę bitwy żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami na polanie Kałużówka zgromadzeni mieszkańcy i delegacje stowarzyszeń oraz organizacji udali się przed budynek ZS w Gumniskach, gdzie pod tablicą upamiętniającą majora Adama Lazarowicza ps. "Klamra" zostały złożone okolicznościowe wiązanki kwiatów. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej hołd pamięci bohaterów akcji "Burza" oddali Jacek Dymitrowski i Stanisław Marnik.

Msza AK

Msza AK


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD WS. WYCIECZKI: "RUMUNIA: Perły Siedmiogrodu"

W dniach od 24.09. - 28.09.2014, sekcja turystyczno- rekreacyjna TPZD organizuje wycieczkę autokarową: "RUMUNIA: Perły Siedmiogrodu".

Koszt wycieczki: 1.200,00 zł

Płatne w 2 ratach, po 600,00 zł każda , w terminach:

-1 rata do 31 sierpnia 2014r.,

-2 rata do 14 września 2014r.,

na konto Biura Turystycznego "LUCYNA" w Dębicy, ul.Krakowska 1, nr: 98 1240 4807 1111 0000 5532 8234 lub osobiście w BT "LUCYNA". Wpłata I jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kancelaria-krupka@o2.pl lub telefoniczny: 698 644 014 , 668 382 488

Tutaj zapoznasz się z programem wycieczki


VII Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota w Gumniskach 13 lipca 2014

Jak w poprzednim roku drużyna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięła udział w Mistrzostwach Podkarpacia w Płukaniu Złota. I ponownie drużyna TPZD spisała się znakomicie, bo w kategorii Organizacji Pozarządowych zajęła po zaciętym boju 2 miejsce. W tym roku Towarzystwo reprezentowali: Joanna Dymitrowska i Ludmiła Pilch oraz dwójka wspierająca: Jacek Dymitrowski i Dariusz Panek. Zawodnikom i organizatorom serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok!

Płukanie złota 2014

Płukanie złota 2014

120-lecie OSP Paszczyna


VII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich - WAŻNY KOMUNIKAT

W bieżącym roku VII Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I dorocznie organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej odbędzie się pod patronatem Gminy Miasto Dębica.

Nalewki należy dostarczyć w ilości minimum 0,5 litra [najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem], najpóźniej do 22 sierpnia 2013 roku, do godziny 15.00.

Nalewki będą przyjmowane w siedzibie TPZD przy ul Akademickiej 10, pok. nr 10, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 12.00 lub na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer 691 196 097, od 7 do 22 sierpnia b.r.

W tym samym okresie nalewki można składać także w Muzeum Regionalnym w Dębicy, ul. Ratuszowa 4 w godzinach pracy instytucji.

Wszystkich nalewkowiczów zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej dorocznej zabawie.

Humory, miłe towarzystwo, transport w obydwie strony i nagrody zapewnione !!!

Zapowiada się najbardziej ekscytujący turniej ze wszystkich dotychczasowych. Dlaczego? To niespodzianka. Sami się przekonacie !!!


"Z ludu dla ludu - wspomnienie o Jedynakach"

15 czerwca miała miejsce uroczystość 120-lecia OSP Paszczyna. Z tej okazji w imieniu delegacji TPZD Jacek Dymitrowski odczytał i wręczył prezesowi Robertowi Pyskatemu list gratulacyjny.

Równocześnie podczas tych samych obchodów miała miejsce publiczna prezentacji nowej książki "Z ludu dla ludu - wspomnienie o Jedynakach" autorstwa naszego zasłużonego działacza , pana Józefa Pluty. Należy się tylko cieszyć, że ta ciekawa pozycja, która ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Dębica ujrzała światło dzienne. Na ręce Autora prezes TPZD Jacek Dymitrowski również złożył okolicznościowy list gratulacyjny.

120-lecie OSP Paszczyna

120-lecie OSP Paszczyna

120-lecie OSP Paszczyna

120-lecie OSP Paszczyna


WYCIECZKA DLA LAUREATÓW KONKURSU O AK

10 czerwca laureaci konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" i ich opiekunowie wzięli udział w wycieczce, będącej dla nich nagrodą, którą dzięki hojności sponsorów ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Młodzież i opiekunowie zwiedzili kolejno: Fort Werner wchodzący w skład Twierdzy Przemyśl, gdzie zapoznali się w dziejami walk na terenie Podkarpacia podczas I wojny światowej, Arboretum w Bolestraszycach z bogatą ofertą wspaniałej roślinności, a na końcu zwiedzili zamek i park w Krasiczynie, gdzie również spożyli obiad. Pogoda i humory dopisywały. Opiekunami z ramienia TPZD byli panowie: Piotr Żaba, Tomasz Czapla i Jan Żurek. Do zobaczenia na następnej wycieczce za rok !

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie


Podsumowanie X edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

W 2014 roku odbyła się X edycja powiatowego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim". Pierwszy etap do którego zgłosiło się 25 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego odbył się 25 marca,. Do drugiego etapu finałowego kwalifikowało się trzech uczniów z każdej szkoły, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich szkołach. Etap drugi finałowy odbył się 7 maja w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy.

Wyniki konkursu, zarówno indywidualne, jak i zespołowe ogłoszono na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbyło się 3 czerwca przy leśniczówce Berdech, miejscu znanym z koncentracji oddziałów II Zgrupowania AK i przygotowań do walk w czasie akcji "Burza" w 1944 roku. Nagrody drużynowe wręczali: w imieniu TPZD - prezes Jacek Dymitrowski, zaś w imieniu patronów konkursu: starosta dębicki Władysław Bielawa, wiceburmistrz Dębicy Mariusz Trojan i wicewójt Gminy Dębica Zdzisław Siwula. Indywidualne nagrody w imieniu głównego sponsora konkursu - firmy Arkus & Romet Group wręczyli weterani: pani Helena Wątróbska - prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz mjr Jerzy Krupa - prezes Związku Inwalidów Wojennych.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe drużynowo:

1 miejsce - SP nr 9 w Dębicy: Julia Sroczyńska, Wojciech Tokarz, Bartosz Wrona - op. Katarzyna Wójcik

2 miejsce - SP nr 2 w Dębicy: Kamila Undas, Karolina Wójtowicz, Maciej Ławniczak - op. Lucyna Skwarło i Dorota Majka

3 miejsce - SP w Brzeźnicy: Daria Kozak, Gabriela Panek, Izabela Kania - op. Monika Kusibab

Szkoły podstawowe indywidualnie:

1 miejsce - Bartosz Wrona z SP nr 9 w Dębicy - op. Katarzyna Wójcik

2 miejsce - Kamila Undas z SP nr 2 w Dębicy - op. Lucyna Skwarło

3 miejsce - Julia Sroczyńska z SP nr 9 w Dębicy - op. Katarzyna Wójcik

Szkoły gimnazjalne drużynowo:

1 miejsce - MG nr 1 w Dębicy: Ewelina Staroń, Magdalena Białas, Anna Knych - op. Stanisława Wrona

2 miejsce - Gimnazjum w Brzeźnicy: Krzysztof Sulisz, Łukasz Jamróz, Maria Drozd - op. Monika Kusibab

3 miejsce - Gimnazjum w Pustyni: Aleksander Giza, Weronika Kusibab, Szymon Ciebień - op. Barbara Pociask-Nowak

Szkoły gimnazjalne indywidualnie:

1 miejsce - Krzysztof Sulisz z Gimnazjum w Brzeźnicy - op. Monika Kusibab

2 miejsce - Ewelina Staroń z MG nr 1 w Dębicy - op. Stanisława Wrona

3 miejsce - Magdalena Białas z MG nr 1 w Dębicy - op. Stanisława Wrona

Szkoły ponadgimnazjalne drużynowo:

1 miejsce - ZS nr 2 w Dębicy: Paulina Świstak, Daria Mordel, Ewa Prokop - op. Anna Kościelniak

2 miejsce - I LO w Dębicy: Piotr Cebula, Paweł Wójcik, Dominika Jarosz - op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

3 miejsce: II LO w Dębicy: Katarzyna Żmuda, Anna Stelmach, Sylwia Kuciemba - op. Mariusz Wiech

Szkoły ponadgimnazjalne indywidualnie:

1 miejsce - Paulina Świstak z ZS nr 2 w Dębicy - op. Anna Kościelniak

2 miejsce - Piotr Cebula z I LO w Dębicy - op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

3 miejsce - Ewa Prokop z ZS nr 2 w Dębicy - op. Anna Kościelniak

Dla wszystkich laureatów konkursu i ich opiekunów TPZD oraz sponsorzy konkursu ufundowali wycieczkę wraz z wyżywieniem w okolice Przemyśla. Uczestnicy wycieczki zwiedzać będą Fort Werner Twierdzy Przemyskiej, arboretum w Bolestraszycach i zamek w Krasiczynie.

Wycieczka odbędzie się 10 czerwca 2014 r. Wyjazd o godz. 7.00 spod marketu Lidl.

konkurs-podsumowanie

 

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie

konkurs-podsumowanie


Akcja BERDECH 2014

Dnia 03 czerwca [wtorek] 2014 roku o godz. 9.10 na parkingu między Placem Solidarności a marketem Lidl nastąpi zbiórka uczestników finałowego X konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" wraz ze swoimi opiekunami.

O zbiórkę w tym miejscu proszeni są uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z Dębicy, Pustyni, Brzeźnicy, Żyrakowa, Wiewiórki i Podgrodzia oraz Pustkowa Osiedla. Młodzież i opiekunowie wsiądą do dwóch autobusów, które udadzą się do docelowej leśniczówki Berdech.

Jeden z nich uda się trasą wschodnią, zabierając po drodze młodzież i opiekunów z szkoły w Nagawczynie [prosimy o zebranie się na przystanku MKS prazy A4].

Drugi uda się trasą zachodnią zabierając po drodze młodzież i opiekunów z szkół w Gumniskach i Głobikowej [prosimy o czekanie na nas przed swoimi szkołami]. Odjazd autobusów o godzinie 9.20 !!!

Powrót ok. godz. 12.00 tymi samymi trasami.

BARDZO PROSIMY opiekunów o wzięcie OŚWIADCZEŃ od RODZICÓW !!!

Poniżej prezentujemy mapę dojazdową dla tych dorosłych osób, które samodzielnie chciałyby dotrzeć na teren uroczystości. Jest on oznaczony na mapie Gminy Dębica czerwoną kropką.

 delegacja w składzie: mapa Berdech

 


2 Etap X edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

7 maja 2014 r.

7 maja miał miejsce 2 etap naszego konkursu historycznego. W hali sportowej ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego rywalizowano na trzech poziomach kształcenia. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wyniki zostaną ogłoszone na wspólnym spotkaniu w dniu 3 czerwca o godzinie 10.00 w leśniczówce Berdech. O transporcie będzie podany osobny komuniukat.

2 etap konkursu historycznego


Obchody Święta Narodowego 3 MAJA

Dorocznym zwyczajem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość była zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Następnie po Mszy świętej zgromadzeni przeszli na Plac Gryfitów, gdzie liczne delegacje, w tym delegacja TPZD w składzie: Dorota Pięta, Jacek Dymitrowski i Marzena Socha złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Najświętszej Marii Panny.

Delegacja TPZD

 

Delegacja TPZD


UROCZYSTOŚCI NA GÓRZE ŚMIERCI - 30 kwietnia 2014 roku

Kolejny raz wszyscy ludzie dobrej woli spotkali się na Górze Śmierci w Paszczynie, miejscu kremacji ofiar niemieckich obozów pracy w Pustkowie i jak co roku oddali Im hołd. Wśród pamiętających nie zabrakło również członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, którzy licznie stawili się na uroczystości. W ich imieniu pamiątkową wiązankę złożyła pani Ludmiła Pilch - wiceprezes Zarządu TPZD.

Ludmiła Pilch


Protokół z etapu szkolnego, powiatowego konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM" X edycja 2014 r.

 

Szkoły Podstawowe

 

Lp.

Szkoła

Imiona i nazwiska uczniów

1.

SP Nagawczyna

 

1. Michał Król

2. Karolina Szczudło

3. Małgorzata Czaja

2.

SP Stasiówka

1. Konrad Rusin

2. Magdalena Zarychta

3. Natalia Wójcik

3.

SP Pustynia

 

1. Jakub Kura

2. Julia Nowak

3. Jadwiga Bukała

4.

SP nr 3 w Dębicy

 

1. Estera Bąk

2. Mikołaj Susz

3. Weronika Wójcik

5.

SP nr 11 w Dębicy

1. Kacper Fudali

2. Paulina Bania

3. Bartosz Węgrzyn

6.

SP Brzeźnica

 

1. Daria Kozak

2. Gabriela Panek

3. Izabela Kania

7.

SP nr 2 w Dębicy

1. Kamila Undas (op. Lucyna Skwarło)

2. Karolina Wójtowicz (op. Dorota Majka)

3. Maciej Ławniczak (op. Dorota Majka)

8.

SP nr 9 w Dębicy       

 

1. Julia Sroczyńska

2. Wojciech Tokarz

3. Bartosz Wrona

9.

SP Pustków – Osiedle


1. Miłosz Cukla

2. Natalia Łyko

3. Klaudia Jamróg

10.

SP Gumniska

1. Aleksandra Szerszeń

2. Kamil Kosiński

3. Daniel Skóra

11.

SP Głobikowa

1. Kamila Górzan

2. Piotr Świstak

3. Aleksandra Matuszek

 

Szkoły Gimnazjalne

 

Lp.

Szkoła

Imiona i nazwiska uczniów

1.

Gimnazjum w Nagawczynie

1. Nadia Bała

2. Magdalena Podkowińska

3. Izabela Czaja

2.

Gimnazjum w Stasiówce

1. Daria Dobrowolska

2. Anita Pustułka

3. Anna Wodzisz

3.

Gimnazjum w Pustyni

 

1. Aleksander Giza

2. Weronika Kusibab

3. Szymon Ciebień

4.

Gimnazjum w Brzeźnicy

 

1. Krzysztof Sulisz

2. Łukasz Jamróz

3. Maria Drozd

5.

Gimnazjum w Gumniskach

1.Dominika Knych

2. Anna Skóra

3. Patrycja Kocaba

6.

MG nr 4 w Dębicy

 

1. Maria Zapotoczna

2. Piotr Mroczka

3. Szymon Świerk

7.

MG nr 1 w Dębicy

1. Ewelina Staroń (op. Monika Maksoń)

2. Magdalena Białas (Stanisława Wrona)

3. Anna Knych (op. Stanisława Wrona)

8.

MG nr 3 w Dębicy

 

1. Magdalena Mróz

2. Jakub Doniec

3. Ignacy Kamiński

9.

Gimnazjum w Głobikowej

1. Paulina Smoła

2. Angelika Dykas

3. Dominik Piekarczyk

10.

Gimnazjum w Żyrakowie

1. Dominik Wrona

2. Paweł Czaja

3. Patryk Kuszowski

11.

Gimnazjum w Wiewiórce

 

1. Tomasz Ruda

2. Dominik Chłopek

3. Dawid Czerwiec

 

Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Lp.

Szkoła

Imiona i nazwiska uczniów

1.

Zespół Szkół nr 4 w Dębicy

 

1. Mateusz Schab

2. Marek Borkowski

3. Mateusz Mazur

2.

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

1. Piotr Cebula

2. Paweł Wójcik

3. Dominika Jarosz

3.

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie

1. Piotr Bańdur

2. Michał Kapustka

3. Szymon Rutkowski

4.

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

1. Katarzyna Żmuda

2. Anna Stelmach

3. Sylwia Kuciemba

5.

Zespół Szkół nr 2 w Dębicy

1. Paulina Świstak

2. Daria Mordel

3. Ewa Prokop

Etap II - finałowy konkursu "Armia Krajowa w powiecie dębickim" odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r.

o godz. 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy przy ul. Ignacego Lisa 2.

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników z opiekunami.


Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD

22 marca 2014 roku

W ciepłą sobotę 22 marca w gościnnych progach dębickiego ratusza w Sali Sesyjnej odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

W Obrady otworzył prezes Jacek Dymitrowski, który wręczył legitymacje nowym członkom. Następnie jednogłośnie wybrano przewodniczącego Zebrania, którym została pani mecenas Joanna Żurek-Krupka. Przejęła ona prowadzenie obrad. Powołano Komisję Uchwał, Wniosków i skrutacyjną w składzie: Andżelika Grabowy, Barbara Jarząb i Marek Mikrut.

Po zatwierdzeniu regulaminu obrad sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2013 przedstawił prezes Jacek Dymitrowski. Po nim sprawozdanie finansowe TPZD złożyła skarbnik Gabriela Śniegowska. Ocenę Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Józef Pluta, zaś zadania na rok 2014 zaprezentował Jacek Dymitrowski. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu.

W dyskusji i wolnych wnioskach zaprezentowano szereg bardziej lub mniej możliwych do realizacji projektów uchwał. Ich wdrożeniem do działania zajmie się Zarząd na najbliższym zebraniu, które będzie miało miejsce w kwietniu.

Na tym Walne Zebranie zakończyło się, dając wszystkim możliwość skorzystania z pięknej wiosennej pogody.

Zadania TPZD na rok 2014

1) Przeprowadzenie 10. edycji konkursu historycznego „Armia Krajowa w powiecie dębickim” dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz zorganizowanie wycieczki dla jego laureatów, opiekunów oraz kombatantów [marzec – czerwiec 2014]
2) Organizacja wycieczki TPZD do Rumunii: „Transylwania i Bukareszt” [ w roku 2014]
3) Pomoc organizacyjna polskich działaczy przy młodzieżowym turnieju piłkarskim „RUDKI - 2014”, jaki zostanie zorganizowany przez oddział naszego Towarzystwa w Rudkach na Ukrainie [dzieci z Polski i Ukrainy]. Objęcie turnieju patronatem przez TPZD [9-11 maja 2014]
4) Udział działaczy TPZD w przygotowaniach do odsłonięcia tablicy upamiętniającej mieszkańców powiatu dębickiego walczących pod Monte Cassino [maj 2014]
5) Udział wolontariuszy z TPZD w 8. Nocy Muzeum [17 maja 2014]
6) Udział działaczy TPZD w VIII Mistrzostwach Podkarpacia w Płukaniu Złota [lipiec 2014]
7) Współorganizacja i udział członków TPZD w VII Ogólnopolskim Turnieju Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I [wrzesień 2014]
8) III Biesiada Integracyjna TPZD [październik 2014]
9) Udział wolontariuszy z TPZD w zbiórce na rzecz ratowania Starego Cmentarza w Dębicy [1-2 listopada 2014]
10) Udział działaczy TPZD w uroczystościach patriotycznych w bieżącym roku.

Poniżej fotografie autorstwa pana Dariusza Panka, sekretarza TPZD.

Obrady prowadzili Joanna Żurek-Krupka i Jacek Dymitrowski

Fot. Obrady prowadzili Joanna Żurek-Krupka i Jacek Dymitrowski

Słuchano i wymieniano poglądy

Fot. Słuchano i wymieniano poglądy

Chwila relaksu w Ludzy

Fot. Panowie Mariusz Trojan i Jan Warzecha opłacają składki członkowskie

Legitymacje odebrali nowi członkowie - pani Barbara Jarząb , ...

Fot. Legitymacje odebrali nowi członkowie - pani Barbara Jarząb , ...

pan Tomasz Czapla

Fot. pan Tomasz Czapla

i pan Jan Sidor

Fot. ...i pan Jan Sidor

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Józef Pluta  Prezes Jacek Dymitrowski

Fot. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Józef Pluta oraz Prezes Jacek Dymitrowski

Sprawozdanie finansowe przedstawia pani Gabriela Śniegowska - słuchają Dorota Pięta i Piotr Żaba

Fot. Sprawozdanie finansowe przedstawia pani Gabriela Śniegowska - słuchają Dorota Pięta i Piotr Żaba

Marian Gajos przegląda jedną z kronik TPZD

Fot. Marian Gajos przegląda jedną z kronik TPZD

Druga z kronik studiowana przez Jerzego Dymitrowskiego

Fot. Druga z kronik studiowana przez Jerzego Dymitrowskiego

Panie Małgorzata Kędzior i Marzena Socha

Fot. Panie Małgorzata Kędzior i Marzena Socha


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD WS. WYCIECZKI: "RUMUNIA: Transylwania i Bukareszt"

W dniach od 27.04. - 02.05.2014, sekcja turystyczno- rekreacyjna TPZD organizuje wycieczkę autokarową: "RUMUNIA: Transylwania i Bukareszt".

Koszt wycieczki: 1.500,00 zł

Płatne w 3 ratach, po 500,00 zł każda , w terminach:

-1 rata do 15 marca 2014r.,

-2 rata do 04 kwietnia 2014r.,

-3 rata do 20 kwietnia 2013r.,

na konto Biura Turystycznego "LUCYNA" w Dębicy, ul.Krakowska 1, nr: 98 1240 4807 1111 0000 5532 8234 lub osobiście w BT "LUCYNA". Wpłata I jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kancelaria-krupka@o2.pl lub telefoniczny: 698 644 014

Tutaj zapoznasz się z programem wycieczki


ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej uprzejmie informuje, że w dniu 22 marca 2014 roku [sobota] o godzinie 10.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ulicy Ratuszowej 2, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD.

Przedłożone zostanie sprawozdanie zarządu z działalności za 2013 rok. Prosimy o aktywny udział w zebraniu, a także o uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich.

Przypominamy, że w głosowaniach i dyskusjach mogą brać udział wyłącznie pełnoprawni członkowie TPZD, a więc ci, którzy mają uregulowane składki.


X Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Konkurs organizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Władysława Bielawy, Burmistrza Miasta Dębica p. Pawła Wolickiego i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail: debica@tpzd.pl, w terminie do: 07 marca 2014r.

I etap - szkolny : 25 marca 2014 r. [wtorek] godz. 9.00

II etap - finałowy : 07 maja 2014 r. [środa] godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 16 kwietnia 2014 r. [środa] do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2013 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes ŚŻŻAK Koło Terenowe w Dębicy, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów na koszt Organizatora.

Literatura:

1) Janusz Krężel - "Szare Szeregi na terenie Dębicy" wyd. 2 , Dębica 2009

2) Wojciech Wójcik - "Zapach dymu. Wspomnienia "Dworzana" z Dębicy" wyd.1, Dębica 1992

3) Aleksander Kabara - "Zapalnik" wyd. 1, Warszawa 1997

4) Konstanty Łubieński - "Kartki z wojny" wyd.1, Warszawa 1976 [str.54-124]

5) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

6) Zbigniew Lazarowicz - " "Klamra - mój ojciec", Wrocław 2009 [str. od 24 do 175].

UWAGA !

Dla uczniów szkół podstawowych obowiązują lektury: 1) i 2) .

Dla uczniów gimnazjów obowiązują lektury: 1), 2), 3) i 4).

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują lektury: 1), 3), 4), 5) i 6).

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopada 2013 r.

Jak co roku liczni działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli czynny udział w dębickich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. W imieniu ich wszystkich delegacja w składzie: Ludmiła Pilch, Darisz Panek i Piotr Żaba złożyła okolicznościową wiązankę pod figurą Najświętszej Marii Panny na Starym Rynku [obecny Plac Gryfitów] oraz oddała hołd bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny.

Od lewej - Piotr Żaba, Ludmiła Pilch i Dariusz Panek

Fot. Od lewej - Piotr Żaba, Ludmiła Pilch i Dariusz Panek


Nowi honorowi odznaczeni

W ostatnich miesiącach przybyli nowi działacze, którzy zostali otrzymali honorową odznaką TPZD. Za zasługi dla Towarzystwa i pomoc w promowaniu naszej "Małej Ojczyzny" honorowymi odznakami prezes TPZD udekorował: panią Agnieszkę Żurek i pana Marcina Czernika. Szczerze i serdecznie gratulujemy. Liczymy, że grono odznaczonych będzie się szybko rozrastało !

Honorowa odznaka dla Pani Agnieszki Żurek

Fot. Honorowa odznaka dla Pani Agnieszki Żurek

Odznaczony pan Marcin Czernik

Fot. Odznaczony pan Marcin Czernik


LUDZA 13-14 września 2013

13 września 2013 roku w Krajoznawczym Muzeum w Lucyniu [Łotwa] miał miejsce wernisaż wystawy "Dawnych Dębiczan Portret Własny" opracowanej przez Muzeum Regionalne w Dębicy.

W ubiegłym roku Muzeum z Lucynia prezentowało w Dębicy wystawę poświęconą Ferdynandowi Antoniemu Ossendowskiemu, obecnie zaś nasze Muzeum zaprezentowało wystawę poświęconą dawnym mieszkańcom Dębicy.

Gościem honorowym wernisażu był Jego Ekscelencja pan Jerzy Marek Nowakowski - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, któremu towarzyszyła pani Krystyna Barkowska - ekspert ds. kultury, nauki i mediów Ambasady RP. Pan Ambasador wyraził zadowolenie, że do wielorakiej formy współpracy polsko-łotewskiej doszły także wątki kulturalne. W tym samym duchu wypowiadał się pan Aiviras Meiksans - zastępca mera miasta Ludza.

Wystawę otworzyli: pani Milana Bule i pan Jacek Dymitrowski - dyrektorzy obydwu placówek. W otwarciu oprócz mieszkańców Ludzy wzięli również udział działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, którzy jako wolontariusze wspomogli przewóz i montaż wystawy.

Następnego dnia udano się do miejscowości Posiń (Pasiene), gdzie uroczystą Mszą św. odprawioną w języku polskim przez Jego Eminencję księdza biskupa Janisa Bulisa, metropolitę Rezekne w tamtejszym kościele wspólnie zainaugurowano tegoroczne Dni Polskie. Niesamowite wrażenie zrobił cmentarz w Pasiene, gdzie na tabliczkach krzyży widać było polskość tych terenów i ich mieszkańców. Przykre wrażenie zrobiła opuszczona stara synagoga w Ludzy, najstarsza tego typu budowla nad Bałtykiem. Dobrze się stało, że władzom miasta udało się pozyskać fundusze na jej renowację. Jest szansa, że będzie wyglądała równie dobrze, jak pozostałe świątynie w tej miejscowości.

Przemówienie Pana Ambasadora

Fot. Przemówienie Pana Ambasadora

Podczas otwarcia wystawy

Fot. Podczas otwarcia wystawy

Chwila relaksu w Ludzy

Fot. Chwila relaksu w Ludzy

Na jeziorze

Fot. Na jeziorze

Chór polski w kościele w Pasiene

Fot. Chór polski w kościele w Pasiene

W starej synagodze

Fot. W starej synagodze


KAŁUŻÓWKA - 1 września 2013 roku

W 69. rocznicę bitwy na Kałużówce na historycznej polanie spotkali się kombatanci oraz mieszkańcy ziemi dębickiej i pilzneńskiej, by oddać hołd bohaterom tamtych czasów.

Wśród nich nie zabrakło działaczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, którzy także złożyli pamiątkową wiązankę pod pomnikiem poległych żołnierzy II Zgrupowania Armii Krajowej.

Pomnik i kombatanckie poczty sztandarowe

Fot. Pomnik i kombatanckie poczty sztandarowe

Od lewej - Kazimierz Szumański, Jacek Dymitrowski i Józef Pluta

Fot. Od lewej - Kazimierz Szumański, Jacek Dymitrowski i Józef Pluta


VI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I Stobierna - 31 sierpnia 2013 roku

W tym roku po raz szósty odbył się nasz Turniej Nalewek Galicyjskich. Przez pięć lat jego miejscem była Willa Wiluszówka w Dębicy. W tym roku zmieniono trochę jego formułę, tak by był bardziej atrakcyjny dla odbiorców, a równocześnie bardziej oszczędny w wydatkach dla organizatorów.

Wychodząc z założenia "w jedności siła" nawiązano współpracę z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. W jej rezultacie wspólnymi siłami przeprowadzono dwa konkursy: "Jesienne Stoły" - skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich w ramach III Festiwalu Konfitur oraz VI Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

Na imprezie zjawiło się wielu przedstawicieli życia publicznego, podnosząc swoją obecnością jej rangę.

taniec

Fot. Publiczność

Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy i powitaniu przybyłych gości przez wójta Stanisława Rokosza nastąpiła prezentacja obydwu turniejów. Turniej Konfitur zaprezentowała pani Agnieszka Żurek, dyrektor CKiB, zaś Turniej Nalewek pan Jacek Dymitrowski, prezes TPZD.

taniec

Fot. Prezentacja historii Konkursu Nalewek

Potem dokonano prezentacji komisji wybierających najlepsze stoły z konfiturami i przetworami oraz konkursu na najlepszą nalewkę. W skład Jury oceniającego nalewki weszli : Joanna Dymitrowska [TPZD], Bożena Osocha [TPZD], Ludmiła Pilch [TPZD], Marek Mikrut [TPZD], Rafał Polański [Gmina Dębica] i Mateusz Smoła [Miasto Dębica].

taniec

Fot. Prezentacja Jury Konkursu Nalewek

Podczas gdy Jury rozpoczęło pracę [a miało co oceniać, bo zostało zgłoszonych ponad sto nalewek], na scenie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się zaproszeni specjalnie na tę okazję artyści. Na wstępie swoje młode talenty zaprezentował Zespół Szkół w Stobiernej, następnie scena została opanowana modelki prezentujące w kilku odsłonach Pokaz Mody Wiklinowej - prosto z zaprzyjaźnionego Polskiego Centrum Wikliniarstwa z Rudnika nad Sanem. Następnie scenę opanowali uczniowie Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Dębicy w wiązance utworów.

taniec

Fot. Zespół z Szkoły Muzycznej w Dębicy

Zaraz po ich występie zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania koncertu aktorów z Teatru im. Ludwika Solskiego z Tarnowa, którzy zaprezentowali ludową piosenkę aktorską. Swoją obecność podkreślili widowiskową walką dzielni wojowie stacjonujący w położonym nieopodal miejsca odbywania imprezy Grodzie Słowiańskim. Podczas trwania występów wszyscy zainteresowani mieli możliwość podziwiać pokaz kulinarny, który na specjalne zaproszenie przeprowadził pan Piotr Bassara [TPZD] właściciel Restauracji Steak House z Dębicy wspierany przez pana Piotra Chęćka [TPZD].

taniec

Fot. Steak House w akcji !!!

Ponadto organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla zgromadzonej publiczności - rozstawiono stanowiska gastronomiczne, dla najmłodszych przygotowano dmuchane place zabaw. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje rękodzielnicze, które tym razem przygotowali: Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brzostku, Miody Jacek Babicz - Gospodarstwo Pszczelarskie "Pszczółka", Wyroby Ceramiczne - Małgorzata Tabasz ze Stowarzyszenia "Plastycy Dębicy", Regionalne sery wędzone i proziaki - Jolanta Augustyn ze Stowarzyszenia Myśl Globalnie - Działaj Lokalnie.

taniec

Fot. Jury podczas obrad

Po występach artystycznych przyszedł czas na podsumowanie wyników konkursów na najlepsze konfitury i nalewki oraz wręczono nagrody dla zwycięzców.

taniec

Fot. Ogłoszenie wyników Turnieju Nalewek

Wyniki w imieniu Jury ogłosili: Joanna Dymitrowska i Mateusz Smoła. Dla najlepszych nalewkowiczów bogate w treści i pięknie przystrojone nagrody wręczali: Jacek Dymitrowski - prezes TPZD, Stanisław Rokosz - wójt Gminy Dębica i Agnieszka Żurek - dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek. Największym beneficjentem turnieju okazał się pan Aleksander Leszek Reguła, który łącznie "zgarnął" cztery nagrody i wyróżnienia.

taniec

Fot. Laureaci Turnieju Nalewek

Festiwal Konfitur i Turniej Nalewek zakończyły się dyskoteką. Cały program od początku do końca był brawurowo i z wdziękiem prowadzony przez duet: Anna Żurek i Marcin Ciszek.

Wyniki Turnieju Nalewek Galicyjskich:

I Miejsce: KGW Stasiówka - Nalewka Truskawkowa

II Miejsce: Teodor Leszek Mateja - Wiśniówka

III Miejsce: Aleksander Leszek Reguła - Borówka

Wyróżnienia:

1. Aleksander Leszek Reguła - Orzechówka

2. Helena Wątróbska - Rabarbarówka

3. Aleksander Leszek Reguła - Malina Ogrodowa

4. Władysław Ciebień - Nalewka Stasiowska

5. Aleksander Leszek Reguła - Malina Leśna

6. Stanisław Koziara - Aronia

7. Irena Pietryka - Malinowa

Zwycięzcom i tym, którzy w tych zmaganiach znaleźli się tuż za podium [a poziom był bardzo wyrównany] serdecznie gratulujemy pasji, wytrwałości i kunsztu. Do zobaczenia za rok !!!!

Więcej zdjęć z Turnieju Nalewek: www.facebook.com/tpzd.debica


II Biesiada Integracyjna TPZD

W ostatnia sobotę, 24 sierpnia, w Rozdzielni Wiatrów w Głobikowej odbyła się II Biesiada Integracyjna członków TPZD.

W miłym wewnętrznym gronie spotkali się ludzie, którzy na co dzień rzadko mają okazję wymienić wzajemne poglądy i spojrzenia na wiele spraw związanych z naszymi terenami. Przy zastawionych stołach znakomicie zaopatrzonych przez zaprzyjaźnione Koło Gospodyń Wiejskich z Stobiernej bawiono się do późnych godzin. Nie obyło się, oczywiście, bez wręczenia legitymacji członkom Towarzystwa, którzy do tej pory ich nie zdążyli odebrać.

Tym, którzy z różnych, często niezależnych od siebie przyczyn nie wzięli udziału możemy tylko krótko powiedzieć: żałujcie i do zobaczenia za rok !

taniec

Fot. Legitymację odbiera pani Urszula Zybura

taniec

Fot. Pani Elżbieta Bassara z nową legitymacją

Piotr

Fot. Piotr Bassara odbiera legitymację

taniec

Fot. Legitymacja dla Stanisława Leskiego

taniec

Fot. Przy jednym ze stołów

 


VI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich - WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że bezpłatny autobus na turniej nalewek do Stobiernej będzie odjeżdżał o godzinie 14.30, w sobotę 31 sierpnia, z Placu Solidarności [spod pomnika papieża Jana Pawła II].

Planowany powrót ok. godziny 20.00, po zakończeniu konkursu.


VI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich - ZAPROSZENIE

delegacja TPZDdelegacja TPZD


II Biesiada Integracyjna TPZD - ważny komunikat

W dniu 24 sierpnia b.r. w schronisku "Rozdzielnia Wiatrów" w Głobikowej odbędzie się II Biesiada Integracyjna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc [40] decydującą jest kolejność wpłat. Całkowity koszt udziału na jedną osobę wynosi 50 PLN.

Wpłat można dokonywać u pani Joanny Żurek-Krupki i pana Jacka Dymitrowskiego. Wpłata pokrywa wszelkie koszty udziału w imprezie, łącznie z transportem w obydwie strony.

Zapraszamy do szybkiej reakcji na nasz komunikat !! Przypominamy, że uczestnikami biesiady mogą być wyłącznie członkowie Towarzystwa opłacający składki, a nie członkowie ich Rodzin.

Dziękujemy za zrozumienie i kooperację w tym zakresie.


VI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich - WAŻNY KOMUNIKAT

VI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej i Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, pod patronatem Urzędu Gminy Dębica, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2013 roku w Stobiernej.

Nalewki należy dostarczyć w ilości minimum 0,5 litra [najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem], najpóźniej do 30 sierpnia 2013 roku, do godziny 15.00.

Nalewki będą przyjmowane w siedzibie TPZD przy ul Akademickiej 10, pok. nr 10, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 12.00 lub na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer 691 196 097, od 7 do 30 sierpnia b.r.

W tym samym okresie nalewki można składać także w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica - Pustków Osiedle 26A w godzinach pracy instytucji.

Wszystkich nalewkowiczów zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej dorocznej zabawie.

Humory, miłe towarzystwo, transport w obydwie strony i nagrody zapewnione !!!


R E G U L A M I N

"VI Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka JózefaI organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej i Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica pod patronatem Urzędu Gminy Dębica w dniu 31sierpnia 2013 roku"

&1

VI Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich jest imprezą o charakterze popularyzatorsko - promocyjnym, organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej i Centrum Kultury i Bibliotek pod patronatem Urzędu Gminy Dębica.

&2

W turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu".

&3

Turniej odbywa się w lokalu udostępnionym przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

&4

Turniej przeprowadza powołana Komisja Turniejowa, której skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem turnieju.

&5

Uczestnicy turnieju przyjmują w sposób dorozumiany postanowienia niniejszego Regulaminu, który podlega ustnemu ogłoszeniu przez Komisję Turniejową w chwili rozpoczęcia jej pracy.

&6

Ocenie Komisji Turniejowej podlegają próbki nalewek, dostarczone nieodpłatnie (w ramach zwyczajowego poczęstunku) przez uczestników turnieju, wytworzone z wyrobów alkoholowych nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów. Nalewki należy dostarczyć w ilości min. 0,5 l ( najlepiej w dwóch butelkach oznaczonych nazwą i typem) najpóźniej do 30 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00. Nalewki będą przyjmowanie w siedzibie TPZD przy ul. Akademickiej 10 pok.10 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 lub na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer 691 196 097 od 7 do 30 sierpnia. W tym samym okresie można je składać w Centrum Kultury i Bibliotek - Pustków Osiedle 26A w godzinach pracy instytucji.

&7

Każdy z członków Komisji Turniejowej dokonuje degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu. Warunki, o których mowa powyżej organizuje TPZD i CKiB.

&8

Przedstawione do oceny Komisji Turniejowej nalewki są podawane członkom Komisji Konkursowej w jednakowych ilościach, nie przekraczających każdorazowo 50 ml. O tym, jaka część przedstawionej do oceny próbki nalewki, zostaje przeznaczona do bezpośredniej degustacji, decyduje osobiście każdy z członków Komisji Turniejowej, we własnym sumieniu, mając na uwadze cel Konkursu, zasady współżycia społecznego oraz stan własnego zdrowia.

&9

W wypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli byłoby to niezbędne dla zagwarantowania właściwego poziomu pracy Komisji Turniejowej, jak również w razie zakwalifikowania do Konkursu uczestników, w liczbie większej niż 10, ilości, o których mowa w ustępie poprzedzającym mogą ulec, przewodniczącego Komisji, odpowiedniemu zmniejszeniu, jednakże nie więcej niż o połowę.

&10

Komisja Turniejowa dokonuje wyboru nalewek w głosowaniu tajnym, po czym przewodniczący komisji ogłasza wyniki turnieju.

&11

Identyfikacji laureatów turnieju dokonuje Przewodniczący Komisji .

&12

Za ewentualne szkody osobowe lub materialne, powstałe w związku z turniejem odpowiedzialność osobistą ponosi Jego Majestat Cesarz Franciszek Józef I, patron turnieju.

&13

Z odpowiedzialności, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wyłącza się skutki zatrucia alkoholowego, w rozmiarze zwyczajowo przyjętym, czyli tzw. zwykłego kaca. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. .


VII Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota - Gumniska, 14 lipca 2013 roku

Już po raz siódmy w ramach festynu rekreacyjno-kulturalnego odbyły się mistrzostwa Podkarpacia w płukaniu złota. Impreza ta, corocznie przygotowywana przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W tym roku wspaniałą oprawę ilustrującą tradycje Dzikiego Zachodu pokazał zespół CATABWA z Wałbrzycha, który zaprezentował rytualne tańce indiańskie, jak również tańce w stylu country. Po raz pierwszy w swej historii do walki w kategorii " Złota Buława Marszałkowska" wystąpiła reprezentacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej w składzie: Ludmiła Pilch, Marzena Socha i Jacek Dymitrowski. Nasza drużyna po zaciętej walce zostawiła w pobitym polu drużyny Sejmiku Podkarpackiego i Urzędu Marszałkowskiego zdobywając złoty medal i upragnioną złotą buławę !!! W imieniu drużyny TPZD nagrody odebrał prezes TPZD Jacek Dymitrowski: złoty medal z rąk dyrektor CKiB, pani Agnieszki Żurek i Złotą Buławę Marszałkowską z rąk wójta Gminy Dębica, pana Stanisława Rokosza. Nagrody zostaną przekazane do zbiorów naszego Towarzystwa.

Pracownikom CKiB gratulujemy znakomitej organizacji festynu. Do zobaczenia za rok !!!

Poniżej mini-fotorelacja z zawodów.

Zapraszamy do obejrzenia.

taniec

Fot. Wspólny taniec Indian i kowbojów

plakat

Fot.Drużyna TPZD z zapałem szukała złota.

delegacja TPZD

Fot. I znalazła do najwięcej !!!

taniec

Fot. Bieg po odbiór nagrody

plakat

Fot. Złoty medal z rąk Agnieszki Żurek

delegacja TPZDFot. We are the Champions !!!


Dębicki Rynek 10 lipca 2013 roku - 67. rocznica jednej z ostatnich publicznych egzekucji w Polsce

10 lipca w 67 rocznicę egzekucji trzech żołnierzy : Józefa Grębosza ps. "Pszczółka", Józefa Kozłowskiego ps. "Mruk" i Franciszka Nostera ps. "Bukiet" z oddziału leśnego Jana Stefki ps. "Mściciel" na dębickim Rynku odsłonięto obelisk upamiętniający "Żołnierzy Wyklętych" Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

Po zakończeniu uroczystości zorganizowanej przez władze Miasta Dębicy złożono wieńce. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: Marzena Socha, Marian Gajos i Józef Pluta.

delegacja TPZD


Wrażenia z nagrodowej wycieczki laureatów IX edycji Powiatowego Konkursu "AK w Powiecie Dębickim"

21.06.2013 r. członkowie Zarządu TPZD Dorota Pięta i Piotr Żaba oraz kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy - Tomasz Czapla wraz z nagrodzonymi uczniami i ich opiekunami wyjechali na wycieczkę nagrodową do Krakowa.

Głównym i niezapomnianym punktem programu było zwiedzanie Muzeum AK w Krakowie. Uczestnicy zobaczyli ciekawe eksponaty związane z działalnością AK, różnego rodzaju broń, dokumenty, "Enigmę", ówczesne przedmioty codziennego użytku. Sprawdzili swoje umiejętności na strzelnicy (zestrzelenie czołgu nie było łatwe). Osobliwą atmosferę wytwarzało samo miejsce - zaadaptowane budynki koszar wojskowych, jak również podziemia.

Jednak do wyjątkowych chwil należy zaliczyć spotkanie ze świadkami historii. Nikt z nas nie spodziewał się usłyszeć gawędy o tamtych dniach, o tym, co działo się na Kałużówce w sierpniu 1944 r. od chłopców z tamtych lat. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy opowieści ppłk. Kazimierza Kemmera ps. "Halny", który podczas akcji "Burza" pełnił funkcję adiutanta. Pan Kazimierz ze swobodą i swadą snuł opowieść, posługując się piękną polszczyzną. Wraz z mjr Jerzym Kruzensternem ps. "Tom", który również brał udział w walkach AK na Kałużówce, odsłonili przed nami atmosferę walki o polskość oraz kulisy i trudności, które napotkali, tworząc Muzeum AK w Krakowie.

Na koniec serdecznie podziękowaliśmy panom kombatantom za niezwykłe spotkanie, opowiedzieliśmy o naszym konkursie i złożyliśmy panu Kazimierzowi Kemmerowi życzenia z okazji 91 urodzin. Po wyjściu z murów gościnnego i chłodnego muzeum upalnymi ulicami Krakowa udaliśmy się na smaczny posiłek do restauracji "U babci Maliny", w której otoczeni rozmaitymi bibelotami z początku XX wieku, dzieliliśmy się wrażeniami. Następnie przenieśliśmy się do XIX wieku, podziwiając, pod kierunkiem sympatycznej pani przewodnik, malarstwo w Muzeum Narodowym w Sukiennicach. Desery w pijalni czekolady pozwoliły nam zniwelować trudy skwarnego dnia.

Podsumowując: wspaniała wyprawa, deser dla ciała i dla ducha.

Dorota Pięta

delegacja TPZD

Fot. Laureaci w Muzeum AK

plakat

Fot. Młodzież w Muzeum Narodowym.

delegacja TPZD

Fot. Spotkanie z panami Kemmerem i Kruzenszternem


WYCIECZKA DO KRAKOWA DLA LAUREATÓW IX EDYCJI KONKURSU "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

W dniu 21 czerwca 2013 r. odbędzie się wycieczka do Krakowa dla laureatów konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" i ich opiekunów.

Zbiórka o godz. 7.45 na parkingu obok sklepu "Liedl", wyjazd godz. 8.00. Dla uczestników wycieczki opłacony jest przejazd autokarem i obiad w Krakowie.


Finał IX edycji konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Dnia 7 czerwca br. w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Paderewskiego w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim". Finałowi towarzyszyła wystawa opracowana przez Muzeum Regionalne w Dębicy zatytułowana "Byliśmy światu jak na pokaz" a prezentująca "wyklętych żołnierzy z dębickiej ziemi".

Na spotkanie stawili się finaliści konkursu wraz z opiekunami, posłowie na Sejm RP oraz ich przedstawiciele, dębiccy kombatanci, przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji oświatowych i kulturalnych, sponsorzy konkursu oraz organizatorzy - przedstawiciele TPZD.

Na początek młodzież z ZS nr 1 zaprezentowała piękny, wzbogacony muzyką oraz multiprezentacją program artystyczny inspirowany przypadającymi w tym roku rocznicami historycznymi od czasu XVIII wieku aż do okresu II wojny światowej. Gratulujemy tak uzdolnionej młodzieży!

Po programie działacze TPZD wręczyli podziękowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że mogła odbyć się kolejna edycja konkursu. Następnie prowadzący finał członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej: Jacek Dymitrowski, Dorota Pięta i Piotr Żaba rozpoczęli ceremonię wręczania nagród drużynowych. W imieniu patrona konkursu dla szkół podstawowych wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza nagrody wręczyła pani Wiesława Uriasz - kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego Spraw Społecznych UG Dębica.

Bezapelacyjnym zwycięzcą okazała się SP w Brzeźnicy, której gratulujemy tak wspaniałego wyniku! W imieniu patrona konkursu dla szkół gimnazjalnych burmistrza Pawła Wolickiego nagrody wręczał pan Mariusz Trojan - zastępca burmistrza miasta. Tutaj rewelacyjną formą błysnęli zawodnicy z MG nr 1 im. Adama Mickiewicza, którzy zasłużenie zdobyli pierwsze miejsce. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych dla których patronem był starota dębicki Władysław Bielawa zwyciężyli uczniowie I LO im. Króla Władysława Jagiełły. W imieniu starosty nagrody wręczyła pani Barbara Pelczar - Białek - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego. Wszystkie nagrody drużynowe były ufundowane przez Urząd Gminy Dębica, Urząd Miejski w Dębicy, posłów na Sejm RP: Kazimierza Moskala i Jana Warzechę oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Nagrody indywidualne były ufundowane przez firmy wspierające ideę naszego konkursu. Główne nagrody w postaci bonów na rower swoich marzeń ufundowała firma Arkus & Romet Group, strategiczny sponsor naszego konkursu, której to firmie składamy serdeczne podziękowania! W imieniu fundatorów nagrody wręczył prezes TPZD pan Jacek Dymitrowski.

W podsumowaniu przedstawiciele zarówno samorządów, jak i środowisk parlamentarnych oraz kombatanckich wypowiedzieli się o konieczności utrwalania wiedzy historycznej i patriotycznej wśród młodego pokolenia, a szczególnie tych jej fragmentów, które są związane z dziejami własnego regionu i historią ich własnych rodzin.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki których zaangażowaniu konkurs mógł się odbyć. Gratulujemy młodzieży oraz ich opiekunom.

Do zobaczenia za rok!

Finał prowadzili - Jacek Dymitrowski, Dorota Pięta i Piotr Żaba Opis:Kilka słów od posła Jana Warzechy
Fot. Finał prowadzili - Jacek Dymitrowski, Dorota Pięta i Piotr Żaba Fot. Kilka słów od posła Jana Warzechy

Opis: Krótkie wspomnienie prezes Izabeli Podhalańskiej

Młodzież ZS nr 1

Fot. Krótkie wspomnienie prezes Izabeli Podhalańskiej Fot. Młodzież ZS nr 1

Pamiatkowe zdjęcie laureatów

Opis: Wystawa o Żołnierzach Wyklętych

Fot. Pamiatkowe zdjęcie laureatów Fot.Wystawa o Żołnierzach Wyklętych

Opis: Wszyscy słuchali z zainteresowaniem

Zdobywczyni I miejsca - Maria Drozd z SP w Brzeźnicy

Fot. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem Fot. Zdobywczyni I miejsca - Maria Drozd z SP w Brzeźnicy

Opis: O ostatecznym zwycięstwie zadecydowały rzuty karne

Opis: Grupa kibiców z Polski

Fot. Zdobywcy II miejsca - ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego Fot. Zwycięzcy - zespół I LO im. króla Władysława Jagiełły

Młodzież, kombatanci i przedstawiciele władz

Opis: Zdobywczyni I miejsca - Patrycja Łączak z I LO

Fot. Młodzież, kombatanci i przedstawiciele władz Fot. Zdobywczyni I miejsca - Patrycja Łączak z I LO

Opis: Zwycięzcy turnieju - drużyna rudeckiego Gimnazjum

Zwycięski zespół MG nr 1

Fot. Zwycięski zespół SP z Brzeźnicy Fot. Zwycięski zespół MG nr 1

Opis:Podziękowania od zastępcy burmistrza Mariusza Trojana

Fot. Podziękowania od zastępcy burmistrza Mariusza Trojana


IX edycja konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM" - WYNIKI !!!

Wyniki konkursu historycznego ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM 2013 rok.

Szkoły podstawowe:

Klasyfikacja grupowa:

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy:

Kamila Undas

Martyna Soprych

Karolina Wójtowicz

op. Dorota Majka

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy:

Kinga Madej

Maria Cich

Dawid Stępień

op. Katarzyna Szukała

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy:

Łukasz Jamróz

Maria Drozd

Wiktoria Wójcik

op. Monika Kusibab

Klasyfikacja indywidualna:

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy:

Kinga Madej

op. Katarzyna Szukała

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy:

Wiktoria Wójcik

op. Monika Kusibab

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy:

Maria Drozd

op. Monika Kusibab

Szkoły gimnazjalne:

klasyfikacja grupowa:

III miejsce: Gimnazjum Miejskie nr 4 w Dębicy:

Piotr Mroczka

Olga Małochleb

Kamil Czarnecki

op. Jolanta Kocaj

II miejsce: Gimnazjum w Brzeźnicy:

Jakub Gaweł

Krzysztof Sulisz

Patryk Kozak op. Monika Kusibab

I miejsce: Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy:

Piotr Cebula

Magdalena Białas

Jan Stępień

op. Stanisława Wrona

Klasyfikacja indywidualna:

III miejsce: Gimnazjum w Pustyni:

Weronika Kusibab

op. Barbara Pociask-Nowak

II miejsce: Gimnazjum Miejskie nr 1 w Dębicy:

Piotr Cebula

op. Stanisława Wrona

I miejsce: Gimnazjum w Brzeźnicy:

Krzysztof Sulisz

op. Monika Kusibab

Szkoły ponadgimnazjalne:

Klasyfikacja grupowa:

III miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy:

Anna Stelmach

Katarzyna Chmielowska

Mateusz Solarz

op. Bogumił Skrętkowski

II miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy:

Michalina Gąsior

Katarzyna Machowska

Adam Morawski

op. Anna Kościelniak

I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy:

Patrycja Łączak

Joanna Socha

Dominika Jarosz

op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

Klasyfikacja indywidualna:

III miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy:

Anna Stelmach

op. Bogumił Skrętkowski

II miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy:

Katarzyna Machowska

op. Anna Kościelniak

I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy:

Patrycja Łączak

op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej


III Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłkarski "RUDKI - 2013"

Już po raz trzeci w Rudkach na Ukrainie odbył się turniej piłkarski, którego jednym z najważniejszych celów jest zawiązywanie dobrosąsiedzkich stosunków między młodzieżą polską i ukraińską.

Organizatorami turnieju były: Rada Miejska miasta Rudki, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej oraz Gimnazjum w Rudkach. W tym roku stronę polską reprezentowały drużyny z gimnazjów w Pilźnie i Pustkowie Osiedlu z rocznika 1999-2000. Ukraina była reprezentowana przez gimnazja z Rudek, Sambora, Drohobycza oraz gminy Podkarpacie. Głównym dniem zmagań był 11 maja, zaś drużyny grały systemem każdy z każdym. Ci, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca stoczyli z sobą decydujący o zwycięstwie mecz. W ścisłym finale spotkały się zespoły z Rudek i Sambora. Zwycięzcę, którym została drużyna gospodarzy wyłonił dopiero konkurs rzutów karnych. Miejsca trzecie i czwarte zajęły kolejno zespoły z Pilzna i Pustkowa Osiedla. Poziom turnieju był bardzo wysoki, zaś zmagania ekscytujące.

Medale zostały ufundowane przez władze miasta Rudki, zaś puchary przez Towarzystwo Przyjaciół ziemi Dębickiej. Wśród kibiców znalazła się liczna grupa samorządowców ukraińskich z panami: Tarasem Kuryło, burmistrzem miasta Rudki oraz Leonidem Zawijskim, wiceprzewodniczącym sejmiku województwa lwowskiego. Partnerskie gminy z Polski reprezentowali samorządowcy z gminy Pilzno z panią burmistrz Ewą Gołębiowską na czele oraz delegacja gminy Dębica, której przewodniczył pan wójt Stanisław Rokosz. TPZD reprezentowali: Jacek Dymitrowski, Andżelika i Marcin Grabowy. Gościem honorowym organizatorów był pan Wojciech Biliński, konsul RP we Lwowie. Fundatorem piłek dla finalistów zmagań był pan Edward Brzostowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego.

Piękną oprawę przed rozpoczęciem zawodów przygotowała młodzież prowadzona przez nauczycielki rudeckiego gimnazjum. Młodzież z Polski nie tylko zajmowała się grą w piłkę, ale także poznawała dzieje związane z historią kościoła w Rudkach oraz osobą Aleksandra hrabiego Fredry . Ciekawą gawędę na ten temat wygłosił ksiądz Gerard Liryk, proboszcz kościoła w Rudkach.

Opis: Degustacja wina w jendej z tokajskich winnic Opis: Drużyny - uczestnicy turnieju
Fot. Fragment pokazów na otwarcie turnieju Fot. Drużyny - uczestnicy turnieju

Opis: Drużyna Pilzna zajęła 3 miejsce

Drużyna gimnazjum w Pustkowie Osiedlu

Fot. Drużyna Pilzna zajęła 3 miejsce Fot. Drużyna gimnazjum w Pustkowie Osiedlu

Opis: Spikerem zawodów był pan Mikołaj Kogut

Opis: Wśród gości honorowych był także pan Wojciech Biliński - konsul RP w Lwowie

Fot. Spikerem zawodów był pan Mikołaj Kogut Fot.Wśród gości honorowych był także pan Wojciech Biliński - konsul RP w Lwowie

Opis: Nagrody ufundowane przez  TPZD, Radę Miejską w Rudkach i pana Edwarda Brzostowskiego

Opis: Fragment meczu Rudki - Pilzno

Fot. Nagrody ufundowane przez TPZD, Radę Miejską w Rudkach i pana Edwarda Brzostowskiego Fot. Fragment meczu Rudki - Pilzno

Opis: O ostatecznym zwycięstwie zadecydowały rzuty karne

Opis: Grupa kibiców z Polski

Fot. O ostatecznym zwycięstwie zadecydowały rzuty karne

Fot. Grupa kibiców z Polski

Opis: Puchary od TPZD i piłki od Edwarda Brzostowskiego wręczał Jacek Dymitrowski

Opis: Degustacja wina w jendej z tokajskich winnic

Fot. Puchary od TPZD i piłki od Edwarda Brzostowskiego wręczał Jacek Dymitrowski Fot. Nagrody wręczali mer Rudek Taras Kuryło i prezes TPZD Jacek Dymitrowski

Opis: Zwycięzcy turnieju - drużyna rudeckiego Gimnazjum

Opis: Ksiądz proboszcz Gerard Liryk opowiedział młodzieży o Aleksandrze Fredro

Fot. Zwycięzcy turnieju - drużyna rudeckiego Gimnazjum Fot.Ksiądz proboszcz Gerard Liryk opowiedział młodzieży o Aleksandrze Fredro

 


IX edycja konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

8 maja 2013 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy odbył się II etap finałowy, powiatowego konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim". W wyniku wcześniejszych eliminacji wewnątrzszkolnych wzięło w nim udział 75 uczniów z 25 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego podsumowania konkursu w dniu 7 czerwca [piątek] 2013 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Dębicy (SP nr 5 i Gimnazjum Miejskie nr 3) przy ul. Paderewskiego 4. 21 czerwca 2013 r. dla laureatów konkursu i ich opiekunów odbędzie się wycieczka do Krakowa, gdzie zwiedzą Muzeum Armii Krajowej oraz Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (przed zwiedzaniem galerii - obiad).

Wyjazd, zwiedzanie i posiłki opłacają organizatorzy konkursu.

delegacja TPZD

Fot. Skupienie nad testami.

plakat

Fot. Testy nie były łatwe...


Obchody Święta Narodowego 3 MAJA

Jak co roku członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość organizowana przez Starostę Powiatu Dębickiego pana Władysława Bielawę rozpoczęła się na Rynku. Następnie na Placu Solidarności została odprawiona Msza święta. Po mszy zgromadzeni przeszli na Plac Gryfitów, gdzie liczne delegacje, w tym delegacja TPZD w składzie: Jacek Dymitrowski, Dorota Pięta i Józef Pluta, złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Najświętszej Marii Panny.

delegacja TPZD

plakat


III MIĘDZYNARODOWY MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKARSKI

RUDKI - 2013

Już po raz trzeci w mieście Rudki na Ukrainie odbędzie się młodzieżowy turniej piłkarski, którego organizatorami, obok naszego Towarzystwa są: Miasto Rudki i Gimnazjum w Rudkach. Tym razem zmagania drużyn z Polski i Ukrainy odbędą się w dniu 11 maja. Polskę będą reprezentować drużyny z: Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Pilzno i Miasta Przemyśl. Ukrainę będą reprezentować drużyny z: Miasta Drohobycz, Miasta Sambor, Gminy Sambor i Miasta Rudki.

plakat


UROCZYSTOŚCI NA GÓRZE ŚMIERCI - 25 kwietnia 2013 roku

Po raz pięćdziesiąty wszyscy ludzie dobrej woli spotkali się na Górze Śmierci, miejscu kremacji ofiar niemieckich obozów pracy w Pustkowie i jak co roku oddali Im hołd. Wśród pamiętających nie zabrakło również członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, którzy licznie stawili się na uroczystości. W ich imieniu pamiątkową wiązankę złożyli: Ludmiła Pilch - wiceprezes Zarządu i Józef Pluta - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Fot. Ludmiła Pilch i Józef Pluta składaja wiązankę pod pomnikiem ofiar obozów pracy w Pustkowie

Fot. Ludmiła Pilch i Józef Pluta składaja wiązankę pod pomnikiem ofiar obozów pracy w Pustkowie.

KONKURS HISTORYCZNY "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Protokół z I etapu konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"
Szkoły i uczniowie biorący udział w II etapie finałowym w dniu 8 maja 2013 r.


Szkoły podstawowe

Lp.

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

1.

Szkoła Podstawowa
w Pustyni

1. Szymon Ciebień

2. Jakub Kura

3. Paulina Jaszcz

op. Barbara Pociask-Nowak

2.

Szkoła Podstawowa
w Stasiówce

1. Daria Dobrowolska

2. Anita Pustułka

3. Ewelina Zając

op. Katarzyna Kozioł

3.

Szkoła Podstawowa
w Woli Wielkiej

1. Joanna Kosiba

2. Justyna Bień

3. Karolina Ozga

op. Aneta Maźnicka

4.

Szkoła Podstawowa
nr 9 w Dębicy

1. Hanna Bek

2. Julia Sroczyńska

3. Kacper Ciszek

op. Katarzyna Wójcik

5.

Szkoła Podstawowa
w Nagawczynie

1. Katarzyna Mazur

2. Natalia Augustyn

3. Kinga Skóra

op. Grażyna Kamińska

6.

Szkoła Podstawowa
w Zawadzie

1. Gabriela Wodzień

2. Artur Flaga

3. Katarzyna Słota

op. Anna Czechura

7.

Szkoła Podstawowa
nr 3 w Dębicy

1. Kinga Madej

2. Maria Cich

3. Dawid Stępień

op. Katarzyna Szukała

8.

Szkoła Podstawowa
w Głobikowej

1. Karolina Nylec

2. Aleksandra Matuszek

3. Dominik Piekarczyk

op. Elżbieta Stanoch

9.

Szkoła Podstawowa
w Gumniskach

1. Jakub Nykiel

2. Kacper Wielgus

3. Hubert Nykiel

op. Grażyna Bil

10.

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Dębicy

1. Szymon Stepaniak

2. Julia Cebula

3. Anna Wójcik

op. Elżbieta Baryłecka

11.

Szkoła Podstawowa
nr 5 w Dębicy

1. Jakub Doniec

2. Ignacy Kamiński

3. Kamil Mazur

op. Elżbieta Baryłecka

12.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Dębicy

1. Kamila Undas

2. Martyna Soprych

3. Karolina Wójtowicz

op. Lucyna Skwarło

13.

Szkoła Podstawowa
w Brzeźnicy

1. Łukasz Jamróz

2. Maria Drozd

3. Wiktoria Wójcik

op. Monika Kusibab

14.

Szkoła Podstawowa
nr 11 w Dębicy

1. Bartosz Jezioro

2. Jakub Kurek

3. Mateusz Kurek

op. Beata Cebula


Szkoły gimnazjalne

Lp.

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

1.

Miejskie Gimnazjum nr 4
w Dębicy

1. Piotr Mroczka

2. Olga Małochleb

3. Kamil Czarnecki

op.

2.

Gimnazjum w Pustyni

1. Weronika Kusibab

2. Patryk Ciebień

3. Mateusz Marć

op. Barbara Pociask-Nowak

3.

Gimnazjum w Stasiówce

1. Marta Iskrowicz

2. Sebastian Wróbel

3. Agata Miazga

op. Katarzyna Kozioł

4.

Gimnazjum w Nagawczynie

1. Przemysław Kubisztal

2. Edyta Konsur

3. Aneta Nykiel

op. Grażyna Kamińska

5.

Gimnazjum w Żyrakowie

1. Joanna Muciek

2. Paulina Miśkiewicz

3. Dominik Wrona

op. Irena Pisarz

6.

Gimnazjum w Głobikowej

1. Angelika Dykas

2. Artur Kalita

3. Paulina Smoła

op. Elżbieta Stanoch

7.

Gimnazjum w Gumniskach

1. Natalia Puszkin

2. Maria Nylec

3. Gabriela Różańska

op. Iwona Zielińska

8.

Miejskie Gimnazjum nr 1
w Dębicy

1. Piotr Cebula

2. Magdalena Białas

3. Jan Stępień

op. Stanisława Wrona

9.

Gimnazjum w Brzeźnicy

1. Jakub Gaweł

2. Krzysztof Sulisz

3. Patryk Kozak

Op. Monika Kusibab

 
Szkoły ponadgimnazjalne

Lp.

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

1.

Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy

1. Justyna Wal

2. Katarzyna Machowska

3. Adam Morawski

op. Anna Kościelniak

2.

II Liceum Ogólnokształcące
w Dębicy

1. Anna Stelmach

2. Katarzyna Chmielowska

3. Mateusz Solarz

op. Bogumił Skrętkowski

3.

Zespół Szkół Zawodowych
nr 1 w Dębicy

1. Tomasz Sikora

2. Marek Słota

3. Szymon Zieliński

op. Małgorzata Mądro

4.

I Liceum Ogólnokształcące
w Dębicy

1. Patrycja Łączak

2. Joanna Socha

3. Dominika Jarosz

Op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

Drugi, finałowy etap konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" odbędzie się
8 maja 2013 roku, o godz. 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy
ul. Ignacego Lisa 2.

Zapraszamy wszystkich uczestników wraz z opiekunami.


Z-ca prezesa TPZD: Piotr Żaba
Tel. kontaktowy 504 095 177


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD WS. WYCIECZKI: "JEZIORO BODEŃSKIE- SZWAJCARIA- LAZUROWE WYBRZEŻE- VERONA- WENECJA"

W dniach od 27.05 - 02.06.2013, sekcja turystyczno- rekreacyjna TPZD organizuje wycieczkę autokarową: Jezioro Bodeńskie- Szwajcaria- Lazurowe Wybrzeże- Verona- Wenecja. Koszt wycieczki: 1.950,00zł (przy 45 uczestnikach), płatne w 3 ratach, po 650,00 zł każda rata, w terminach do:

-1 rata do 19 kwietnia 2013r.,

-2 rata do 30 kwietnia 2013r.,

-3 rata: do 11 maja 2013r.

na konto Biura Turystycznego "LUCYNA" w Dębicy, ul.Krakowska 1, nr: 98 1240 4807 1111 0000 5532 8234 lub osobiście w BT "LUCYNA". Wpłata I jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: 698 644 014.


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZD

- 16 marca 2013 -

W sobotę 16 stycznia 2013 roku , w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Opis: Walne zebranie

Fot. Uczestnicy obrad

Wręczono legitymacje i odznaki nowym członkom Towarzystwa. Zebranie prowadziła pani Ludmiła Pilch. Prezes Jacek Dymitrowski przedstawił sprawozdanie Zarządu TPZD, skarbnik Gabriela Śniegowska sprawozdanie finansowe, zaś przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Pluta podsumował działalność Zarządu wnioskując o udzielenie absolutorium, które Zarząd otrzymał jednogłośnie. Następnie prezes przedstawił plan działań na najbliższy rok. Głos zabrali także panowie: Ryszard Sopiński i Edward Wodzień, który mówili o potrzebie wzmożenia edukacji wśród młodego pokolenia i kadry nauczycielskiej.

Opis: Wręczenie legitymacji nowym członkom

Fot. Wręczenie legitymacji nowym członkom

Jacek Dymitrowski przedstawił zadania Towarzystwa na 2013 rok . Są to:

1) Wydanie wspólnie z Powiatem Dębickim i Muzeum Regionalnym w Dębicy pozycji książkowej "Dębica - nasze szkolnictwo do końca XX wieku", której autorem jest pan Edward Wodzień. Będzie to praca z serii Biblioteka Dębickich Gryfów [od marca do końca czerwca 2013]

2) Przeprowadzenie IX edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" dla wszystkich trzech poziomów nauczania oraz wycieczki dla laureatów konkursu [od marca do czerwca 2013 r.]

3) Współudział w przeprowadzeniu III edycji międzynarodowego młodzieżowego turnieju w mini - futbolu w Rudkach na Ukrainie [kwiecień 2013 r.]

4) Przeprowadzenie VI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek Galicyjskich im. cesarza Franciszka Józefa I [wrzesień 2013]

5) Organizacja II Biesiady Integracyjnej TPZD [sierpień lub wrzesień 2013]

6) Organizacja wyjazdu turystycznego dla działaczy TPZD i członków ich rodzin [jesień 2013] - miejsce do ustalenia np. trzebnica z grobem św. Jadwigi Śląskiej

7) Działania na potrzeby pozyskiwania nowych sponsorów dla naszego Towarzystwa [cały rok]

8) Kontynuacja pomocy dla parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rudkach na Ukrainie w ramach opieki nad grobem Aleksandra hr. Fredro i tworzenia muzeum poświęconego rodzinie Fredrów [cały rok]

9) Kontynuacja pomocy humanitarnej dla mieszkańców Rudek, ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjum i szpitala w Rudkach [cały rok]

10) Kontynuacja prac związanych z unowocześnieniem strony internetowej Towarzystwa [cały rok]

11) Kontynuacja prac związanych z prowadzeniem kroniki TPZD oraz cotygodniowych dyżurów [cały rok]

12) Dalsze poszukiwanie strategicznego sponsora dla wydawnictwa dotyczącego cmentarzy galicyjskich [cały rok]

13) Kontynuacja starań mających na celu nadanie imienia 11 Listopada oraz Ryszarda Świerada dla nowych rond lub ulic w naszym mieście [cały rok]

14) Utworzenie oddziału naszego Towarzystwa na terenach Ameryki Północnej [USA i Kanada] - [cały rok]


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE TPZD

- 16 MARCA 2013 [SOBOTA]

Zarząd Towarzystwa przyjaciół Ziemi Dębickiej na zebraniu dnia 4 stycznia 2013 roku na podstawie paragrafu 18 pkt.1 Statutu TPZD podjął decyzję o zwołaniu na dzień 16 marca 2013 roku [sobota] Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPZD, którego I termin odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 o godz. 10.00 [ew. II termin godz.10.15]

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad

2) Wręczenie legitymacji nowym członkom

3) Wy bór przewodniczącego Zebrania

4) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5) Zatwierdzenie regulaminu obrad

6) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2012 rok

7) Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok

9) Zadania TPZD na rok 2013

10) Dyskusja i wolne wnioski

11) Podjęcie uchwał i wniosków

12) Zamknięcie obrad

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie oraz przyniesienie z sobą legitymacji TPZD w celu ich uaktualnienia.

Przypominamy o uregulowaniu zaległych i bieżących składek i zakup numerowanych odznak TPZD [jednorazowa wpłata w wysokości 20 PLN]. Zaznaczamy, że w głosowaniach i dyskusjach mogą brać tylko pełnoprawni członkowie TPZD [z opłaconymi składkami i ważnymi legitymacjami].

Zachęcamy również do nabywania pamiątkowych cegiełek TPZD w wysokości 2 PLN za sztukę.


IX Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponad gimnazjalnych "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

Konkurs organizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Władysława Bielawy, Burmistrza Miasta Dębica p. Pawła Wolickiego i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej "Małej Ojczyzny". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponad gimnazjalnych powiatu dębickiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech uczniów każdej szkoły, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Ustalenie kolejności jest wewnętrzną sprawą Szkolnej Komisji Konkursowej [trzyosobowej]. W etapie pierwszym i drugim uczniowie będą rozwiązywać test. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut.

Etap drugi odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy. Konkurs będzie miał charakter zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Każdy z uczestników będzie reprezentował zarówno siebie, jak i szkołę.

Terminarz:

Szkoły należy zgłaszać pisemnie na e-mail debica@tpzd.pl w terminie do: 08 marca 2013r.

I etap - szkolny : 27 marca 2013 r. [środa] godz. 9.00

II etap - finałowy : 08 maja 2013 r. [środa] godz. 10.00

Prosimy koniecznie o podawanie swoich aktualnych adresów internetowych !!!

Pytania, a następnie klucz właściwych odpowiedzi TPZD przekaże do zgłoszonych szkół wyłącznie za pomocą internetu. Protokoły wraz ze wszystkimi pracami, biorącymi udział w konkursie, a nie tylko uczniów zakwalifikowanych, należy przekazać do dnia 16 kwietnia 2013 r. [wtorek] do Muzeum Regionalnego w Dębicy: ul. Ratuszowa 4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2013 r. Nagrody indywidualne i zespołowe wręczą: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Prezes Środowiska 5 psk AK, Prezes TPZD i przedstawiciel fundatorów.

Na zakończenie odbędzie się wycieczka dla laureatów konkursu i ich opiekunów.

Literatura:

1) Janusz Krężel - "Szare Szeregi na terenie Dębicy" wyd. 2 , Dębica 2009

2) Wojciech Wójcik - "Zapach dymu. Wspomnienia "Dworzana" z Dębicy" wyd.1, Dębica 1992

3) Aleksander Kabara - "Zapalnik" wyd. 1, Warszawa 1997

4) Konstanty Łubieński - "Kartki z wojny" wyd.1, Warszawa 1976 [str.54-124]

5) Antoni Stańko - "Gdzie Karpat progi" wyd. 1 , Warszawa 1984

. Dla uczniów szkół podstawowych obowiązują lektury: 1) i 2)

. Dla uczniów gimnazjów obowiązują lektury: 1), 2), 3) i 4).

. Dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych obowiązują lektury: 1), 2), 3), 4) i 5).

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Piotra Żaby - wiceprezesa TPZD , tel. 0-504 095 177


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD WS. WYCIECZKI DO MOSKWY

W dniach od 27.04 - 02.05.2013, sekcja turystyczno- rekreacyjna TPZD organizuje wyjazd do Moskwy. Wycieczkę rozpoczniemy autokarem do Warszawy Centralnej, potem pociągiem ( przedziały 3-osobowe) do Moskwy. Podróż powrotna j.w. W pociągu przewidziane są dwa noclegi. Na potrzeby naszej wycieczki zarezerwowane zostaną 2 wagony. Ogólny koszt wycieczki: 2.900,00 zł, płatne w 3 ratach:

-1 rata: 1000,00 zł do 11 stycznia 2013r.,

-2 rata: 1000,00 zł do 15 lutego 2013r.,

-3 rata: 900,00 zł do 15 marca 2013r.

Liczba miejsc ograniczona!!! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia i pytania dot. wyjazdu proszę składać drogą mailową lub telefonicznie: 689 644 014.


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11listopada 2012 r.

Corocznym zwyczajem liczni działacze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli czynny udział w dębickich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. W imieniu ich wszystkich delegacja w składzie: Jacek Dymitrowski, Józef Pluta i Marta Czernicka - Panek, złożyła okolicznościową wiązankę pod figurą NMP na Starym Rynku oraz oddała hołd bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny..

Opis: Budapeszt - wspólne zdjęcie na Placu Bohaterów

Fot. Delegacja TPZD złożyła okolicznościową wiązankę.

Opis: Degustacja wina w jendej z tokajskich winnic

Fot. Hołd oddany bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny pod figurą NMP na Starym Rynku


Wycieczka TPZD "Budapeszt - Eger - Tokaj"

05 - 07 października 2012 r.

Sekcja Turystyczno Krajoznawcza TPZD zorganizowała kolejną wycieczkę dla działaczy naszego Towarzystwa. Tym razem była ona związana z dorocznym Świętem Winobrania na Węgrzech. Trasa wycieczki prowadziła zarówno przez miejsca zabytkowe jak i ciekawe winnice wraz z piwnicami. Na szczęście dopisała zarówno pogoda jak i humory.

Opis: Budapeszt - wspólne zdjęcie na Placu Bohaterów

Fot. Budapeszt - wspólne zdjęcie na Placu Bohaterów.

Opis: Degustacja wina w jendej z tokajskich winnic

Fot. Degustacja wina w jendej z tokajskich winnic.

Opis: Wizyta w jednej z winnic w Egerze

Fot. Wizyta w jednej z winnic w Egerze

V Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I

 

Dnia 15 września b.r. dorocznym zwyczajem w Willi Wiluszówka odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek Galicyjskich imienia Cesarza Franciszka Józefa I. W oficjalnym konkursie wystartowało 52 domowe nalewki, ponad 20 ich autorzy nie zdążyli zarejestrować w przewidzianym regulaminem terminie i były prezentowane poza konkursem. Jak co roku honorowy patronat objął Jego Majestat cesarz Franciszek Józef I. .

Dźwięki "Marsza Radetzki'ego" w brawurowym wykonaniu młodzieży z dębickiej Szkoły Muzycznej II stopnia oznajmiły początek turnieju. Gości przywitał prezes TPZD Jacek Dymitrowski, który następnie poprowadził program. Dokonano wyboru Jury turnieju w składzie: Wojciech Gogoliński, Joanna Dymitrowska, Andrzej Grygiel, Joanna Żurek-Krupka, Wiesław Grzyb, Gabriela Śniegowska i Mariusz Trojan.

Opis: Marsz Radetzki'ego w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy

Fot. Marsz Radetzki'ego w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy

Zanim Jury rozpoczęło obrady wysłuchano prelekcji pana Wojciecha Gogolińskiego, autora "Encyklopedii alkoholi", założyciela i Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Sommelierów Polskich na temat nalewek, win i zawodu sommeliera w Polsce i na świecie.

Opis: Jacek Dymitrowski i Wojciech Gogoliński

Fot. Jacek Dymitrowski i Wojciech Gogoliński

Podczas konkursu zostały wręczone także legitymacje dla nowych członków TPZD. Gratulujemy Im trafnego wyboru i zapraszamy do czynnej pracy społecznej !

Opis: Teresa Grzyb odbiera legitymację TPZD

Fot. Teresa Grzyb odbiera legitymację TPZD

Po wyjściu Jury na obrady w części artystycznej wystąpiło "Bałkan Trio" w składzie : Bartłomiej Dąbrowski, Marcin Guzik i Michał Łączak, a następnie Zespół Kameralny w składzie : Iwona kapustka, Aleksandra Pietrucha, Jagoda Prucnal i Gabriela Sarama. Obydwoma zespołami kierował pan Ludwik Sarama. Dyrekcji Szkoły Muzycznej gratulujemy wspaniałej i uzdolnionej młodzieży!

Opis: Jury przy pracy

Fot. Jury przy pracy

Po części artystycznej licznie zebrana publiczność miała okazję wysłuchać prezentacji na temat austriackich i węgierskich win przygotowanej praz pana Marcina Mączyńskiego, właściciela sklepu "Wino i Przyjaciele" oraz je zdegustować.

Opis:Marcin Mączyński prezentuje wina

Fot. Marcin Mączyński prezentuje wina

Następnie przeprowadzono degustację nalewek konkursowych. W tym roku po raz pierwszy przyznawano Nagrodę Publiczności. Każdy z obecnych miał możliwość oddania jednego głosu na wybrana przez siebie nalewkę. Szanowne Jury obradowało ponad dwie i pół godziny. Głosy komisyjnie podliczyły panie : Ludmiła Pilch i Marzena Socha. Zwyciężczyni, pani Mariola Rybak jest mieszkanką województwa świętokrzyskiego, lecz pochodzi z Dębicy. Serdecznie gratulujemy !!!

Laureaci turnieju:

1.Grand Prix - Mariola Rybak ( z Kielc ale dębickie korzenie i wiśnie) za wiśniówkę - 190 pkt

2. I m-ce - Kazimierz Leski za tarniówkę ( nalewka z tarniny ) - 178 pkt

3. II m-ce - Stanisław Chmura za nalewkę z róży - 169 pkt

4. III m-ce- Aleksander Leszek Reguła za orzechówkę - 164 pkt

Wyróżnienia:

5. Ludwik Trznadel - pigwówka na miodzie - 162 pkt

5. Marta Krawczyk- nalewka z płatków róży - 162 pkt

6. Aleksander Leszek Reguła - sosnówka - 159 pkt

7. Bożena Osocha - aroniówka - 155 pkt

8. Helena Watróbska - pigwówka na miodzie - 152 pkt

9. Helena Watróbska - cytrynówka - 150 pkt

9. Leszek Teodor Mateja - wiśniówka pirata - 150 pkt

Nagrodę Publiczności otrzymała pani Mariola Rybak za wiśniówkę.

W ten niezależny sposób publiczność potwierdziła dobry wybór i smak Jury. Podwójnej Zwyciężczyni, pani Marioli Rybak, jeszcze raz serdecznie gratulujemy !!! W imieniu nieobecnej Laureatki obydwie nagrody odebrała pani Renata Nagawiecka, właścicielka Willi Wiluszówka.

Opis: W imieniu Zwyciężczyni nagrody odebrała Renata Nagawiecka

Fot. W imieniu Zwyciężczyni nagrody odebrała Renata Nagawiecka

Opis: Kazimierz Leski - laureat I Nagrody

Fot. Kazimierz Leski - laureat I Nagrody

Sponsorami Turnieju i fundatorami nagród byli:

- pan Wiesław Grzyb - prezes Firmy Arkus & Romet Group Sp. z o.o. ,

- pan Andrzej Grygiel - właściciel Grand Chotowa Hotel Spa & Resort ,

- pan Andrzej Barszcz - prezes Firmy Stek - Rol Sp.j. ,

- Pani Renata Nagawiecka - właścicielka Willi Wiluszówka ,

- państwo Danuta i Marcin Michalscy- właściciele sklepu Lewiatan w Dębicy

- państwo Urszula i Jarosław Zybura - właściciele Firmy Zet w Dębicy .

Organizatorem turnieju było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!!

Do zobaczenia za rok !


Społeczna działalność TPZD w Rudkach

W dniach 21-23 sierpnia 2012 roku został wykonany na terenie Rudek na Ukrainie remont trzech sal należących do Miejskiego Gimnazjum całkowicie nieodpłatnie przez firmę Dawidart w osobie Marcina Grabowy i Andżeliki Grabowy członków TPZD.

Podziękowanie należy się też sponsorom: firmie Optimum w osobie dyrektora Marcina Stępkowicza i firmie Ponteck z Jarosławia w osobie właściciela Dariusza Wolanina, którzy przekazali niezbędne materiały w postaci farb i systemów dekoracji do zastosowania na miejscu. Pomoc okazała się bardzo trafna i mamy nadzieję że podniesie standard życia w szkole.

Opis: Marsz Radetzki'ego w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy

Fot. Marcin Grabowy wraz z pracownikami Miejskiego Gimnazjum w Rudkach

Rudki_remont

Fot. Fragment jednej z remonowanych sal

Opis: Teresa Grzyb odbiera legitymację TPZD

Fot. Kolejna sala

Opis: Jury przy pracy

Fot. I jeszcze jeden przykład...


V Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I

OSTATNI KOMUNIKAT !!!

Przypominamy, że 15 września 2012 roku o godzinie 17.00 w Willi Wiluszówka rozpocznie się V Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I. W tym roku prelegentem będzie pan Wojciech Gogoliński, znany krytyk winiarski, autor książek poświęconych mocnym alkoholom, redaktor krakowskiego magazynu "Czas wina".

Wszystkich członków TPZD oraz wystawców nalewek serdecznie zapraszamy !!!


Kałużówka

2 września 2012 r.

W ramach obchodów Dnia Weterana i 68 rocznicy bitwy partyzanckiej na polanie Kałużówka dorocznym zwyczajem społeczeństwo Ziemi Dębickiej oddało hołd poległym podczas walk z niemieckim okupantem żołnierzom Armii Krajowej. Podczas uroczystości patriotycznej, po Mszy św. przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych wiązankami kwiatów uczcili poległych bohaterów. Wśród nich byli także działacze TPZD.

W imieniu TPZD wiązankę złożył Jacek Dymitrowski

Fot. W imieniu TPZD wiązankę złożył Jacek Dymitrowski

I Biesiada Integracyjna TPZD - 2012

1 września 2012 r.

1 września 2012 roku w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej miała miejsce I Biesiada Integracyjna TPZD. Licznie zebrani członkowie Towarzystwa mieli okazję zarówno bawić się w własnym gronie, jak i zacieśnić znajomości. Dzięki gościnności Drużyny Wojów pod wodzą kasztelana grodu - Ziemowita [w cywilu również członka TPZD] biesiada przebiegła w miłym nastroju. Podczas imprezy przyjęto w poczet działaczy społecznych nowych członków. Podczas spotkania wojowie uraczyli obecnych pokazem "tańca ognia", który na wszystkich zrobił duże wrażenie, zaś regionalne kulinaria były także niewątpliwą atrakcją dla wszystkich uczestników.

Opis:Bogdan Petela odbiera legitymację członkowską od Jacka Dymitrowskiego - od lewej Tadeusz Tyrcha i Joanna Żurek - Krupka

Fot. Bogdan Petela odbiera legitymację członkowską od Jacka Dymitrowskiego - od lewej Tadeusz Tyrcha i Joanna Żurek - Krupka

Opis: Stworzenie, które umiliło biesiadę

Fot. Stworzenie, które umiliło biesiadę

Opis: Taniec ognia

Fot. Taniec ognia

Komunikat Sekcji Turystyczno- Rekreacyjnej TPZD

W sprawie Biesiady Integracyjnej dla Członków TPZD

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna BorkowskaW związku z biesiadą integracyjną w Stobiernej uprzejmie informujemy, że dla uczestników spotkania został zorganizowany nieodpłatny transport przez MKS Dębica.

I tak podajemy godzinę i miejsce odjazdu autobusu,

który na wyświetlaczu będzie miał umieszczony napis: "TPZD GRÓD":

1) pod Pomnikiem Papieża 17.30,

2) Galeria Dębicka 17.40,

3) Centrum Handlowe "Raj" 17.50,

4)przystanek Nagawczyna 18.00,

5) przychodnia Zawada 18.05.

Odwóz uczestników z Grodu: 22.00 i 24.00. Osoby pozostające na biesiadzie po godzinie 24.00 zapewniają sobie transport we własnym zakresie.


Komunikat Sekcji Turystyczno- Rekreacyjnej TPZD

W dniu 01 września 2012 r., o godz. 18.00 odbędzie się Biesiada Integracyjna dla Członków TPZD w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej.

-

Koszt uczestnictwa 30 zł od osoby. W ramach w/w kwoty zapewniamy :

- swojskie jadło

- muzykę

- dobrą zabawę

Chętnych do udziału w biesiadzie prosimy o zapisy i wpłaty w/w kwoty w terminie do 27 sierpnia br. na ręce Pana Prezesa TPZD - Jacka Dymitrowskiego lub Przewodniczącej Sekcji Turystyczno Rekreacyjnej - Pani Joanny Żurek- Krupka.

Wpłata całej kwoty w w/w terminie jest równoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w biesiadzie.

Wszelkie informacje udzielane są drogą elektroniczną , e-mail: kancelaria-krupka@o2.pl lub telefonicznie, tel. 698 644 014. Obowiązuje strój sportowy i ciepłe okrycie.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas spotkania zostaną m.in. wręczone legitymacje dla nowych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.


V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NALEWEK GALICYJSKICH

KOMUNIKAT !!!

W związku z V Ogólnopolskim Turniejem Nalewek Galicyjskich, im. Cesarza Franciszka Józefa I, który odbędzie się 15 września [sobota] w Willi Wiluszówka Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej uprzejmie informuje, że wytwórcy najlepszych nalewek otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody.

Przyznane zostaną następujące nagrody:

1. Grand Prix

2. I Nagroda Jury

3. II Nagroda Jury

4. III Nagroda Jury

5. Nagroda publiczności Serdecznie zachęcamy do udziału w Turnieju !!!

Serdecznie zachęcamy do udziału w Turnieju !!!


R E G U L A M I N

"V Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa"

 

&1

V Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej w dniu 15września 2012 r. o godz. 17.00, w Willi "Wiluszówka" w Dębicy, ul. Rzeszowska 56.

&2

W turnieju mogą uczestniczyć damy i mężowie pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu".

&3

Turniej odbywa się w części lokalu udostępnionego przez Renatę Nagawiecką, właścicielkę Willi "Wiluszówka" w Dębicy, która to część na czas przeprowadzenia turnieju zostaje zamknięta i całkowicie wyłączona z prowadzenia działalności gospodarczej.

&4

Turniej przeprowadza powołana Komisja Turniejowa, której skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem turnieju.

&5

Uczestnicy turnieju przyjmują w sposób dorozumiany postanowienia niniejszego Regulaminu, który podlega ustnemu ogłoszeniu przez Komisję Turniejową w chwili rozpoczęcia jej pracy.

&6

Ocenie Komisji Turniejowej podlegają próbki nalewek, dostarczone nieodpłatnie (w ramach zwyczajowego poczęstunku) przez uczestników turnieju, wytworzone z wyrobów alkoholowych nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów.

&7

Nalewki należy dostarczyć do Willi Wiluszówka w ilości min. 0,5 l ( najlepiej w dwóch butelkach nieoznaczonych) najpóźniej do 12 września 2012r do godz. 22:00. Zamiejscowi uczestnicy Turnieju proszeni są o zgłoszenie najpóźniej do godz 15:00 w dniu 15 września 2012r.

&8

Każdy z członków Komisji Turniejowej dokonuje degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu. Warunki, o których mowa powyżej organizuje właścicielka "Wiluszówki", przy udziale Uczestników Konkursu.

&9

Przedstawione do oceny Komisji Turniejowej nalewki są podawane członkom Komisji Konkursowej w jednakowych ilościach, nie przekraczających każdorazowo 50 ml. O tym, jaka część przedstawionej do oceny próbki nalewki, zostaje przeznaczona do bezpośredniej degustacji, decyduje osobiście każdy z członków Komisji Turniejowej, mając na uwadze cel Konkursu, zasady współżycia społecznego oraz stan własnego zdrowia.

&10

Komisja Turniejowa dokonuje wyboru nalewek w głosowaniu tajnym, po czym przewodniczący komisji ogłasza wyniki turnieju.

&11

Identyfikacji laureatów turnieju dokonuje Przewodniczący Komisji .

&12

Za ewentualne szkody osobowe lub materialne, powstałe w związku z turniejem odpowiedzialność osobistą ponosi Jego Majestat Cesarz Franciszek Józef I, patron turnieju.

&13

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wyjazdem na Węgry, uprzejmie informujemy, że lista zgłoszeń została zamknięta!


KOMUNIKAT SEKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ TPZD

W dniach od 5 - 7 października, sekcja turystyczno- rekreacyjna TPZD organizuje wyjazd dla swoich członków Szlakiem Węgierskich Win (Tokaj-Eger-Budapeszt).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona - maksymalnie 45 osób.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Przewodniczącą sekcji, Panią Joanną Żurek-Krupka (tel. 698 644 014, e-mail:kancelaria-krupka@o2.pl )


V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NALEWEK GALICYJSKICH

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej informuje, że w dniu 15 września 2012 r. w Wilii Wiluszówka w Dębicy, odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I. Początek spotkania o godzinie 17.00.

W konkursie będą mogły wziąć udział nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży. Należy je złożyć najpóźniej 3 dni przed konkursem , w Wilii Wiluszówka, w Dębicy, przy ulicy Rzeszowskiej 56 (tel. 14 676 95 90) . Nie dotyczy to nalewek, których właściciele przybędą do nas spoza powiatu dębickiego. W tym przypadku nalewki będzie można złożyć najpóźniej 2 godziny przed konkursem. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć dwie próbki tej samej nalewki, każdą próbkę o pojemności nie mniejszej niż 500 ml. Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna. Pozostałe szczegóły dotyczące turnieju znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu.Goście zgromadzeni w Willi Wiluszówka będą mogli nie tylko degustować trunki biorące udział w konkursie, lecz także uczestniczyć w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów, między innymi w koncercie muzycznym oraz w spotkaniu z ciekawa postacią ze świata kulinarnego.

Serdecznie zapraszamy !!!


Delegacja TPZD w Wilnie

Podczas pobytu w Wilnie 30 czerwca br. delegacja Zarządu TPZD odwiedziła zabytkowy Cmentarz na Rossie, będący jedną z najważniejszych polskich nekropolii narodowych. W kwaterze wojskowej Jacek Dymitrowski i Dariusz Panek oddali hołd przy Mauzoleum Matka i Serce Syna, miejscu wiecznego spoczynku Marii z Billewiczów Piłsudskiej i urny z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Delegacja TPZD przy Mauzoleum Matka i Serce Syna.

Jubileusz 400-lecia Matki Bożej Rudeckiej

W dniu 02.07.2012 podczas uroczystości Jubileuszu 400-lecia przybycia do Rudek Matki Bożej Rudeckiej - Patronki Bieszczad delegacja TPZD w składzie: Andżelika i Marcin Grabowy złożyli wiązankę w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Rudkach. Miłym jest, że do pięknego wyglądu odrestaurowanej świątyni również w skromny sposób przyczyniło się nasze Towarzystwo. Księdzu proboszczowi Gerardowi Lirykowi składamy gratulacje i życzymy dalszego hartu ducha.

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Rudkach po renowacji

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Uroczysta Msza Święta.

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Delegacja TPZD na uroczystości Jubileuszu.

Tego samego dnia w szpitalu w Rudkach przekazano na ręce dyrektora tej instytucji ofiarowane przez sponsora z Dębicy, pana Leszka Teodora Mateję cztery nowe opony do karetki pogotowia ratunkowego, poza tym przekazano także farbę do odnowy ścian w szpitalu ufundowaną przez Studio Dekoracji DAWIDART.

Opis: Występ młodzieżyDelegacja TPZD przekazuje dary na rzecz szpitala w Rudkach.


TPZD SPOŁECZNIKIEM ROKU 2011

Miło jest nam donieść, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej zostało uznane przez Czytelników "Wiadomości Dębickich "Społecznikiem Roku 2011" w zorganizowanym przez ten tygodnik plebiscycie. Nagrodę - statuetkę Dembichy - w kategorii Społecznik Roku, odebrał z rąk Tomasza Rowińskiego, naczelnego redaktora "Wiadomości Dębickich" Jacek Dymitrowski, prezezs TPZD. Wręczenie nagród miało miejsce 15 czerwca 2012 w Willi Wiluszówka. Wszystkim działaczkom i działaczom Towarzystwa serdecznie gratulujemy !!! Równocześnie gratulujemy laureatom pozostałych kategorii, wśród których dwóch: Stanisław Rokosz [kategoria - Polityk Roku 2011] i Zdzisław Siwula [kategoria - nauczyciel Roku 2011] równiez są członkami TPZD.

Opis: Fimał Konkursu

Fot.Tomasz Rowiński - naczelny Wiadomości Dębickich i Jacek Dymitrowski ze statuetką Dembichy.

Opis: Fimał Konkursu

Laureaci Dembichy 2011 - od lewej Zdzisław Siwula, Marek Gardziel, Janusz Urbanik, Mariusz Furgał, Jarosław Śliwa i Jacek Dymitrowski - TPZD .


Wyprawa turystyczna TPZD "4 stolice Skandynawii"

W dniach 3 - 9 czerwca grupa działaczy naszego Towarzystwa oraz członków ich rodzin odbyła turystyczny wojaż szlakiem czterech stolic państw skandynawskich. Wyruszyliśmy autokarem z Dębicy w nocy z 2 na 3 czerwca, by popołudniem dotrzeć do niemieckiego miasta Rostock w Meklemburgii. Stamtąd promem dotarliśmy do duńskiego miasta Gedser, by z powrotem autokarem kontynuować podróż do stolicy Szwecji - Sztokholmu. Na miejscu zwiedziliśmy Starówkę i zabytki tego miasta oraz Muzeum Okrętu Wasa i położony opodal cmentarz marynarzy. Oczywiście byliśmy także w siedzibie Fundacji im. Alfreda Nobla, a także prześledziliśmy miejsca związane z bohaterami trylogii Millenium. W Sztokholmie zaokrętowaliśmy się na pasażerski prom "Gabriella" by udać się do Helsinek.

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Prom Gabriella

Stolica Finlandii powitała nas nie tylko piękną pogodą, ale także wyjątkową czystością. Przyjemnie było chodzić po nieskażonych brudem i niedopałkami ulicach. Zarówno Sobór Uspieński, jak i katedra luterańska zrobiły swoje wrażenie. Największe jednak wywarł niesamowity kościół luterański wkomponowany w skałę wypełniony dźwiękami muzyki Fryderyka Chopina oraz park poświęcony wybitnemu muzykowi Janowi Sibeliusowi. Opuściliśmy gościnne Helsinki, by tym samym promem powrócić do Sztokholmu. Ze Sztokholmu udaliśmy się do Oslo, zwiedzając po drodze Kamienny Fiord. Stolica Norwegii także powitała nas słonecznymi promykami oraz białymi nocami. Wielka ilość rzeźb, które na każdym kroku upiększały to miasto oraz cudowny Park Vigelanda zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Mieszanka zabytkowej i najnowocześniejszej architektury była wprost piorunująca. Gmach największego architektonicznego cudu świata XXI wieku, czyli tamtejszej opery zmusił do szacunku nad potęgą ludzkiej myśli. Zwiedziliśmy także trzy muzea: Łodzi Wikingów, statku polarnego "Fram" oraz wypraw Thora Heyerdahla. Opuściliśmy gościnne Oslo by promem poprzez duński Helsingor [znany dzięki Szekspirowi jako Elsynor - zamek księcia Hamleta] dotrzeć do Kopenhagi. To miasto powitało nas ulewnym deszczem, ale udało się go przeczekać oglądając piękną katedrę wraz z rzeźbami Thordvaldsena oraz najwspanialsze muzeum Skandynawii - Glypotekę. Przebogate zbiory, od czasów starożytnego Egiptu aż po piękną kolekcję dzieł francuskich impresjonistów zrobiły oszałamiające wrażenie. Oczywiście nie zabrakło wizyty u legendarnej kopenhaskiej Syrenki.

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Wizyta u kopenhaskiej syrenki

Na szczęście później ustał deszcz, wyszło Słońce i mogliśmy podziwiać inne zabytki miasta z pięknym ratuszem na czele. Nowoczesna architektura, zarówno mieszkalna, jak i przemysłowa wzbudzała szacunek wśród zwiedzających. Opuściliśmy to ciekawe miasto, by promem wrócić z powrotem do Rostocku, a stąd poprzez Berlin do Dębicy. W ciągu siedmiu dni pokonaliśmy za pomocą autokaru oraz pięciu promów dystans około 5500 kilometrów. Wyprawa była szalenie ciekawa, a równocześnie wbrew wcześniejszym obawom wcale nie zbytnio męcząca. Pragniemy wszyscy podziękować przewodniczącej sekcji turystyczno - rekreacyjnej, pani Joannie Żurek - Krupka za zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie tegorocznego wojażu. Dziękujemy panu Tomkowi Dymitrowskiemu za opracowanie loga naszej tegorocznej wyprawy, które zostało umieszczone na froncie specjalnej koszulki wydanej przez TPZD z tej okazji. Do zobaczenia za rok na nowych szlakach !!!


Uroczyste podsumowanie konkursu historycznego

"ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM"

- 30 maja 2012 roku

Dnia 30 maja w Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania im. Heleny z Reyów księżnej Jabłonowskiej w Pustkowie Osiedlu miało miejsce uroczyste podsumowanie VIII edycji konkursu historycznego "Armia Krajowa w Powiecie Dębickim". W spotkaniu, które miało miejsce w sali widowiskowej udział wzięli wszyscy finaliści konkursu wraz z swoimi opiekunami, prezesi i członkowie wszystkich dębickich stowarzyszeń kombatanckich oraz reprezentanci samorządów, pod których patronatem jest rozgrywany ten konkurs. Gośćmi honorowymi byli posłowie na Sejm RP: panowie Kazimierz Moskal oraz Jan Warzecha, którego reprezentowała dyrektor biura poselskiego, pani Kinga Lada - Krawczyk. Obydwaj posłowie, podobnie jak samorządy, są od lat czynnymi sponsorami tego konkursu. Sponsorem strategicznym konkursu ponownie w tym roku była firma Arkus & Romet Group, która reprezentowała pani Lidia Grabiec, dyrektor ds. marketingu. We wstępie o zadaniach ECPiP powiedziała pani Agnieszka Żurek, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek. Następnie w imieniu organizatorów gości przywitał Jacek Dymitrowski, prezes TPZD, który z panią Ludmiłą Pilch poprowadził dalszą część uroczystości. Wręczono pamiątkowe dyplomy dla władz organizacji kombatanckich, przedstawicieli samorządów i posłów.Nagrody wręczali: dla uczniów szkół podstawowych wójt Gminy Dębica, pan Stanisław Rokosz, laureatom z szkół gimnazjalnych zastępca burmistrza Miasta Dębicy, pan Mariusz Trojan, zaś laureatom z szkół ponad gimnazjalnych pan Michał Prażak, Sekretarz Powiatu.

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Monika Kusibab odebrała statuetkę dla najlepszego gimnazjum z rąk Mariusza Trojana

i Jacka Dymitrowskiego

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Michał Prażak wręcza nagrody dla zwycięskiej drużyny z I LO im. Władysława Jagiełły w Dębicy

Opis: Od lewej - Jacek Dymitrowski, Ludmiła Pilch, Stanisław Rokosz i Anna Borkowska

Fot. Statuetkę dla zwycjęskiej SP nr 2 w Dębicy odbiera opiekunka Dorota Majka

Bony na zakup rowerów dla zwycięzców indywidualnych, ufundowane przez Arkus & Romet Group wręczyła pani Lidia Grabiec.

Opis: Występ młodzieżyFot.Krzysztof Sulisz otrzymał główną nagrodę od pani Lidii Grabiec -

dyr. ds. marketingu Arkus & Romet Group

Na zakończenie części oficjalnej ze słowem do młodzieży i organizatorów zwrócił się pan poseł Kazimierz Moskal,a specjalne podziękowania dla kombatantów i młodzieży od pana posła Jana Warzechy wręczyła pani Kinga Lada - Krawczyk.

Opis: Zwycięska drużyna

Fot. Wystapienie posła Kazimierza Moskala.

Na zakończenie tej części zebrani zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Następnie przeszli do sali konferencyjnej, gdzie wszyscy uczestnicy zostali podjęci przez TPZD poczęstunkiem przygotowanym przez Willę Wiluszówka.

Opis: Zwycięska drużynaFot.Kombatanci, uczniowie, opiekunowie i samorządowcy na wspólnym zdjęciu. Po poczęstunku młodzież wraz z opiekunami, kombatantami i działaczami TPZD udała się na Górę Śmierci, by następnie zwiedzić nowo otwartą w ramach Parku Historycznego Blizna -Pustków "Droga Pamięci i Pojednania" Ekspozycję Dydaktyczno - Historyczną w Paszczynie, która na wszystkich uczestnikach zrobiła duże wrażenie.

Opis: Zwycięska drużyna

Fot. Fragment Parku Historycznego.

Opis: Zwycięska drużyna

Fot. Młodzież z zaciekawieniem ogladała ekspozycję.

Wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz sponsorom gratulujemy zaangażowania oraz wykazania się zarówno świadomością obywatelską, jak i zamiłowaniem do regionalnej historii. Dziękujemy za zaangażowanie i do zobaczenia w przyszłym roku!

Podsumowanie powiatowego konkursu historycznego

"ARMIA KRAJOWA WPOWIECIE DĘBICKIM"

Pustków-Osiedle 30.05.2012 r.Szkoły podstawowe:
1. Klasyfikacja grupowa:

III miejsce: SP nr 9 w Dębicy
1. Jan Stępień
2. Karolina Wieczorek
3. Aleksandra Białas

op. Anna Borkowska

II miejsce: SP Pustynia
1. Weronika Kusibab
2. Aleksander Giza
3. Szymon Ciebień

op. Barbara Pociask-Nowak

I miejsce: SP nr 2 w Dębicy
1. Piotr Mroczka
2. Kinga Stachnik
3. Kinga Wrzesień

op. Dorota Majka

2. Klasyfikacja indywidualna:

III miejsce: SP nr 3 w Dębicy
Kinga Madej op. Katarzyna Szukała
II miejsce: SP Pustynia
Szymon Ciebień op. Barbara Pociask-Nowak
I miejsce: SP nr 2 w Dębicy
Piotr Mroczka op. Dorota Majka


Szkoły gimnazjalne:


1. Klasyfikacja grupowa:

III miejsce: Gimnazjum w Wiewiórce
1. Anna Stelmach
2. Piotr Podraza
3. Dominika Radwańska

op. Danuta Rydel

II miejsce: Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy
1. Mateusz Urbanek
2. Anna Lisak
3. Mateusz Bochnia

op. Monika Maksoń

I miejsce: Gimnazjum w Brzeźnicy
1. Katarzyna Halwa
2. Patryk Kozak
3. Krzysztof Sulisz

op. Monika Kusibab

2. Klasyfikacja indywidualna:

III miejsce: Gimnazjum w Zawadzie
Kamil Sulisz op. Anna Czechura
II miejsce: Gimnazjum w Wiewiórce
Anna Stelmach op. Danuta Rydel
I miejsce: Gimnazjum w Brzeźnicy
Krzysztof Sulisz op. Monika Kusibab

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Klasyfikacja grupowa:

III miejsce: II liceum Ogólnokształcące w Dębicy
1. Patrycja Zaborowska
2. Marta Miazga

op. Tomasz Czapla

II miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Dębicy
1. Katarzyna Machowska
2. Michalina Gąsior
3. Magdalena Cebula

op. Anna Kościelniak

I miejsce: I liceum Ogólnokształcące w Dębicy
1. Patrycja Łączak
2.Filip Wszołek
3. Agnieszka Knych

op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

2. Klasyfikacja indywidualna:

III miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Dębicy
Michalina Gąsior op. Anna Kościelniak
II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
Agnieszka Knych op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej
I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
Patrycja Łączak op. Ludmiła Stelmach-Kołodziej

 
Uczestnicy konkursu "Armia Krajowa w powiecie dębickim" -

KOMUNIKAT WS. WYJAZDU NA FINAŁ DO PUSTKOWA !!!

Informujemy, że autobus dla finalistów konkursu, opiekunów, kombatantów, sponsorów i działaczy TPZD do Pustkowa Osiedle, gdzie odbędzie się podsumowanie konkursu, odjedzie w dniu 30 maja (środa), o godz. 9.00, spod Placu Solidarności ( obok Lidla).

Przejazd jest darmowy. Z powrotem, uczestnicy również zostaną odwiezieni.


Uczestnicy wyjazdu - 4 stolice Skandynawii -

KOLEJNY WAŻNY KOMUNIKAT !!!

W związku z wyjazdem do Skandynawii, uprzejmie informujemy, że zamówienie obiadokolacji na promie Sztokholm - Helsinki - Sztokholm, nastąpi poprzez dokonanie wpłaty równowartości kwoty 33 euro, tj. 144 zł (za jedną obiadokolację) w terminie do 25 maja 2012 roku (piątek).

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w biurze podróży "LUCYNA" lub na konto BT "LUCYNA", adres: 39 -200 Dębica, ul. Krakowska 1, na rachunek w Pekao S.A. nr: 98 1240 4807 1111 0000 5532 8234, z dopiskiem: OBIADOKOLACJA .

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dokonają zakupu w/w obiadokolacji, będą miały możliwość indywidualnego zakupu posiłku w restauracji na promie.


Uczestnicy wyjazdu - 4 stolice Skandynawii -

PILNY KOMUNIKAT !!!

Zbiórka uczestników wyjazdu do Skandynawii i ostatnie ustalenia w dniu 17 maja -(czwartek) o godzinie 18.00 w Wiluszówce, ul. Rzeszowska 56. WAŻNE !!!

Organizatorzy serdecznie zapraszają !!!


II Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej w mini-futbolu "EURO-2012"

W dniach od 4 do 6 maja 2012 roku w miejscowości Łuki obok miasta Rudki na Ukrainie po raz drugi odbył się młodzieżowy turniej piłkarski "EURO - 2012". Został on zorganizowany przez miejscowy oddział TPZD, którym kieruje działacz polonijny, pan Mikołaj Kogut. Macierzyste Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej objęło imprezę swoim patronatem. Mecze odbyły się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w ośrodku sportowo-rekreacyjnym "GOSPODA" w miejscowości Łuki. Ładna pogoda walnie przyczyniła się do powodzenia zawodów, które przeciwnie jak w roku poprzednim, udało się rozegrać na otwartym powietrzu. W otwarciu turnieju z ramienia Polski udział wzięli: pan Jan Cieńka - konsul RP w Lwowie, pan Mariusz Olbromski - pełnomocnik Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, samorządowcy miasta Dębica, działacze oświatowi oraz członkowie TPZD. Stronę Ukrainy reprezentowali radni sejmiku województwa lwowskiego, radni powiatu samborskiego oraz samorządowcy z Lwowa, Sambora i Rudek, a także przedstawiciele władz lwowskich wyższych uczelni.

Opis: Otwarcie turnieju

Fot. Mikołaj Kogut - Prezes TPZD w Rudkach i głowny organizator turnieju prezentuje zaproszonych gości.

Przed rozpoczęciem turnieju młodzież z Szkoły Muzycznej w Rudkach zaprezentowała specjalnie przygotowany program artystyczny nawiązujący zarazem do bogatego folkloru Ukrainy, jak i do zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Opis: Występ młodzieży

Fot. Występ ukraińskiej młodzieży.

Młodzi sportowcy reprezentujący miasto Dębica (PSP nr 9 w Dębicy), gminę Dębica (ZS w Pustkowie Osiedlu), miasto Rudki, miasto Sambor, gminę Sambor oraz powiat Sambor rywalizowali o puchary ufundowane przez TPZD i przywiezione w tym celu z Polski oraz puchar ufundowany przez gospodarzy. Łącznie rozdano 6 pucharów: za drużynowe miejsca 1-3, oraz dla najlepszego zawodnika turnieju i najlepszego bramkarza. Medale dla wszystkich uczestników turnieju zostały ufundowane przez sponsorów wspierających ideę tego przedsięwzięcia, jak również popierających działalność TPZD.

Opis: Delegacja TPZD

Fot. Uczestnicy turnieju - drużyna z Ukrainy w trakcie hymnu państwowego

Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny reprezentującej gminę Dębica, opartej na uczniach Zespołu Szkół w Pustkowie Osiedlu. Nagrody dla zwycięzców wręczyli: konsul RP Jan Cieńka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stanisław Leski, mer miasta Rudek Taras Kuryło i prezes TPZD Jacek Dymitrowski.

Opis: Zwycięska drużyna

Fot. Wręczenie nagród.

Opis: Zwycięska drużyna

Fot. Zwycięska drużyna reprezentująca gminę Dębica

Młodzież nie tylko zajmowała się sportem, ale również poznawała bogatą historię tych terenów oraz zapoznała się z dziejami rodu Fredrów, a także życiem i twórczością Aleksandra hrabiego Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza. Wykorzystując piękną pogodę zwiedzono pałac w Beńkowej Wiszni wraz z zespołem parkowym oraz kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach. W jego podziemiach znajduje się nekropolia rodziny Fredrów, łącznie z pochowanymi szczątkami Aleksandra Fredry. Bogatą historię samego kościoła oraz losów cudownego obrazu matki Bożej Bieszczadzkiej przybliżył ksiądz proboszcz Gerard Liryk. Wszyscy mogli podziwiać odnowioną fasadę kościoła wraz z dachem, na który farbę (dzięki uprzejmości FFiL "Śnieżka" SA) załatwiło TPZD. Następnie w siedzibie rudeckiego ratusza polsko - ukraińska grupa inicjatywna złożyła wspólną deklarację potrzeby utworzenia w Rudkach muzeum rodu Fredrów.

Opis: Zwycięska drużyna

Fot. Podpisanie deklaracji utworzenia muzeum rodu Fredrów w Rudkach na Ukrainie

Celem muzeum byłoby zachowanie pamięci o tej zasłużonej dla historii obydwu narodów rodzinie, a równocześnie popularyzacja wspólnych dokonań kulturalnych oraz promowanie zarówno Ziemi Rudeckiej, jak i działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej jako prawnych opiekunów grobu Aleksandra hrabiego Fredry. Należy pamiętać, że wnętrze gabinetu mera zostało odnowione przez państwa Andżelikę i Marcina Grabowych, członków naszego Towarzystwa, którzy także byli uczestnikami tego wyjazdu. Organizatorom turnieju, a szczególnie panom: Mikołajowi Kogutowi i Wołodymirowi Baganowi należą się specjalne podziękowania za sprawne przeprowadzenie imprezy oraz prawdziwie słowiańską gościnność. Dziękujemy również działaczom i sympatykom TPZD za udział w wyjeździe, sponsoring oraz wszelką pomoc podczas tego turnieju.

VIII edycja konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

7 maja w hali sportowej ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy odbył sie 2 etap konkursu historycznego organizowanego przez TPZD "Armia Krajowa w powiecie dębickim". W finale wzięło udział 93 uczniów reprezentujących 32 szkoły z terenu powiatu dębickiego. Uroczyste podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 30 maja [środa] 2012 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania im. Heleny z Reyów księżnej Jabłonowskiej w Pustkowie Osiedlu.

Wszystkich finalistów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy!

Opis: Fimał Konkursu

Fot. Uczestnicy finału.


Obchody Święta Narodowego 3 MAJA

Dorocznym zwyczajem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wzięli udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość organizowana przez Starostę Powiatu rozpoczęła się na Rynku. Następnie na Placu Solidarności została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny.Po mszy zgromadzeni przeszli na Plac Gryfitów, gdzie liczne delegacje, w tym delegacja TPZD w składzie: Dariusz Panek, Marzena Socha i Jacek Dymitrowski, złożyły wiązanki kwiatów pod figurą Najświętszej Marii Panny.

Opis: Delegacja TPZD

Uroczystości na Placu Gryfitów

Opis: Delegacja TPZD

Delegacja TPZD w składzie: Dariusz Panek, Marzena Socha i Jacek Dymitrowski


Uroczystości na Górze Śmierci 26 kwietnia 2012 roku

Dnia 26 kwietnia odbyły się doroczne uroczystości na Górze Śmierci. Jak zawsze wzięli w nich udział liczni członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Po uroczystościach miało miejsce długo oczekiwane otwarcie Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci ukazującej historię obozów pracy przymusowej w Pustkowie oraz poligonu Waffen-SS Truppenubungsplatz Heidelager. Kompleks wchodzący w skład Parku Historycznego Blizna-Pustków : Droga Pamięci i Pojednania robi naprawdę ogromne wrażenie.

Opis: Delegacja TPZD

Wiązankę złożyła delegacja TPZD w składzie Józef Pluta, Andżelika Grabowy i Piotr Żaba


Protokół z etapu szkolnego, powiatowego konkursu historycznego "ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM" VIII edycja 2012 r.

Szkoły Podstawowe


Lp.

Szkoła

Imiona i nazwiska uczniów

1.

SP nr 11 w Dębicy

1. Katarzyna Prus

2. Jakub Ceglarz

3. Weronika Małek

2.

SP nr 12 w Dębicy

1. Tomasz Grzybowski

2. Katarzyna Kwolek

3.

SP Pustynia

1. Weronika Kusibab

2. Aleksander Giza

3. Szymon Ciebień

4.

SP Brzeźnica

1. Maria Drozd

2. Łukasz Jamróz

3. Wiktoria Wójcik

5.

SP nr 9 w Dębicy

1. Jan Stępień

2. Karolina Wieczorek

3. Aleksandra Białas

6.

SP Latoszyn

1. Julia Golonka

2. Dominik Pieniążek

3. Gabriel Gąsiorek

7.

SP Gumniska

1. Hubert Nykiel

2. Łukasz Wstawski

3. Anna Skóra

8.

SP nr 10 w Dębicy

1. Marcin Malata

2. Krzysztof Malata

3. Joanna Drozd

9.

SP nr 2 w Dębicy

1. Piotr Mroczka

2. Kinga Stachnik

3. Kinga Wrzesień

 

10.

SP Zawada

1. Katarzyna Słota

2. Bartłomiej Gruszka

3. Artur Flaga

11.

SP Stasiówka

1. Daria Dobrowolska

2. Anita Pustułka

3. Marta Iskrowicz

12.

SP nr 3 w Dębicy

1. Kinga Madej

2. Maria Cich

3. Dawid Stępień

13.

SP Pustków-Osiedle

1. Julia Wrona

2. Bartosz Iwasieczko

3. Patrycja Malinowska

Szkoły Gimnazjalne


Lp.

Szkoła

Imiona i nazwiska uczniów

1.

Gimnazjum w Pustyni

1. Marcin Kamiński

2. Jakub Kwolek

3. Patryk Ciebień

2.

Gimnazjum w Górze Motycznej

1. Patrycja Cieśla

2. Marcelina Kalita

3. Paulina Zagórska

3.

Gimnazjum w Brzeźnicy

1. Katarzyna Halwa

2. Patryk Kozak

3. Krzysztof Sulisz

4.

Gimnazjum w Stobiernej

1. Radosław Guzik

2. Karolina Ślusarska

3. Ewelina Kosińska

5.

Gimnazjum w Wiewiórce

1. Anna Stelmach

2. Piotr Podraza

3. Dominika Radwańska

6.

Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy

1. Mateusz Urbanek

2. Anna Lisak

3. Mateusz Bochnia

7.

Gimnazjum w Żyrakowie

1. Paulina Miśkiewicz

2. Ewa Prokop

3. Agnieszka Orkisz

8.

Gimnazjum w Latoszynie

1. Szymon Jaśkowski
2. Sara Kaput

3. Klaudia Wójcik

9.

Gimnazjum w Gumniskach

1. Paweł Wójcik

2. Gabriela Różańska

3. Faustyna Nylec

10.

Gimnazjum w Głobikowej

1. Arkadiusz Jedziniak

2. Grzegorz Surczyński

3. Paweł Piekarczyk

11.

Miejskie Gimnazjum nr 3 w Dębicy

1. Paulina Cabaj

2. Mirosława Maciejowska

12.

Gimnazjum w Zawadzie

1. Kamil Sulisz

2. Robert Żurek

3. Anna Słomba

13.

Gimnazjum w Stasiówce

1. Aleksandra Bukowska

2. Sylwia Chęciek

3. Sylwia Trzeciak

Szkoły Ponadgimnazjalne


Lp.

Szkoła

Imiona i nazwiska uczniów

1.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

1. Sylwia Bocheńska

2. Kornel Koziara

3. Mateusz Matłok

2.

I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

1. Patrycja Łączak

2.Filip Wszołek

3. Agnieszka Knych

3.

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

1. Patrycja Zaborowska

2. Natalia Madej

3. Marta Miazga

4.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy

1. Mateusz Smulski

2. Dawid Dybowski

3. Jakub Tokarz

5.

Zespół Szkół w Brzostku

1. Stanisław Jedziniak

2. Paweł Nylec

3. Agnieszka Reguła

6.

Zespół Szkół nr 2 w Dębicy

1. Katarzyna Machowska

2. Michalina Gąsior

3. Magdalena Cebula


Etap finałowy VIII edycji konkursu historycznego „Armia Krajowa w powiecie dębickim” odbędzie się 7 maja 2012 r. w hali sportowej Zespołu szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy o godz. 13.00.
Uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania im. Heleny z Reyów księżnej Jabłonowskiej w Pustkowie  Osiedlu w dniu 30 maja godz. 10.00.

 


Konkurs historyczny "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

- PILNY KOMUNIKAT !!!

Zawiadamiamy, że 2 etap [finałowy] konkursu historycznego "Armia Krajowa w powiecie dębickim" odbędzie się 7 maja [poniedziałek ] o godzinie 13.00 w hali sportowej ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ulicy Ignacego Lisa w Dębicy. Za zmianę godziny rozpoczęcia - przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że uroczyste podsumowanie VIII edycji konkursu odbędzie się 30 maja [środa] w Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu. Początek o godzinie 10.00


Cerkwie Beskidu Niskiego w gawędzie przewodnickiej

Romana Frodymy - 18 kwietnia 2012

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej po raz kolejny mieszkańcy Dębicy mieli przyjemność skorzystania z olbrzymich pokładów wiedzy regionalnej, jaką zaprezentował znany beskidzki przewodnik, pan Roman Frodyma. Motywem przewodnim gawędy i prezentacji były łemkowskie cerkiewki rozsiane po Beskidzie Niskim. Licznie zebrana publiczność miała okazję zapoznać się z ich historią oraz rolą, jaką pełniły i nadal pełnią zarówno dla samych Łemków, jak i dla wszystkich miłośników beskidzkiej kultury. Spotkanie miało miejsce w Muzeum Regionalnym w Dębicy.

Opis: Frodyma_gaweda

Widownia była zasłuchana

Opis: Frodyma_gaweda

Podziękowania dla autora


Zaproszenie na gawędę

Muzeum Regionalne w Dębicy i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej zapraszają na spotkanie pod tytułem "Cerkwie Beskidu Niskiego w gawędzie przewodnickiej Romana Frodymy". Gawęda połączona z multiprezentacją będzie miała miejsce w sali Starego Kina w Muzeum Regionalnym [parter] - dnia 18 kwietnia 2012 roku godz. 17.00 Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy !

Opis: zaproszenie_gaweda_2012

 


 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZD

17-03-2012

 

W sobotę 17 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Po otwarciu obrad zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim roku zasłużonych działaczy naszego Towarzystwa, panów: Edmunda Galasa, Tadeusza Gardziela i Eugeniusza Skowrona. Następnie wręczono legitymacje nowym członkom TPZD. Przewodniczącą obrad została wybrana pani Ludmiła Pilch i ona to poprowadziła dalej zebranie. Po wyborze dwóch komisji: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej i zatwierdzeniu regulaminu obrad prezes Jacek Dymitrowski przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności TPZD za okres 2007-2012. Sprawozdanie finansowe przedłożyła skarbnik Gabriela Śniegowska, sprawozdanie z działalności oddziału w Rudkach jego dyrektor wykonawczy Mikołaj Kogut, zaś działalność Komisji Rewizyjnej w tym okresie zaprezentował jej przewodniczący Józef Pluta. Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu, które jednogłośnie zostało udzielone. Kolejnym punktem były wybory do władz Towarzystwa.

W rezultacie wyborów nowy Zarząd na lata 2012-2017 stanowią:

Jacek Dymitrowski - prezes

Ludmiła Pilch - z-ca prezesa

Piotr Żaba - z-ca prezesa

Gabriela Śniegowska - skarbnik

Dariusz Panek - sekretarz

Andrzej Klepacz - członek Zarządu

Dorota Pięta - członek Zarządu

Stanisław Rokosz - członek Zarządu

Marzena Socha - członek Zarządu

Joanna Żurek-Krupka - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie:

Józef Pluta - przewodniczący

Krzysztof Glijer - z-ca przewodniczącego

Marian Gajos - sekretarz

Uczestnicy zebrania wybrali także władze oddziału TPZD na Ukrainie.

Na jego czele będzie stał Zarząd w osobach:

Mikołaj Kogut - dyrektor wykonawczy

Halina Zawijska - skarbnik

Natalia Mazurkiewicz - sekretarz

Następnie prezes Jacek Dymitrowski podziękował dotychczasowym członkom Zarządu za trud i pracę w poprzedniej kadencji. Przedstawił nowe zadania i priorytety, jakie czekają Towarzystwo w okresie nowej kadencji:

Zadania TPZD na lata 2012 – 2017

1. Kontynuacja programu wychowywania patriotycznego młodzieży z regionu dębickiego poprzez konkurs historyczny "Armia Krajowa w powiecie dębickim"

2. Kontynuacja promocji kulturalnych i kulinarnych tradycji Ziemi Dębickiej poprzez Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I

3. Rozwijanie świadomości i otwieranie się na świat naszych członków poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-poznawczych, zarówno po świecie, jak i po Polsce.

4. Upamiętnianie osób szczególnie zasłużonych dla naszego miasta i powiatu poprzez tablice pamiątkowe bądź nazwy ulic, rond, placów itp.

5. Działanie na rzecz promocji naszych terenów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami poprzez tworzenie kolejnych oddziałów naszego Towarzystwa poza jego granicami.

6. Kontynuowanie pomocy dla naszego oddziału w Rudkach na Ukrainie poprzez zacieśnianie współpracy, szczególnie na niwie kontaktów młodzieżowych, jak i poprzez dążenie do rozwoju promocji postaci Aleksandra hr. Fredro, którego grobu nasze Towarzystwo jest prawnym opiekunem.

7. Doprowadzenie do wydania albumów poświęconych Zachodniogalicyjskim Grobom Bohaterów. Podczas tej kadencji będzie mijać 100-lecie bitwy gorlickiej, która w sposób zdecydowany odcisnęła swoje piętno na naszym terenie. Jeśli do 2013 roku nie zostanie znaleziony partner strategiczny dla tego przedsięwzięcia, to wówczas zmodyfikujemy nasze plany i każdy z tomów ukaże się pod innym patronatem

 


Rola kamienia w rozwoju cywilizacji

W dniu 21 lutego br. na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej i Muzeum Regionalnego w sali nr 10 dębickiego muzeum prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski wygłosił wykład połączony z multiprezentacją pod tytułem „Rola kamienia w rozwoju cywilizacji”.

Opis: Plakat

Licznie zebrana publiczność z zaciekawieniem nie tylko mogła wysłuchać, ale także obejrzeć na prezentacji oraz planszach bogatą gamę wiadomości dotyczących czegoś tak powszechnie pospolitego [w ogólnym mniemaniu], jak kamień. Historia kamienia, jego rodzaje oraz zmiana przeznaczenia poprzez minione tysiąclecia okazały się pasjonującą historią dla słuchaczy. Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano o roli i znaczeniu krzemienia na terenach południowej Polski, jak również o wykopaliskach dotyczących początków istnienia człowieka na Ziemi.

Opis: Wykład

Profesor Maciej Pawlikowski jest mineralogiem i autorem lub współautorem ok. 110 prac naukowych. Pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Zainteresowania badawcze to: petroarcheologia i mineralizacja serca i dużych naczyń.

Opis: Podziękowania


Wycieczka „4 stolice Skandynawii” – PILNY KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że lista chętnych na organizowana przez TPZD wycieczkę „4 stolice Skandynawii – 2012” została zamknięta. Tych wszystkich, którzy na nią się zapisali i wpłacili zaliczkę zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24 lutego [piątek] 2012 roku o  odzinie 18.00 w Willi Wiluszówka [Dębica, ul. Rzeszowska 56]. Obecność uczestników, nie tylko mile widziana, lecz także konieczna !!!


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TPZD

Zgodnie z uchwałą Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPZD z dnia 20 grudnia 2011 roku w dniu 17 marca 2012 roku [sobota] o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej przy ulicy Ratuszowej 4 w Dębicy odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków TPZD.

Za Zarząd:
Jacek Dymitrowski – prezes
Piotr Żaba – sekretarz


Sztokholm – Helsinki – Oslo - Kopenhaga

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej organizuje dla swoich działaczy i członków ich rodzin wyjazd autokarowo - promowy do czterech stolic Skandynawii [ Sztokholm – Helsinki – Oslo – Kopenhaga ]  w dniach 03.06.2012-09.06.2012.

Akces uczestnictwa w w/w wyjeździe proszę zgłaszać do pani Joanny Krupki na e-mail kancelaria-krupka@o2.pl lbo telefonicznie (nr kom. 668 382 488) lub pana Jacka Dymitrowskiego na e-mail debica@tpzd.pl albo telefonicznie (nr kom. 604 759 023) w najpóźniejszym terminie do dnia 10 lutego br., podając: imię, nazwisko, adres oraz PESEL.

Jednocześnie w wyżej określonym terminie, proszę o uiszczenie zaliczki w wys. 500,00 zł (pięćset złotych), gotówką do p. Jacka Dymitrowskiego, Dębica ul. Ratuszowa  4 (siedziba Muzeum Regionalnego) od wtorku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00 lub do p. Joanny Żurek-Krupki, po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się.

Informuję, że następnie po podpisaniu umowy z biurem turystycznym istnieje możliwość wystawienia przez biuro turystyczne faktur VAT indywidualnie dla każdego uczestnika.  Ponieważ Norwegia nie jest członkiem UE, dlatego przypominamy o ważności paszportu.

Zaliczka jest bezzwrotna, ponieważ służy do opłacenia rezerwacji. Prosimy zatem o szybkie, a zarazem przemyślane decyzje.

Ogólny program wycieczki:

03.04 – godz.00.05 – wyjazd z Dębicy do Rostocku, przeprawa promowa do Gedser i przejazd do
            Sztokholmu
04.06 – zwiedzanie Sztokholmu i przejazd promem do Helsinek
05.06 – zwiedzanie Helsinek i przejazd promem do Sztokholmu
06.06 – przejazd z Sztokholmu do Oslo i zwiedzanie fiordów
07.06 – zwiedzanie Oslo i przejazd do Kopenhagi
08.06 – zwiedzanie Kopenhagi i przejazd do Rostocku
09.06 – powrót do Dębicy w godzinach nocnych

Wszystkich chętnych zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki.

Po skompletowaniu składu uczestnicy spotkają się na specjalnym zebraniu, gdzie zapoznają się ze wszystkimi szczegółami wycieczki.  Zebranie odbędzie się w miesiącu lutym.

Wszelkie szczegółowe i dodatkowe zapytania proszę kierować drogą mailową lub telefoniczną  (kontakt  j.w.). 


VIII Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych

„ARMIA KRAJOWA W POWIECIE DĘBICKIM”


Konkurs organizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej przy współudziale Muzeum Regionalnego w Dębicy i Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego p. Władysława Bielawy, Burmistrza Miasta Dębica p. Pawła Wolickiego i Wójta Gminy Dębica p. Stanisława Rokosza.

Celem konkursu jest rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów zainteresowanych najnowszą historią, zwłaszcza dotyczącą II wojny światowej i Armii Krajowej na terenach Ziemi Dębickiej, swojej „Małej Ojczyzny”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatów: dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Etap pierwszy - szkolny, bierze w nim udział dowolna ilość uczniów z danej placówki. Do etapu drugiego przechodzi tylko trzech